DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.34-47

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Світлана Василівна Лук’янченко

Анотація


Проаналізовано науково-видавничу та культурно-освітню діяльність Українського воєнно-історичного інституту, створеного 1925 р. у Каліші (Польща), а після Другої світової війни відновленого військово-політичною еміграцією у Канаді. Окрему увагу приділено внеску комбатантських організацій Канади у розвиток військово-історичної науки в еміграції.


Ключові слова


Канада; український комбатантський рух; військово-історична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігун С. Як ми воювали за Австрію і як за Україну / С. Бігун // За державність. – Зб. 10. – С. 179–195.

Вишнівський О. Притомність духу (Пам’яті Президента УНР А. Левицького) / О. Вишнівський // За державність. – Вип. 11. – С. 238–243.

Вияснення в справі Військового музею в Торонті // Дороговказ. – 1964. – Ч. 1 – 2. – С. 15–17.

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. Піонерська доба: 1891–1918 / О. Войценко. – Вінніпеґ, 1961. – Т. 1. – 295 с.

Волинець С. Українські Січові Стрільці / О. Волинець // За державність. – Зб. 11. – С. 112–121.

Греків О. Весна 1918 року в Україні / О. Греків // За державність. – Зб. 10. – С. 23–26.

Дубрівний П. Сірожупанники (Перша українська стрілецько-козацька дивізія) / П. Дубрівний // За державність. – Зб. 10. – С. 162–172.

Єфремів С. Бої 14–15 березня на Карпатській Україні / С. Єфремів // За державність. – Зб. 11. – С. 122–164.

За честь, за славу, за народ! Збірник на Золотий Ювілей Стрілецької Громади в Канаді 1928–1978 / [ред. З. Книш]. – Торонто, 1978. – 639 с.

Задояний О. Московська навала (Матеріал до історії Таращанського повітового коша / О. Задояний // За державність. – Зб. 10. – С. 92–111.

Капустянський М. Українська збройна сила й Українська національна революція / М. Капустянський. – Саскатун, 1936. – 50 с.

Качор C. Архів Українського воєнно-історичного інституту / С. Качор // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2007. – Т. 7. – С. 176–186.

Кедровський В. В боротьбі за державність / В. Кедровський // За державність. – Зб. 10. – С. 9–22.

Ківерчук Ю. Від Автономії до Суверенності / Ю. Ківерчук // За державність. – Зб. 10. – С. 27–37.

Кісіль З. Р. Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920–1939 рр.) / З. Р. Кисіль: автореф. дис. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Iсторія України”. – Львів, 2002. – 24 с

Кісіль З. Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920–1939) / З. Р. Кісіль // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 100–112.

Ковальчук М. Генерал Микола Капустянський (1881–1969) / М. Ковальчук. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. –128 с.

Козловський О. Кармелюківці (Фрагмент спогадів) / О. Козловський // За державність. – Зб. 10. – С. 210–219.

Комнен І. Звільнення Кам’янця-Подільського від більшовиків у 1918 році / І. Комнен // За державність. – Зб. 11. – С. 55–71.

Косець І. Фрагмент спогадів з часів визвольної боротьби / І. Косець // За державність. – Зб. 10. – С. 196–199.

Крат М. 1920 рік (Про забуті дії українського війська) / М. Крат // За державність. – Зб. 10. – С. 79–90.

Криловецький І. Мої спогади з часів визвольної боротьби / І. Криловецький // За державність. – Зб. 10. – С. 220–230.

Кучерук О. Микола Битинський: геральдист, художник, поет / О. Кучерук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки. – 2007. – Вип. 9.– С. 237–251.

Левченко С. Переможний бій Окремої кінної дивізії під містом Снитків 10 листопада 1920 року / С. Левченко // За державність. – Зб. 10. – С. 155–160.

Маслівець Г. Гордієнківський кінний полк / Г. Маслівець // За державність. – Зб. 10. – С. 129–154.

Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. – Вінніпеґ, 1986. – 735 с.

Музей ім. генерала М. Садовського // Вісті комбатанта. – 1970 – Ч. 5. – С. 64.

Радили над розбудовою військово-історичного музею УВАН // Вісті комбатанта. – 1981. – Ч. 4. – С. 92.

Рудик С. Я. Переселення українських біженців та переміщених осіб до США після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945–1953 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 00.07.02 “Всесвітня історія” / С. Я. Рудик. – К., 2003. – 20 с.

“Сенотаф” – видання Українського військово-історичного інституту у Торонто // Вісті комбатанта. – 1963 – Ч. 1. – С. 61.

Стечишин В. 4 книжки УВІІ / В.Стечиншин // Вісті комбатанта. – 1958. – Ч. 11–12. – С. 26–27.

Український воєнно-історичний інститут // Вісті комбатанта. – 1968. – Ч. 1. – С. 54.

Фуртес О. Військова еміграція Української держави в боротьбі за державність / О. Фуртес // Схід. – 2011. – № 3. – С. 129–131.

Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920–1939 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук: 20.02.22 / О. О. Фуртес. – Л: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. – 20 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 5235 (Фонд Державного Центру УНР). Оп. 1. Спр. 2064 (Листування М. Садовського з Воєнно-історичним музеєм в Торонто. 1948–1965 рр.), 39 арк.

ЦДАВО України. – Ф.5235 (Фонд Державного Центру УНР). Оп. 1. Спр. 1518 (Особисте листування голови ресорсу військових справ УНРади В. Філоновича з директором УВІІ М. Битинським. 1960–1969 рр.), 132 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 5235 (Фонд Державного Центру УНР). Оп. 1. Спр. 1651 (Документи з основної діяльност і членів СУВ у США і СУКВ в Канаді. 1965–1966 рр.), 14 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 5235 (Фонд Державного Центру УНР). Оп .1. Спр. 2114 (Твори М. Битинського. 1911–1960 рр.), 157 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 5235 (Фонд Державного Центру УНР). Оп. 1. Спр. 1562 (Листування представників українських еміграційних організацій та союзів з УВІІ в Канаді про підготовку до друку матеріалів з історії України. 1952–1960 рр.), 89 арк.

Фещенко-Чопівський М. Мотовилівка в 1919 році / М. Фещенко-Чопівський // За державність. – Зб. 11. – С. 172–174.

Христич Я. Як я Збруч-річку переходив / Я. Христич // За державність. – Зб. 11. – с. 228 –236.

Цапко І. Кінний бій під Сидоровим / І. Цапко // За державність. – Зб. 10. – С. 204 – 209.

Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії / Л. Шанковський // Український історик. – 1971. – № 3 – 4. – С. 73 – 89.

Rozumnyi J. UWAN in Canada: Fifty Years of Service // Yesterday, today, tomorrow: the Ukrainian community in Canada: proceedings / J. Rozumnyi – Winnipeg, 2004. – P. 117–150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Василівна Лук’янченко

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019