DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.3-20

УКРАЇНСЬКІ ПОЛКОВОДЦІ НА ЧОЛІ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Павло Петрович Ткачук, Андрій Федорович Лозинський

Анотація


Пропоноване дослідження стосується з’ясування ролі офіцерів- українців — полководців сухопутних військ збройних сил Російської імперії під час бойових дій на фронтах Першої світової війни (1914—1918 рр.). Цей відносно короткий у хронологічному відношенні період насичений зразками мужності і героїзму офіцерів-українців. Визначено особливості їх діяльності в ході бойових дій між російською та австро-німецькою арміями. Підкреслено значення бойового досвіду полководців для військово-патріо­тичного виховання майбутніх офіцерів українських збройних сил.

Ключові слова


офіцери-українці; полководці; Перша світова війна; сухопутні війська збройних сил Російської імперії; бойові дії на фронтах війни; внесок офіцерів-українців у ході війни; зразки мужності і героїзму української військової еліти

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 1075. – Оп. 2. – Спр. 653. – арк. 34 – 55, 93а.

ЦДАВО України. – Ф. 1078. – Оп. 2. – Спр. 37: Загальний список старшин Генштабу складений 21.11.1918. – арк. 40 зв. – 41, 48 зв. – 49.

ЦДАВО України. – Ф. 4007: Особистий фонд Шаповала М.Ю. (27 справ).

Безручко Марко Данилович // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Безручко_Марко_ Данилович; http://galinfo.com.ua/media/gallery/full/b/e/bezruchko_1.jpeg

Безсмертний-Анзіміров А. Микола Сціборський / Андрій Безсмертний-Анзіміров // Всеукраїнська газета «День»: «Україна Incognita». – 2015. – 29 березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/mikola-scziborskij.html

Безсмертний-Анзіміров А. Павло Шандрук / Андрій Безсмертний-Анзіміров // Всеукраїнська газета «День»: «Україна Incognita». – 2015. – 28 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/pavlo-shandruk.html

Божко О. Генерал-хорунжий Дієвої армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / О. Божко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 1998. – Ч. 1/2. – С. 24–56; Коваль Р. День в історії – народився генерал Юрій Тютюнник / Роман Коваль // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 20 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com. ua/news/den_v_istorii_narodyvsya_general_yuriy_tyutyunnyk_257950.html

Буравченков А. Офіцерський корпус російської армії напередодні Першої світової війни / А. Буравченков // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 18 – 33; Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914-1918 рр. (за документами ЦДАВО України) / І.М. Мягкий // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 51 – 60.

Бурский П.Д. Война прежде и теперь. Сравнительный очерк войны 100 лет назад и современной великой войны / П.Д. Бурский. – М. : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1916. – 50 c.

В обличчу памяти борців // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1932. – Ч. 4. – С. 22.

Военный энциклопедический словарь: в 2 т. / Ред. А.П. Горкин [и др.]; М-во обороны РФ, Ин-т военной истории. – М. : Большая Российская энциклопедия; Рипол Классик. – 2001. – Т. 2. – 814 с.

Вояки своєму генералові // Український Комбатант (Мюнхен). – 1962. – Ч. 8. – С. 21–24.

Георгіївська зброя // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Георгіївська зброя

Герей В. Іван Ремболович: військовий дух / Василь Герей // Суспільно-історичний, науково-популярний інформаційний ресурс «На скрижалях». – 2016. – 30 березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://na-skryzhalyah.blogspot.com/ 2016/03/blog-post_43.html

День в історії – народився отаман Іларіон Завгородній // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 16 березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii_narodyvsya_otaman_ilarion_zavgorodniy_254862.html

Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид. доопр. і доповн. – К. : Ґенеза, 2001. – 1136 с.

Забарило Ю.П. Із Залізною Дивізією – за Українську Державу. Історія життя полковника Армії УНР Павла Забарила / Юрій Забарило; редактор Ярослав Сватко. – Львів: Галицька Видавнича спілка, 2007. – 32 с.

Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – М. : АСТ; Астрель, 2003. – 894 с.

Коваль Р. 130 років від дня народження генерала Удовиченка / Роман Коваль // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 20 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/130_rokiv_vid_dnya_narodzhennya_generala_udovychenka_252674.html

Коваль Р. День в історії – народився отаман Блакитний – Кость Пестушко / Роман Коваль // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 10 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii_narodyvsya_otaman_blakytnyy_ k_pestushko_251875.html

Колянчук О.М. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ ст. / О.М. Колянчук, М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – Львів : Ін-т українознавства, 1995. – 283 с.; Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2-х т. / С.В. Волков. – М. : Центрполиграф, 2010. – Т. 1. А–К. – 760 с.; Т. 2. Л–Я. – 832 с.; Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. В 2 кн. / С.В. Волков. – М. : ФИВ, 2012. – 1464 с.; Грицай Н. Малороссийские офицеры и генералы Вооруженных сил Юга России / Н. Грицай // Интернет-сайт общественно-исторического клуба «Белая Россия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belrussia.ru/page-id-138.html; Генералитет российской императорской армии и флота. Интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusgeneral.ru/index.html; Герои Великой войны. 1914-1918 / Сост. Т. Ильина. – М. : Кучково поле, 2014. – 504 с.; Русская армия в Великой войне. Интернет-проект // Картотека проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grwar.ru/persons/persons.html

Kopдуба Ф. Генерал-полковник Микола Капустянський / Ф. Кордуба // Вісті Комбатанта (Торонто-Нью-Йорк). – 1969. – Ч. 3–4 (40–41). – С. 16–20; ЗАЄЦЬ В. 5 лютого народився генерал Микола Капустянський / Василь Заєць // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 05 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/5_lyutogo_narodyvsya_general_mykola_kapustyanskyy_251403.html

Литвин М.Р. Збройні сили України першої половини ХХ ст. Генерали та адмірали / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко; Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. – Львів; Харків: Вид-во «Сага», 2007. – 244 с.

Манько М. Наш генерал Володимир Сальський / Микола Манько // Острозька громадсько-політична газета «Замкова гора». – 2015. – 03 жовтня. – № 40 [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу: http://zamkova.at.ua/news/nash_general_volodimir_salskij/2015-11-15-3475

На честь історичної постаті часів Петлюри, що похована у Тернополі, пропонують назвати вулицю міста // Новинний портал «За Збручем». – 2017. – 22 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zz.te.ua/na-chest-istorychnoji-postati-chasiv-petlyury-scho-pohovana-u-ternopoli-proponuyut-nazvaty-vulytsyu-mista/

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-1920): Документально-художнє видання / Упоряд. М. Ковальчук. – К. : Темпора, 2007. – 608 с.

Папакін А.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) / А.Г. Папакін // Архіви України. – 2011. – № 5 (275). – С. 113–124.

Садовський М. Микола Юнаків. Генерального Штабу Генерал-Полковник Армії УНР / Михайло Садовський // Вісті Комбатанта (Торонто-Нью-Йорк). – 1971. – Ч. 3–4 (53–54). – С. 38–44.

Сергійчук В. Високий дух і трагедія українського генералітету / В. Сергійчук // Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. 1: Бібліографічно-довідкова; післямова В. Сергійчука. – К. : Тираж. центр УРП, 1995. – С. 254–255.

Середа М. Сторінка з історії визвольної боротьби (Памяти ґенералів Гандзюка і Сафоніва) / Михайло Середа // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1931. – Ч. 11. – С. 15–17.

Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника. Наук. вид. / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – К. : Темпора, 2009. – 426 с.; Громенко С. То коли ж Болбочан визволив Крим? Хронологія українського походу на півострів / Сергій Громенко // Науково-популярний проект «LikБез. Історичний фронт». – 2017. – 22 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://likbez.org.ua/ua/tak-kogda-zhe-bolbochan-osvobodil-krym.html

Суряев В.Н. Офицеры Русской Императорской армии. 1900-1917 / В.Н. Суряев. – М.: Русская панорама; Русское историческое общество, 2012. – 288 с.; Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога / С.В. Волков. – М.: Русский путь, 2002. – 568 с.; Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога / С.В. Волков. – М. : Русский путь, 2004. – 623 с.; Волков С.В. Офицеры российской артиллерии: Опыт мартиролога / С.В. Волков. – М. : Русский путь, 2011. – 776 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921): наук. вид. / Ярослав Тинченко. – К. : Темпора, 2007. – 536 с.

У Хусті розтрощили могилу полковника Армії УНР Миколи Аркаса // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 01 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/u_husti_roztroshchyly_mogylu_polkovnyka_armii_ unr_mykoly_arkasa_256420. html

Цього дня народився генерал УПА – Леонід Ступницький // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». – 2017. – 29 травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/tsogo_dnya_narodyvsya_general_upa_leonid_stupnytskyy_ 260783.html

Шевченко О. І стали вони на розстріл, ніби приймали парад козаків... / Олег Шевченко // Україна молода. – 2008. – 30 січня. – № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1093/196/39113/

Шереметьєв О.Є. Військова слава України: ХVIIІ – поч. ХХ ст. / О.Є. Шереметьєв, Я.Ю. Тинченко, І.Т. Жук. – К.: Майстерня книги, 2005. – 140 с.; Українське військо у ХХ – ХХІ ст. Інтернет-портал // Командири українського війська

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби революції 1917–1921 рр. /П.П. Ткачук – Львів: ЛІСВ, 2000. – 311 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Павло Петрович Ткачук, Андрій Федорович Лозинський

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019