DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.34-45

ВИШКІЛ ОФІЦЕРІВ-ТАНКІСТІВ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ: 30 — 40-ві роки XX ст.

Leonid Kryvyzyuk, Valeriy Mokoivets

Анотація


Стаття присвячена одному з найважливіших завдань — підготовці офіцерських кадрів для бронетанкових і механізованих військ СРСР в період між світовими війнами і під час Другої світової війни. В 30-х роках минулого століття, створивши найпотужніші в світі танкові війська, в Радянському Союзі залишили без належної уваги проблему підготовки фахівців для цього роду військ. Досліджується розширення підготовки офіцерів-танкістів від броньованих курсів та подальшої реорганізації піхотних військових шкіл у бронетанкові школи командного профілю. Як у відносно короткі терміни вдалося розгорнути підготовку кадрів для танкових і механізованих з’єднань (частин) та створити систему підготовки кадрів, що склалася в роки війни.

Ключові слова


академія; військові училища; курси вдосконалення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Криленно І.М. Підготовка офіцерських кадрів для танкових військ під впливом динаміки розвитку танко-будування (20—80-ті рр. XX ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. військ. наук:/ І. Криленко. — Львів, 2011. - 17 с.

КривизюнЛ.П,, Юрчун 0,0, Танки і танкові війська: вчора, сьогодні, завтра. Монографія / Л.П. Кривизюк, О.О. Юрчук. - Львів: Ліга Нова, 2014. - 362 с.

Кривизюв Л.П,, Моноївець В,І, Підготовка мо¬лодших спеціалістів для бронетанкових і механізова¬них військ СРСР у міжвоєнний період і під час другої світової

війни /Л.П. Кривизюк, В.І. Мокоївець// Військово- науковий вісник. — Випуск 25. — Львів: АСВ, 2015. — С. 236-241.

История танковых войск Советской Армии: В 3 т. / — Т. 1. Зарождение и развитие танковых войск Советской Армии до Великой Отечественной войны (1917—1941 гг.). // под общей редакцией профессора Маршала бронетан¬ковых войск О. А. Лосика. — М., 1962. — 273 с.

РГВА. Ф.7. Оп. 15. Д. 9. Л. 296.

РГВА. Ф.25883. Оп. 3. Д. 473. Л. 517—520.

Дайнес В, Бронетанковые войска Красной Армии / Владимир Дайнес — М.: Яуза: Эксмо, 2009. — 640 с.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференцій и Пле¬нумов ЦК (1898—1988): В 15-ти т. — М., 1983—1990. — Т. 4: 1926—1929. — 1984. — 575 с.

Военная орденов Ленина и Октябрьской Револю¬ции Краснознаменная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского Р. Я. (1930-1985). Исторический очерк. - М., 1985. - 352с.

Репрессии в Красной Армии (30-е годы): Сборник документов из фондов Российского Государственного Военного Архива. / Сост.: Кристиани А.; Михалева В.М.; Отв. за исслед.: Бетганин Ф.; Науч. совет: Бертолисси С. идр. — Рос. Гос. Военный Архив. — Наполи, 1996. — 468 с.

ЦАМО РФ. Ф. 4. Оп. 18. Д. 55.

Советские танковые войска 1941—1945. Военно-исторический очерк. — М.: Воениздат, 1973. — 340 с.

Строительство и боевое применение советских войск в годы Великой Отечественной войны. — М.: Воени-здат, 1979. — 414 с.

Аммосов С,И. Тактика мотомехсоединений. — 2-е изд. — М.,: Гос. воен. изд-во, 1932. -164 с.

ЛидделГартБ. Устрашение или оборона. Москва, 1962. — 247 с.

Русский архив: Великая Отечественная: приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. — 1942 г. Т. 13 (2-2). — М.: ТЕРРА, 1997.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Leonid Kryvyzyuk, Valeriy Mokoivets

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019