DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.46-59

РОЗВІДУВАЛЬНА, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА Й АГЕНТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНСЬКИХ З’ЄДНАНЬ У БОРОТЬБІ З ОУН(Б) І УПА (1943-1944 рр.)

Андрій Юрійович Сухих

Анотація


У статті на основі архівних матеріалів вперше комплексно розглянуто питання розвідувальної, контррозвідувальної й агентурної діяльності партизанських з’єднань, які підпорядковувалися Рівненському обласному штабу партизанського руху у боротьбі з українським повстансько-під­пільним рухом на Волині. Проаналізована агентурно-розвідувальна робота опергрупп НКДБ УРСР «Розгром», яка восени 1943 р. прибула до Рівненського партизанського з'єднання № 1. Показано, що українські повстанці також намагалися створити агентурні позиції у рівненських радянських партизанських з’єднаннях.


Ключові слова


ОУН; УПА; УШПР; РПЗ № 1, РПЗ № 2; опергрупа НКДБ УРСР «Розгром»; розвідка; агентура; радянські партизани; українські повстанці

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Берестейська області (1930–1955) / Я. Антонюк. – Львів ; Торонто : Літопис УПА. – 1069 с. – (Літопис УПА – Бібліотека; Т. 13).

Архів Управління Служби безпеки України у Рівненській області (далі – AУСБУ у Рівненській області), ф. Основних справ, спр. 277, 46 арк.

AУСБУ у Рівненській області, ф. Основних справ, спр. 18133, 118 арк.

Бегма В. Злочини німців і народна боротьба на Рівненщині / В. Бегма. – К.; Х. : Українське державне видавництво, 1945. – 35 с.

Вєдєнєєв Д. Меч і тризуб. Розвідка та контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945. / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. – К. : Генеза, 2006. – 408 с.

Вєдєнєєв Д. Радянські спецслужби в Україні в роки Другої світової війни / Д. Вєдєнєєв // Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси у двох книгах. Книга друга. – К.: Наукова думка НАН України, 2011. – C. 279–310.

Вєдєнєєв Д. Розвідувально-диверсійна та контррозвідувальна діяльність органів державної безпеки за лінією фронту в 1941–1945 рр. (за документами НКВС-НКДБ Української РСР) / Д. Вєдєнєєв // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К.; Х., 2014. – № 2 (43). – С. 291–352.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 6, спр. 76455 ФП, 60 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, спр. 28479, т.1, 170 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, спр. 28479, т.5, 19 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, спр. 28479, т.6, 22 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, спр. 28479, т.15, 12 арк.

Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО), ф. 4054, оп.1, спр. 161, 161 арк.

ДАРО, ф. 4054, оп.1, спр. 162, 226 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, спр. 3, 117 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, спр. 4, 122 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, спр. 8, 82 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, спр. 10, 97 арк.

ДАРО, ф. Р-30, оп.2, спр. 16, 285 арк.

Кентій А. Війна без пощади та милосердя. Партизанський фронт у тилу Вермахту (1941–1944) / А. Кентій, В. Лозицький. – К.: Генеза, 2005. – 408 с.

Кізя Л. Вирушали в похід партизани. Документальна повість / Л. Кізя. – К.: Політвидав України, 1972. – 282 с.

Курас И. Штаб непокоренных (Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны) / И. Курас, А. Кентий. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 329 с.

Мищенко Г. Задача особой важности (Партизанская разведка 1941–1945 гг.) / Г. Мищенко, Г. Мигрин. – К. : Вища школа, 1985. – 205 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. От обороны к наступлению: 1 июля – 31 декабря 1942 года. Сборник докумен-тов / [авт.-сост.: В. Ямпольский, В. Антонов, И. Белик и др.]. – М. : Русь, 2003. – Т.3. – Кн.2. – 700 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Великий перелом: 1 июля – 31 декабря 1943 года. Сборник документов / [авт.-сост.: В. Ямпольский, В. Антонов, И. Белик и др.]. – М.: Русь, 2008. – Т.4. – Кн. 2. – 809 с.

Трофимович В. Боротьба за терени впливу між рівненськими радянськими партизанськими з’єднаннями й УПА (1943–1944 рр.) / В. Трофимович, А. Сухих // Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: АСВ, 2017. – Вип. 27. – С. 135–150.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 22, спр. 508, 25 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп.1, спр. 3, 56 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп.1, спр. 37, 4 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, спр. 1, 143 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, спр. 3, 112 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, спр. 7, 104 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, спр. 9, 11 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп.1, спр. 1, 193 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп.1, спр. 6, 175 арк.

ЦДАГО України, ф. 85, оп.1, спр. 1, 197 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп.2, спр. 93, 3 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп.3, спр. 71, 106 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Андрій Юрійович Сухих

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019