Редакційна політика

Галузь та проблематика

Військово-науковий вісник друковане фахове наукове видання, що містить матеріали результатів наукових досліджень з історії України, всесвітньої історії, історії локальних воєн та збройних конфліктів сучасності, історії озброєння та військової техніки. Видання призначене для науковців, педагогів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, курсантів, військовослужбовців та шанувальників історії.

 

Політика розділів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛОКАЛЬНІ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті проходять подвійне "закрите" рецензування спеціалістами у галузі та/або членами редакційної колегії, яке є анонімним для рецензентів та авторів. Рішення про вибір рецензента приймає редакційна колегія Вісника. Рецензування наукової статті здійснюється протягом 4 тижнів.

Рецензенти розглядають статтю за такими питаннями:

1. Оригінальність статті

2. Відповідність змісту та назви статті

3. Структура та розподіл викладу основного матеріалу

4. Підбір літератури і джерел

5. Метод використання літератури та джерел

6. Реалізація поставленої мети статті

7. Правильність та обґрунтованість висновків

8. Мовностилістичний рівень статті

За результатами рецензування надаються рекомендації щодо опублікування наукової статті: стаття може бути опублікована у існуючій формі; стаття може бути опублікована після незначних виправлень (обґрунтовується); стаття може бути опублікована після значних змін; стаття не може бути опублікована (обґрунтовується). 

 

 

 

Періодичність публікації

"Військово-науковий вісник" виходить двічі на рік, починаючи з 2000 року.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Слюсаренко Андрій Віталійович, кандидат історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Щеглов Андрій Юрійович, кандидат історичних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ткачук Павло Петрович, доктор історичних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна.

Машталір Вадим Миколайович, кандидат історичних наук; Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, Україна.

Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна.

Мачюліс Дангірас, доктор гуманітарних наук з історії; Інститут історії Литви, Вільнюс, Литва.

Дурбас Малгожата, доктор гуманітарних наук з історії; Університет імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польша.

Турчак Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доктор юридичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Дем'янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор; Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Луцьк, Україна.

Соляр Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної Академії Наук України, Львів, Україна.

Якимович Богдан Зіновійович, доктор історичних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Голубко Віктор Євстафійович, доктор історичних наук, професор; Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.

Литвин Микола Романович, доктор історичних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Чьвєнк Генрих, доктор ґабілітований, професор; Університет імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польша.

Войтович Леонтій Вікторович, доктор історичних наук, професор; Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.

Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович, доктор історичних наук, професор; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Сухий Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор; Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.

Франц Мацей, доктор ґабілітований, професор; Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща.

Харук Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Виздрик Віталій Степанович, доктор історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Куцька Олеся Миколаївна, доктор історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Трофимович Лілія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Бураков Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Надрага Марта Степанівна, кандидат історичних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Кривизюк Леонід Петрович, кандидат історичних наук, доцент; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.