DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.101-110

ОРГАНІЗОВАНІ ТРУДОВІ ОСЕРЕДКИ ІНТЕРНОВАНИХ АРМІЇ УНР У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ

Руслана Петрівна Давидюк

Анотація


У науковій статті на основі джерельного матеріалу прослідковано умови появи перших організованих трудових поселень інтернованих Армії УНР на території Волинського воєводства. Звертається увага на побутові умови, морально-психологічні проблеми, а також аналізується культурно-освітня, мистецька робота колишніх військових та ставлення до них польської влади.


Ключові слова


інтерновані; Армія УНР; воєводство; Друга Річ Посполита

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабинський. Інтерновані вояки армії У.Н.Р. в Бабинській цукровні / Бабинський // Дзвін. – 1923. – Ч. 36. – 1 грудня. – С. 34.

Вісті УЦК в Польщі. – 1924. – Ч. 3. – Листопад.

Вісті УЦК в Польщі. – 1925. – Ч. 4. – Серпень.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), м. Київ, ф. 5, спр. 1018.

ГДА СБУ, м. Рівне, ф. П., спр. 5219.

ГДА СБУ м. Рівне, ф. П., спр. 5223.

Государственный архив Брестской области (ГАБО), ф. 1, оп. 9, д. 33.

ГАБО, ф. 1, оп. 9, д. 45.

ГАБО, ф. 1, оп. 9, д. 1888.

Гриценко І. Генерал В. Савченко-Більський присвятив своє життя Україні / Ігор Гриценко // Свобода. – 2011. – № 41. – 14 жовтня. – С. 9.

Давидюк Р. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія / Руслана Давидюк. – Львів; Рівне: Дятлик М., 2016. – 704 с.

Державний архів Рівненської області (Держархів Рівненської обл.), ф. Р-2771, оп. 2, спр. 721.

Держархів Рівненської обл., ін. номер 834. Автобіографія адміністративного старшини військового міністерства Української Народної Республіки О. Богуна, 1925–1927 рр., 82 арк.

Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 18, спр. 145.

Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 18, спр. 863.

Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 18, спр. 1017.

Держархів Рівненської обл., ф. 30, оп. 19, спр. 287.

Держархів Рівненської обл., ф. 33, оп. 4, спр. 3.

Держархів Рівненської обл., ф. 33, оп. 4, спр. 38.

Діяльність Секретаріяту УЦК (за час з 20.VIII. – 20.Х. б. р. // Вісті УЦК в Польщі. – 1923. – Ч. 2. – 1 листопада. – С. 5.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки) / Дмитро Дорошенко. – К.: Темпора, 2007. – 632 с.

Лівицький М. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками / Микола Лівицький. – Вид-во Укр. Інформ. Бюро. – Мюнхен–Філадельфія, 1984. – 72 с.

Лютий-Лютенко І. Вогонь з Холодного Яру. Спогади / Отаман Іван Лютий-Лютенко. – Детройт, США, 1986. – 151 с.

Організаційні здобутки української еміграції в Польщі (серпень 1923 р. – червень 1925 р.) // Вісті УЦК в Польщі. – 1925. – Ч. 4. – Серпень. – С. 36.

Прот. Андрій Дубиновський [некролог] // Літопис Волині. – 1979/82. – Ч. 13/14. – С. 213.

Самоорганізація та громадське життя української еміграції в Польщі (друга половина 1925 р. – 1 вересня 1926 р. // Вісті УЦК в Польщі. – 1926. – Ч. 7. – Грудень. – С. 14–15.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. ІІ / Ярослав Тинченко. – К.: Темпора, 2011. – 424 с.

Філоненко П. Збройна боротьба на Волині (Спомин учасника) / Петро Філоненко. – Вінніпег, Канада: Накладом Волинського Видавничого фонду, 1958. – Ч. 4. – 60 с.

Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939 / Emilian Wiszka. – Toruń: MADO, 2004. – 752 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Руслана Петрівна Давидюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019