DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.25-33

ДРУГИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (2000–2013 рр.)

Ігор Васильович Красота

Анотація


На основі опублікованих джерел, а також особистого досвіду військової служби автора в інженерних військах Збройних Силах України, досліджуються другий етап реформування інженерних військ Збройних Сил України у період до 2013 р. в умовах реалізації Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2005 р., Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр. та Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 р. Порівняно зміни в організаційній структурі органів управління та з’єднань, військових частин та установ інженер­них військ Збройних Сил України у цей період. Проаналізовано зміни співвідношення чисельності та кількості інженерних військ до чисельності Збройних Сил України. 


Ключові слова


Інженерні війська; Збройні Сили України; реформування; співвідношення сил; організаційна структура; органи управління; інженерне забезпечення військ (сил)

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2000 року “Про хід виконання у 1997–2000 роках Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року” від 15.11.2000 р. № 1237/2000: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1237/2000.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 травня 2000 року “Про Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року” від 28 липня 2000 р. № 927/2000: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927/2000

Закон України від 18.11.2004 № 2198-IV «Про організацію оборонного планування»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2198-15

Указ Президента України № 670/2004 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 2004 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року”» від 22.06.2004: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/670/2004

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: (Біла книга України), Міністерство оборони України. – К. Аванпост: 2004. – 96 с.

Історія українського війська: підручник / П.П. Ткачук, С.В. Сидоров, А.І. Харук «та ін.». – Львів: НАСВ, 2017. – 407 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року “Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року” / Указ Президента України 29 грудня 2012 року № 772/2012: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772/2012/ paran2#n2

Галузевий державний архів Міністерства оборони (далі – ГДА МО) України, ф. 6157, оп. 49338, спр. 1, 20 арк.

ГДА МО України, ф. 5622, оп. 49365, спр. 1, 15 арк.

ГДА МО України, ф. 5622, оп. 49687, спр. 1, 10 арк.

Штат окремої механізованої бригади військового округу / інв. номер. 322/7/575 від 26.10.2010, 65 арк.

ГДА МОУ, ф. 6382, оп. А1П, спр. 1, арк. 37

ГДА МОУ, ф. 2076, оп. 18908, спр. 1, арк. 6

ГДА МОУ, ф. 5566, оп. 54225, спр. 2, арк. 79

ГДА МОУ, ф. 6403, оп. 53409, спр. 1, арк. 13

ГДА МОУ, ф. 606, оп. 30504, спр. 2, арк. 115

ГДА МОУ, ф. 1330, оп. 32351, спр. 1, арк. 151

ГДА МОУ, ф. 3204, оп. 32616, спр. 11, арк. 152

ГДА МОУ, ф. 599, оп. 53900, спр. 1, арк. 53

Лекція начальника інженерних військ ЗС України. Тема: “Інженерне забезпечення військ оперативного командування в операціях” – Київ : 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ігор Васильович Красота

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019