DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.121-133

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УНР В 1920 р.

Вадим Васильович Задунайський

Анотація


У статті проаналізовано зміни в системі вищого військового управління Збройних Сил УНР у 1920 р. Українське Військо в 1920 р. перебувало під військово-політичним впливом Польщі. Українська армія зберегла основи, закладені у попередні роки. Пріоритети централізації було зафіксовано в законі про вище військове управління в УНР 12 листопада 1920 р. У листопаді 1920 р. було визначено 3 основні напрями військового командування: Військове міністерство, Генеральний Штаб та Генеральна інспекція військ. В умовах війни важливу роль відігравав Командувач військами. Такі підходи покращили функціональність Збройних Сил УНР. В законі визначено повноваження «Вищої Військової Ради», до складу якої входили представники військового команду­вання та уряду. Було використано як український досвід 1917 – 1919 рр., так і досвід Російської імперської армії. Новації 1920 р. сприяли подальшому поси­ленню впливів Головного Отамана С. Петлюри на Збройні Сили та політичний провід УНР.


Ключові слова


Збройні Сили; Вище військове управління; Українська Народна Республіка; Військовий міністр; Генеральний Штаб; Генерал-Інспектор; Вища Військова Рада

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році / М. Капустянський. – К.: Темпора, 2004. – С. 19 – 286.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 рр. / І. Мазепа. – К.: Темпора, 2003. – 608 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини / В. Петрів / Упоряд. В. Сергійчук. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 56 – 236.

Удовиченко О. Україна у війні за державність 1917 – 1921 / О. Удовиченко. – Київ: Україна, 1995. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.e-reading.club/book.php?book=1002111

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність / Л. Шанковський. – Мюнхен: Дніпрова Хвиля, 1958. – 318 с.

Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / [Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін.]; упоряд. Б.З. Якимович. – [4-е вид.]. – Львів: Світ, 1992. – 703 с.

Дубинский И. Червонное Казачество / И. Дубинский, Г. Шевчук. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины, 1987. – 244 с.

Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні / А.В. Лихолат. – К.: Держполітвидав, 1955. – 662 с.

Супруненко Н.И. Очерк истории Гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине / 1918 – 1920/ Н.И. Супруненко. – К.: Наука, 1966. – 420 с.

Голубко В.Є. Армія Української Народної Республіки 1917 – 1918. Утворення та боротьба за державу / В.Є. Голубко. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

Литвин М. Збройні Сили України I пол. XX ст. Генерали і адмірали / М. Литвин, Ю. Науменко; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів; Харків: «Сага», 2007. – 244 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917 – 1921) / Я. Тинченко – К.: Темпора, 2007. – 536 с.

Тинченко Я. Українські збройні сили: березень 1917 – листопад 1918 р. / Я. Тинченко – Київ: Темпора, 2009. – 480 с.

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби революції 1917 – 1921 рр. / П.П. Ткачук. Монографія; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Львівський інститут Сухопутних військ НУ «ЛП» – Львів, 2009. – 312 с.

Хома І. Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917–1919 рр. / І. Хома. – К.: Наш час, 2011. – 104 с.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XXІ ст. / В. Задунайський. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2006. – 335 с.

Задунайський В. Військова співпраця Збройних Сил УНР та російських козацьких формувань восени 1920 р. / В. Задунайський // Схід. – 2010. – № 5. – С. 91 – 93.

Задунайський В. Структура вищого управління військ Української Народної Республіки за часів Центральної Ради (квітень 1918 р.) і Директорії (лютий 1919 р.): спільне і відмінне / В. Задунайський // Військово-науковий вісник. – Випуск 27. – Львів: НАСВ, 2017. – С. 176 – 189.

Задунайський В. Зміни у системі вищого управління Збройних Сил Директорії УНР влітку-восени 1919 р. / В. Задунайський // Військово-науковий вісник. – Випуск 28. – Львів: НАСВ, 2017. – С. 85-96.

Karpus Z. Wschodni sojusznicy Рolski w wojnie 1920 roku / Z. Karpus. – Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994. – 230 s.

Krotofil M. Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 r. – grudzień 1919 r.) / M. Krotofil. – Kijów: Stylos, 2011. – 223 s.

Pruszyński M. Dramat Piłsudskiego. Wоjna 1920./ М. Pruszyński. – Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994. – 298 s.

Skrukwa G. Formacje wojskowe Ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914 – 1921 / G. Skrukwa. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – 717 s.

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 1, спр. 59.

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 2, спр. 34.

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 2, спр. 150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вадим Васильович Задунайський

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019