DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.90-100

ІНТЕРНОВАНІ ЧАСТИНИ АРМІЇ УНР У ТАБОРАХ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ

Віталій Степанович Виздрик, Володимир Богданович Пехів

Анотація


У статті проаналізовано перебування вояків армії УНР у таборах на території Польщі після поразки в національно-визвольних змаганнях 1917–1921 рр. Розглянуто кількісний склад, військово-політичну та культурно-освітню діяль­ність інтернованих українських військових частин.


Ключові слова


армія УНР; українська військова еміграція; табір; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшенко Ю. Події і Люди на моєму шляху боротьби за державу. 1917 – 1966 / Ю. Артюшенко. – Чикаго: На Чужині, 1966. – 221 с.

Білон П. Спогади / П. Білон. – Пітсбург, 1952. – Ч.1. – 159 с.

Буткевич Л. Спільна військова школа // Тризуб. – Нью-Йорк, 1977. – Ч. 81. – С. 16–18.

Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. – К.: Темпора, 2003 – 288 с.

Єфремів С. Бої 14 – 15 березня 1939 року на Карпатській Україні / С. Єфремів // За Державність. – Торонто: Гомін України, 1966. – Ч. 11. – С. 128–164.

Іванис В. Симон Петлюра – Президент України. 1879 – 1926 / В. Іванис. – Торонто: Накладом 5-ї станиці Союзу бувших українських вояків, 1952. – 258 с.

Карпус З., Срібняк І. Формування з’єднань армії УНР В Польщі в 1920 р. / З. Карпус, І. Срібняк // Український історичний журнал. – 2000. – № 1.– С. 80 – 95.

Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920 – 1939) / О. Колянчук. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. НАНУ, 2000. – 278 с.

Кость С. Українська таборова преса початку 20-х років ХХ ст. / С. Кость // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2008. – Вип. 18. – С. 15 – 23.

Лаврінович К. Поза кільчастими дротами / К. Лаврінович // Свобода. – 1922. – 12 серпня. – С.1.

Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 640 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома війнами. – Прага, 1942. –372 с.

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у Польщі, Чехословаччині та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рp.) / М. І. Павленко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 352 с.

Руккас А. Участь українців-контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. / А. Руккас // Київська старовина. – 2002. – № 3. – С. 90–102.

Руккас А., Ковальчук М. Діяльність військової секції при українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. – липень 1920 р.) / А. Руккас, М. Ковальчук // Київська старовина. – 2003. – № 5. – С. 128 – 156.

Середа М. Отаманщина: Отаман Юрко Тютюник / М. Середа // Літопис Червоної Калини. – 1930. – Ч. 11. – С. 15–17.

Срібняк І. Обеззброєна, але не скорена. Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921–1924 рр.) / І.В. Срібняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги; Філадельфія, 1997. – 187 с.

Срібняк І. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність (1919–1924) / І. Срібняк. – К., 2000. – 280 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917 – 1921) / Ярослав Тинченко. – К.: Темпора, 2011. – Кн. 2.:– 424 с.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В.П. Трощинський. – К.: Інтел, 1994. – 260 с.

Удовиченко О. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських збройних сил 1917–1921 / О. Удовиченко. – Вінніпег: Вид. Д. Микитюк, 1954. – 176 с.

Центральний державний архів вищих органів та управління України (далі – ЦДАВО України). – ф. 1, – оп. 2.

ЦДАВО України. – ф. 1075, – оп. 2.

ЦДАВО України. – ф. 1078, – оп. 2.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність / Л. Шанковський. – Мюнхен: Дніпрова Хвиля, 1958. – 319 с.

Bruski J. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1818-1924) / J. Bruski. – Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2000. – 600 s.

Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918-1924. / Z. Karpus. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. – 209 s.

Karpus Z. Ukraiński sojusznik Polski w wojnie 1920 roku. Walka oddziałów Ukraińskiej Republiki Ludowej u boku Wojska Polskiego i ich dalsze losy / Z. Karpus // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – Warszawa, 2010. – Nr. 7–8 (116–117), – S. 16–33.

Kolańczuk A. Internowani żołnierze Armii UNR w Kaliszu 1920–1939 / A. Kolańczuk. – Kalisz; Przemyśl; Lwów,1995.

Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939 / E.Wiszka – Toruń: MADO, 2004. – 752 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віталій Степанович Виздрик, Володимир Богданович Пехів

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019