DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.21-33

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-САНІТАРНА МІСІЯ ДЛЯ СПРАВ ПОЛОНЕНИХ У НІМЕЧЧИНІ (1918-1920)

Володимир Іванович Заболотнюк

Анотація


У статті розглядається діяльність Української військово-санітарної місії для справ полонених у Німеччині у 1918-1920 рр. Окрім основного завдання — репатріації полонених українців на батьківщину та надан­ня їм медичної та матеріальної допомоги місія займалася національ­ною просвітницькою діяльністю серед вояків-українців колишньої цар­ської російської армії.


Ключові слова


Перша світова війна; військовополонені; репатріація; військово-санітарні місії; Червоний Хрест; українсько-німецькі стосунки; військова еміграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Симон Наріжний. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999. – 272 с.

Трембіцький В. Всеукраїнське Товариство Червоного Хреста 1918–1923 / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. – Торонто; Нью-Йорк, 1972. – Ч. 4. – C. 16–21.

Трембіцький В. Лікарський світ за української держави (за Директорії 1919–20 р.) / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. – Торонто–Нью-Йорк, 1974. – Ч. 1. – С. 18–21.

Трембіцький В. Міністерство Здоров’я в УНР / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. – Торонто; Нью-Йорк, 1972. – Ч. 3. – С. 14–21.

Трембіцький В. Основи Санітарно-медичної служби в УНР (листопад 1917– березень 1918) – Ч. 1. / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. – Торонто–Нью-Йорк, 1972.– С. 29–32.

Даниленко В., Кривець Н. Передмова / Василь Даниленко, Наталія Кривець // Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 5–45.

Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР в таборах Польщі і Румунії (1921–1924 рр.) / Ігор Срібняк. – Київ; Філадельфія, 1997.

Жванко Л. Соціальні виміри Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) / Любов Жванко. – Харків: Прапор, 2007. – 224 с.

Патер Іван. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / Іван Патер. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 346 с.

Кривошеєва Л. М. Діяльність Василя Сімовича в організації таборової преси / Лідія Миколаївна Кривошеєва // Українська журналістика в контексті доб: Матеріали всеукр. наук.-практ. конференції. Львів, 23– 24 вересня 2004 р. – Львів: ЛНУ, 2004. – С. 94–97.

Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу Визволення України в таборах військово-полонених українців /Автореф. дис. канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2009. – 16 с.

Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту / Автореф. дис. канд. іст. наук. – Львів, 2007. – 20 с.

Кулеша Н. М. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.: формування та функціонування: монографія / Надія Кулеша / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики». – Львів, 2009. – 344 c.

Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.): матеріали до бібліографії / Михайло Мартинюк / Передмова М. Вальо. – Львів, 1998. – 298 с.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упор. Валентин Кавунник. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – 796 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920. Документи і матеріали у 2 томах /Відп. ред. В. Верстюк. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – 744 с.

Симон Петлюра. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ / Упорядник В. Сергійчук. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1999. – 616 с.

Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 928 с.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. – К.: Смолоскип, 2012. – 592 с.: іл.

Чайка К. Український Червоний Хрест за кордоном // Воля. – Відень, 1920. – 4 грудня. – Т. 4. – Ч. 10. – С. 482–486.

Воля. – Відень, 1919. 15 листопад. Т. 5. Ч. 3. С. 135–137.

Воля. – 1919. – 16 серпня. – Т. 2. – Ч. 3. – С. 135–136.

Воля. – 1920. – 24 січня. – Т. 1. – Ч. 4. – С. 182–184.

Воля. – 1920. – 24 січня. – Т. 1. – Ч. 4. С. 166–171.

Український Прапор. – Відень, 1920. – 20 червня. – Ч. 36. – С. 2.

Верниволя В. [Сімович В.]. Українська військово-санітарна Місія в Німеччині / Василь Верниволя // Воля. Відень, 1919. 29 листопада. – Т. 5. – Ч. 5. С. 212–214.

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ), ф. 581 (Колекція документів діяльності уряді та армій УНР і ЗУНР), оп. 1, спр. 196. – 38 арк.

ЦДІАУЛ, ф. 581, оп. 1, спр. 199. – 212 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Володимир Іванович Заболотнюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019