DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.13-24

ІВАН ПОЛТАВЕЦЬ-ОСТРЯНИЦЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЧИЙ РУХ В НІМЕЧЧИНІ (1919–1939 рр.)

Володимир Іванович Заболотнюк

Анотація


В статті критично розглядається роль Івана Полтавця-Остряниці в організації українського козацького руху в еміграції в Німеччині у 1919 – 1939 рр. Відомий діяч національно-визвольних змагань утворив в еміграції козацьке товариство й претендував на роль лідера української військової еміграції.


Ключові слова


козацький рух; військова еміграція; Іван Полтавець-Остряниця; Павло Скоропадський; Вільгельм Габсбурґ (Василь Вишиваний)

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.). Автореферат дис. докт. іст. наук. – Львів, 2016. – 40 с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр. / Володимир Лободаєв. – К.: Темпора, 2010. – 672 c.

Мусієнко В., Лободаєв В. Генеральна Рада Вільного козацтва: становлення, політична позиція, діяльність (жовтень 1917 – квітень 1918 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6. – C. 318–340.

Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів: Науково-документальне видання. – К.: Темора, 2011. – 408 с.

Верстюк В. «Вільне козацтво» в полоні історіо-графічної традиції // Український гуманітарний огляд. – Київ: Критика, 2001. – Вип. 6. – С. 40–84.

Гозуватенко С. Генерал Михайло Омелянович Павленко – організатор та теоретик Українського Вільного Козацтва // Схід. – Донецьк, 2013. – Травень-червень. – № 3. – С. 98–104.

Турченко Ф. Г. Полтавець-Остряниця Іван Васильович // Українське козацтво. Мала енциклопедія – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 403.

Golczewski F. Deutsche und Ukrainer 1914–1939. – Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöningh. – 650 р.

Колісник В. Д. Гетьманський рух і преса української політичної еміграції (1920–1930-ті рр.): Монографія. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – 171 с.

Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.: формування та функціонування: монографія / Надія Кулеша / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики». – Львів, 2009. – 344 c.

Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.): матеріали до бібліографії / Передмова М. Вальо. – Львів, 1998. – 298 с.

Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / Іван Мірчук / За редакцією Степана Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968. – Т. І: 1920–1939. – 639 с.

Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): соціо-культурний аспект. Автореферат. дис. канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи / Українська Вільна Академія Наук у США; Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі. Нью-Йорк, 1979. Т. ІІ. 627 с.

Вячеслав Липинський. Архів. Т. 6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / Східно-Европейський Дослідний Інститут ім. В. К. Липинського; редактор Іван Коровицький. – Філядельфія, 1973. – 452 с.

Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і матеріали / Упоряд. В. Муравський; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; Центр досліджень виз-вольного руху. – Львів, 2006. – 420 с., іл.

Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. – Київ: Парламентське вид-во, 2008. 928 с. + 16 с. іл.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. – Київ: Смолоскип, 2012. – 592 с. : іл.

Лисюк К. Цікаве з історії У. В. К. 1917 р. (Спогад автора в його листах з 1-го і 11-го липня 1968 р. до редакції «У. К») // Українське Козацтво. – Чікаго, 1969. – Весна–літо. – Ч. 3–4. – С. 18–20.

Скоропадський П. Спогади (кінець 1917 – грудень 1918) / Головний редактор Ярослав Пеленський. – Київ; Філадельфія, 1995. – 300 с.

Шухевич С. Моє життя. Спогади. – Лондон: Видання Української Видавничої Спілки, 1991. – с.

Ще один «Пилип з конопель» // Воля. – Відень, 1919. – 30 серпня. – Т. 2. – Ч. 5. – С. 234.

З українського життя на чужині // Воля. – Відень, 1920. – 20 листопада. – Т. 4. – Ч. 7/8. – С. 409–410.

Калинович І. 1 жовтня 1922 року // Українська Дійсність. – Берлін, 1942. – 10 жовтня. – Ч. 29. – С. 3.

Український Козак. Український Національний Орган. – Мюнхен, 1923. – Лютий. – Ч. 1. – С. 1.

«Ку-Клукс-Клан і Українське Козачество» // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – Лютий. – Ч. 1. – С. 3–4.

Остряниця. Внутрішній зміст німецької Націонал-Робітничої Соціалістичної Партії (Аналіз) // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 15 березня. – Ч. 2. – С. 3–4.

Полтавець-Остряниця І. До народів Чорноморських держав // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 1 квітня. – Ч. 3. – С. 1–2.

Генеральна Канцелярія Українського Національного Козацького Товариства // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 1 квітня. – Ч. 3. – С. 4.

З праці У. Н. К. Т-ва // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 15 квітня. – Ч. 4. – С. 4.

Звіт жертв надісланих до Генеральної Канцелярії У. Н. К. Т-ва з 1. ІІ. 1923 р. по 1. V. 1923 // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 1 червня. – Ч. 7. – С. 4.

По всім відділам Українського Національного Козацького Т-ва // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 1 червня. – Ч. 7. – С. 6.

Наказ Ч. 20. по Генеральній Канцелярії УНКТ-ва // По всім відділам Українського Національного Козацького Т-ва // Український Козак. – Мюнхен, 1923. – 15 серпня. – Ч. 12. – С. 4.

Р. М. Вільне Козацтво // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 281.

Каменецький І. Німецька політика супроти України в 1918 році та її історична ґенеза. (Відбитка з журналу «Український Історик» ч. 17–20 (1968) і ч. 21–23 (1969). – 27 с.

Військові отамани Українського Вільного Козацтва // Українське козацтво. – Chicago, 1975. – Січень–Березень. – Ч. 1. – С. 54.

Феденко П. Наддніпрянська еміґрація після 1919–20 // Українська Загальна Енциклопедія. Книга Знання в 3-х томах / Під головною редакцією Івана Раковського. – Львів; Станиславів; Коломия, [б. д.]. – Т. ІІІ: С–Я. С. 736–741.

Про одного «гетьмана», його уряд і торгівлю українськими … ордерами! Зі соромно блазенських сторінок нашого еміґрантського життя // Неділя. – Львів, 1929. – 1 вересня. – Ч. 35. – С. 3–4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Іванович Заболотнюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019