DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.111-120

ВОЛИНЬ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Олександр Йосипович Дем’янюк

Анотація


Аналізуються військово-політичні особливості розвитку Волинської губернії в добу Української Центральної Ради, зокрема, складові державотворчого процесу на місцевому рівні, включаючи формування місцевих органів влади, боротьбу за вплив на волинське населення, діяльність різних політичних сил і військових формувань. У дослідженні характеризуються новостворені військові комітети, ради робітничих і солдатських депутатів, а також події, які суттєво впливали на військово-політичний розвиток волинських земель.


Ключові слова


Українська революція; Волинська губернія; Українська Центральна Рада; військово-політична ситуація; військові комітети; українське військо

Повний текст:

PDF

Посилання


Пясецький В. Перші паростки відродження (Історії Луцької української громади) / В. Пясецький // Краєвид. – 2001. – листопад-грудень.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918 рр. / Р. Млиновецький. – Львів: Каменяр, 1994. – 572 с.

Соловйов О. Економічне становище Волині в роки Першої світової війни / О. Соловйов // Науковий вісник ВДУ. Історичні науки. – 1997. – № 2. – С. 35–40.

Российский государственный военно-исторический архив (далі – РГВИА), ф. 2067, оп. 1, д. 3792.

Литвин С. Військо Центральної Ради: злочинна недбалість чи поріг можливого? [Електронний ресурс] / С. Литвин // Воєнна історія. – 2007. – № 1–3. – Режим доступу до журн.: http://www.warhistory.ukrlife.org.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – К.: Заповіт, 1997. – 344 с.

Ковальчук М. А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції / М. А. Ковальчук // Український історичний ж-л. – 2007. – № 4. – С. 91–102.

Рудницька Н. Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1911–1921 рр. / Н. Рудницька // Шляхами творення Української держави: За м-лами регіон. наук.-практ. конф. «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917–1921 роках». – Житомир, 2006. – С. 72–76.

Державний архів Волинської області, м. Луцьк (далі – Держархів Волинської обл.), ф. 3, оп. 1, спр. 1614.

Косміна Р. І. Наш край у 1917–1920 рр. // Наш край в курсі вивчення історії України / Р. І. Косміна, Р.Я. Самостян; упор. С. Ю. Рибчинчук. – Луцьк: Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2004. – С. 103–115.

Кичий И. В. Борьба за власть Советов на Правобережной Украине / И. В. Кичий. – Львов : Вища школа, 1986. – 152 с.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939) / Р. Н. Оксенюк. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 276 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (ЦДАВО України), ф. 1115, оп. 1, спр. 11.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: доба Української Центральної Ради / О. Й. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2017. – № 2. – С. 7–11.

Заболотний І. Нескорена Волинь / І. Заболотний. – Львів: Каменяр, 1964. – 204 с.

Держархів Волинської обл., ф. 49, оп. 1, спр. 511.

Халло Л. Співвідношення військових сил прибічників УНР та їхніх суперників на кінець 1917 – початок 1918 р. / Л. Халло, В. Солдатенко // Історія України. – 2001. – № 27 – С. 6–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександр Йосипович Дем’янюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019