DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.3-20

УКРАЇНСЬКІ ПОЛКОВОДЦІ НА ЧОЛІ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Pavlo Петрович Tkachuk, Andrii Федорович Lozynskyi

Анотація


Пропоноване дослідження стосується з’ясування ролі офіцерів- українців — полководців сухопутних військ збройних сил Російської імперії під час бойових дій на фронтах Першої світової війни (1914—1918 рр.). Цей відносно короткий у хронологічному відношенні період насичений зразками мужності і героїзму офіцерів-українців. Визначено особливості їх діяльності в ході бойових дій між російською та австро-німецькою арміями. Підкреслено значення бойового досвіду полководців для військово-патріо­тичного виховання майбутніх офіцерів українських збройних сил.

Ключові слова


офіцери-українці; полководці; Перша світова війна; сухопутні війська збройних сил Російської імперії; бойові дії на фронтах війни; внесок офіцерів-українців у ході війни; зразки мужності і героїзму української військової еліти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі — ЦДАВО України). — Ф. 1075. - Оп. 2. - Сир. 653. - арк. 34 - 55, 93а.

ЦДАВО України. — Ф. 1078. — Оп. 2. — Спр. 37- Загальний список старшин Генштабу складений 21.11.1918. - арк. 40 зв. - 41, 48 зв. - 49.

ЦДАВО України. — Ф. 4007- Особистий фонд Шаповала М.Ю. (27 справ).

Безручко Марко Данилович II Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. — Режим доступу- httpsV/uk.wikipedia.org/ wiki/ Безручко_Марко_ Данилович; httpV/galinfo.com. иа/ media/gallery/full/b/e/ bezruchko_l.jpeg

Безсмертний-Анзіміров А. Микола Сціборський І Андрій Безсмертний-Анзіміров 11 Всеукраїнська газета «День»- «Україна Incognita». — 2015. — 29 березня [Еле-ктронний ресурс]. — Режим доступу- http-//incognita.day. kiev.ua/mikola-scziborskij.html

Безсмертний-Анзіміров А. Павло Шандрук І Андрій Безсмертний-Анзіміров 11 Всеукраїнська газета «День»- «Україна Incognita». — 2015. — 28 лютого [Елек¬тронний ресурс]. — Режим доступу • http-//incognita.day. kiev.ua/pavlo-shandruk.html

Божко О. Генерал-хорунжий Дієвої армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника І О. Божко 11 З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - К., 1998.- Ч. 1/2.- С. 24—56; Коваль Р. День в історії — народився генерал Юрій Тютюнник І Роман Коваль // Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». — 2017. — 20 квітня [Елек¬тронний ресурс]. — Режим доступу- httpV/galinfo.com. ua/news/den_v_istorii_narodyvsya_general_ yuriy_ ty u ty unnyk_2 57950. ht ml

Буравченков А. Офіцерський корпус російської армії напередодні Першої світової війни І А. Буравченков П Історичний журнал. — 2009. — № 5. — С. 18 — 33; Мягкий ІМ. Участь українців у Першій світовій війні 1914-1918 рр. (за документами ЦДАВО України) І І.М. Мягкий П Архіви України. — 2014. — № 4—5. — С. 51 — 60.

Бурский П.Д. Война прежде и теперь. Сравнитель¬ный очерк войны 100 лет назад и современной ве¬ликой войны /П.Д. Бурский. — М. • Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1916. — 50 с.

В обличчу памяти борців И Літопис Червоної Калини (Львів). - 1932. - Ч. 4. — С. 22.

Военный энциклопедический словарь- в 2 т. / Ред. А.П. Горкин [и др.]; М-во обороны РФ, Ин_т военной истории. — М. • Большая Российская энциклопедия; Рипол Классик. — 2001. — Т. 2. — 814 с.

Вояки своему генералові И Український Комбатант (Мюнхен). - 1962. - Ч. 8. - С. 21-24.

Георгіївська зброя И Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. — Режим доступу- https-//uk.wikipedia.org/wiki/Георгіївська зброя

Герей В. Іван Ремболович- військовий дух / Василь Герей П Суспільно-історичний, науково-популяр¬ний інформаційний ресурс «На скрижалях». — 2016. — ЗО березня

[Електронний ресурс]. — Режим доступу • https-//na-skryzhalyah.blogspot.com/ 2016/03/ blog- post_43.html

День в історії - народився отаман Іларіон Зав- городній 11 Агенція інформації та аналітики «Гал- інфо». — 2017. — 16 березня [Електронний ресурс]. — Режим доступу • http-//galinfo.com.ua/news/den_v_ istorii_ narodyvsya_otaman_ilarion_zavgorodniy_254862.html

Довідник з історії України (A-Я) І За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — 2те вид. доопр. і доповн. — К. • Ґенеза, 2001. - 1136 с.

Забарило Ю.П. Із Залізною Дивізією - за Укра¬їнську Державу. Історія життя полковника Армії УНР Павла Забарила І Юрій Забарило; редактор Ярослав Сватко. — Львів • Галицька Видавнича спілка, 2007. — 32 с.

Залесский К А. Кто был кто в Первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. — М. • ACT; Астрель, 2003. — 894 с.

Коваль Р. 130 років від дня народження генерала Удовиченка I Роман Коваль И Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». — 2017. — 20 лютого [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу • http-//galinfo. com.ua/news/ 130 rokiv vid_dnya narodzhennya generala udovychenk _252674.html

Коваль P. День в історії — народився отаман Блакитний — Кость Пестушко І Роман Коваль 11 Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». — 2017. — 10 лютого [Електронний ресурс]. — Режим доступу • httpV/galinfo. com.ua/news/den_v_istorii_narodyvsya_otaman_blakytny у_ k_pestushko_251875.html

Колянчук О.М. Генералітет українських визволь¬них змагань. Біограми генералів та адміралів укра¬їнських військових формацій першої половини XX ст. І О.М. Колянчук, М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. — Львів • Ін-т українознавства, 1995. — 283 с.; Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2-х т. / С.В. Волков. — М. • Центр полиграф, 2010. — Т. 1. А—К. — 760 с.; Т. 2. Л—Я. — 832 с.; Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт марти¬ролога. В 2 кн. / С.В. Волков. — М. • ФИВ, 2012. — 1464 с.; Грицай Н Малороссийские офицеры и генералы Воору¬женных сил Юга России / Н. Грицай И Интернет-сайт общественно-исторического клуба «Белая Россия» [Эле¬ктронный ресурс]. — Режим доступа • httpV/belrussia. ru/page-id-138.html; Генералитет российской импера¬торской армии и флота. Интернет-сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа- http-//www.rusgeneral.ru/index. html; Герои Великой войны. 1914-1918 / Сост. Т. Ильина. — М. • Кучково поле, 2014. — 504 с.; Русская армия в Великой войне. Интернет-проект И Картотека проекта [Электронный ресурс]. —

Режим доступа • http-//www. grwar.ru/persons/persons. html

Кордуба Ф. Генерал-полковник Микола Капустян- ський / Ф. Кордуба И Вісті Комбатанта (Торонто-Нью- Йорк). - 1969. - Ч. 3-4 (40-41). - С. 16-20; ЗАЄЦЬ В. 5 лютого народився генерал Микола Капустянський / Василь Заєць II Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». — 2017. — 05 лютого [Електронний ресурс]. — Режим доступу- http-//galinfo. com.ua/news/5_lyutogo_ narodyvsya _general_mykola _kapustyanskyy_251403.html

ЛитвинМ.Р. Збройні сили України першої по¬ловини XX ст. Генерали та адмірали І М.Р. Литвин, К.Є. Науменко; Ін_т українознавства імені І. Крип’яке- вича НАН України. — Львів; Харків- Вид-во «Сага», 2007.-244 с.

Манько М. Наш генерал Володимир Сальський І Микола Манько 11 Острозька громадсько-політична газета «Замкова гора». — 2015. — 03 жовтня. — № 40 [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу- http-//zamkova.at.ua/ news/nash _general_ volodimir_salskij/ 2015-11-15-3475

На честь історичної постаті часів Петлюри, що похована у Тернополі, пропонують назвати вулицю міста І І Новинний портал «За Збручем». — 2017. — 22 лютого [Електронний ресурс]. — Режим доступу • http-//zz.te.ua/ na-chest-istorychnoji-postati-chasiv-petlyury-scho-pohovana- u-ternopoli-proponuyut-nazvaty-vulytsyu-mista/

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917’1920)- Документально-художнє видання І Упоряд. М. Ковальчук. - К. • Темпора, 2007. - 608 с.

Папакін А.Г Матеріали до біографії Олексан¬дра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) І А.Г. Папакін // Архіви України. — 2011. - № 5 (275). - С. 113-124.

СадовськийМ. Микола Юнаків. Генерального Штабу Генерал-Полковник Армії УНР І Михайло Садов- ський П Вісті Комбатанта (Торонто-Нью’Иорк). — 1971. — Ч. 3-4 (53-54). - С. 38-44.

Сергійчук В. Високий дух і трагедія українсь¬кого генералітету І В. Сергійчук П Тинченко Я. Укра¬їнське офіцерство- шляхи скорботи та забуття. Ч. 1- Бібліографічно-довідкова? післямова В. Сергійчука. — К. • Тираж, центр УРП, 1995. — С. 254—255.

СередаМ. Сторінка з історії визвольної боротьби (Памяти ґенералів Гандзюка і Сафоніва) І Михайло Середа 11 Літопис Червоної Калини (Львів). — 1931. — Ч. 11.-С. 15-17.

Сідак В. Полковник Петро Болбочан- трагедія українського державника. Наук. вид. І В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. — К. • Темпора, 2009. — 426 с.5 Громенко С. То коли ж Болбочан визволив Крим? Хро¬нологія українського походу на

півострів І Сергій Громенко П Науково-популярний проект «БікБез. Істо¬ричний фронт». — 2017. — 22 квітня [Електронний ресурс]. — Режим доступу • http-//likbez.org.ua/ua/tak- kogda-zhe-bolbochan-osvobodil-krym.html

Суряев В.Н. Офицеры Русской Императорской армии. 1900’1917 I В.Н. Суряев. — М.- Русская панорама? Русское историческое общество, 2012. — 288 с.? Волков С.В. Офицеры российской гвардии- Опыт мартиролога / С.В. Волков. — М.- Русский путь, 2002. — 568 с.? Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии- Опыт мартиролога / С.В. Волков. — М. • Русский путь, 2004. — 623 с.? Волков С.В. Офицеры российской артиллерии- Опыт мартиролога / С.В. Волков. — М. • Русский путь, 2011.- 776 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921)- наук. вид. І Ярослав Тинченко. — К. • Темпора, 2007. — 536 с.

У Хусті розтрощили могилу полковника Армії УНР Миколи Аркаса І І Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо». — 2017. — 01 квітня [Електронний ресурс]. — Режим доступу- httpV/galinfo.com.ua/ news/u_husti roztroshchyly _mogylu_polkovnyka_armii_ unr _mykoly_ arkasa_ 256420. html

Цього дня народився генерал УПА — Леонід Ступницький 11 Агенція інформації та аналітики «Гал- інфо». — 2017. — 29 травня [Електронний ресурс]. — Режим доступу- httpV/galinfo.com.ua/news/tsogo_ dnya_ narodyvsya_ general_upa_leonid_ stupnytskyy_ 260783.html

Шевченко О. І стали вони на розстріл, ніби приймали парад козаків... / Олег Шевченко П Україна молода. — 2008. — ЗО січня. — № 19 [Електронний ресурс]. — Режим доступу- http-//www.umoloda.kiev.ua/ number /1093/196/39113/

Шереметьев О. Є. Військова слава України- XVIII — поч. XX ст. І О.Є. Шереметьев, Я.Ю. Тинченко, І.Т. Жук. — К.- Майстерня книги, 2005. — 140 c.j Українське військо у XX — XXI ст. Інтернет-портал П Командири українського війська

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби революції 1917—1921 рр. /П.П. Ткачук — Львів- ЛІСВ, 2000.-311с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Pavlo Петрович Tkachuk, Andrii Федорович Lozynskyi

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019