DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.110-128

ВАЖКИЙ ШЛЯХ ДО ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ 1920 року

Volodymyr Trofymovych

Анотація


У статті проаналізовані передумови, причини та процес формування політико-військового союзу УНР і Польської Республіки. З’ясована роль С. Петлюри та Ю. Пілсудського у підготовці Варшавського договору. Охарактеризовано його зміст, значення та реакцію на нього тогочас­ного українського і польського політикуму.


Ключові слова


УНР; Польща; Росія; С. Петлюра; Ю. Пілсудський; по- літико-військовий союз; Варшавський договір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюн В. Союз Ю. Пілсудського — С. Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіографії / В. Верстюк // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т.41. - С. 61 - 65.

Витвіщький С. Галичина в міжнародній політиці в 1914-1923 роках. Спогади / С. Витвицький // Укра¬їнський історик. - 1995. - 4.30. - С. 100 - 118.

Гудь Б,, Голубно В. Нелегка дорога до порозуміння: До питання генези українсько-польського військово- політичного співробітництва 1917-1921 рр. / Б. Гудь, В. Голубко. - Львів: Українські технології, 1997. - 66 с.

Документы и материалы по истории советско-поль-ских отношений. - М., 1964. - Т.2. - 720 с.

Зарецьна Т. Відносини Директорії Української Народної Республіки з Польською Республікою (1919¬1920 рр.) / Т. Зарецька // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - 2002. - Вип.11. - С. 76-92.

Зарецьна Т, Симон Петлюра і Юзеф Пілсудсь- кий. Магістральне місце в історії українсько-польських відносин / Т. Зарецька // Історія України. - 2005. - №16. С. 1 - 8.

, Зашкільняи Л, Образ Польщі та поляків у сучас¬ній Україні / Л, Зашкільняк // Проблеми слов’янознав¬ства, - 2011, - Вин, 60, - С, 68 - 80,

, Корольов Г. Союз Ю, Пілсудського - С, Петлюри в

контексті геополітичного вибору / Г, Корольов // Проб¬леми вивчення історії Української революції 1917¬1921 рр, - К,, 2010, - Вип,5, - С, 275 - 286,

, Кравченко В, Україна-Польща: між довгостроко¬вим партнерством і ситуативним співробітництвом / В, Кравченко // Дзеркало Тижня, - 2017, - №17,

, Литвин С. Симон Петлюра у 1917-1926 роках, Історіографія та джерела: Монографія / С, Литвин, - К,: Аквілон-Прес, 2000, - 464 с,

, Литвин С. Петлюра і Пілсудський: Нелегкий шлях до порозуміння / С, Литвин // Війни і мир, - К,: АТЗТ «Українська Прес-група», 2004, - С, 412 - 427,

, Мазепа І, Україна в огні й бурі революції 1917¬1921, - Т,2: Кам'янецька доба - Зимовий похід, / І, Мазепа, - Мюнхен: Прометей, 1951, - 245 с,

, Мазепа І, Україна в огні й бурі революції 1917¬1921, - Т.3: Польсько-український союз, Кінець збройних змагань УНР / І, Мазепа, - Прага: Пробоєм, 1943, - 233 с,

, Нагаевський І, Історія Української держави двад-цятого століття / І, Нагаєвський, - К ,, 1994, - 615 с,

, Огіешю І, Урочистий в'їзд С, Петлюри до Кам'янця- Подільського 1 травня 1920 р, Уривок споминів / І, Огієнко // Наша культура (Варшава), - 1936, - Кн,5, - С, 50 - 52,

, Павлюк О, Українсько-польський союз і політи¬ка США щодо УНР у 1920 р, / О, Павлюк // Українсь¬кий історичний журнал, - 2000, - №6, - С, 3-16,

, Папакін А, Стосунки між УНР та Польщею в

-1919 рр, / А, Папакін // Наукові записки

НаУКМА, - 2004, - Т,27: Історичні науки, - С, 38 - 41,

, Петлюра С. Статті, листи, документи / С, Петлюра, - Нью-Йорк, 1956, - (видання вийшло без позначення «Том 1») - 480 с,

, Петлюра С. Статті, листи, документи / С, Петлюра, - Нью-Йорк, 1979, - Т,2, - 627 с,

, Петлюра С. Статті, листи, документи / С, Петлюра, - К,: Вид-во ім, О, Теліги, 1999, - Т,3, - 615 с,

, Підлуцький О, Юзеф Пілсудський: начальник, який створив собі державу / О, Підлуцький // Дзеркало тижня, - 2001 - №5, - С, 15,

Підлуцький О, Нереалізований шанс / О. Підлуць-кий // Дзеркало тижня. — 2010 — №16. — С. 15.

Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918-1920. - Варшава: Віпарт, 2010. - 521 с.

Польща — нарис історії. — Варшава: Тирса, 2015. —

с.

Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 р. / М. Прушинський. Пер. з польськ. Булгакова

B. , Ведіної В. — К.: Лібра, 1997. — 361 с.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Вихід з кризи / М. Стахів. — Нью-Йорк, 1964. — T.VIII. — 431 с.

Терещенво Ю. Варшавський договір 1920 р. і його оцінка українською дипломатією / Ю. Терещенко // Симон Петлюра у контексті українських національно- визвольних змагань: Збірник наукових праць. — Фастів: Поліфаст, 1999. — С. 130 — 139.

ТИМЧЄШІО Р. Варшавська угода: доля Східної Га-личини // Український історичний збірник. — 2011. — Вип.14. — С. 80 — 88.

Український прапор. — Відень. — 1920. — 8 травня.

Українсько-московська війна 1920 р. в докумен¬тах (оперативні документи штабу армії УНР з перед¬мовою і під редакцією генерала В. Сальського. Доку¬менти впорядкував генерал П. Шандрук). — Варшава, 1939. — 308 с.

Шелухін С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 року / С. Шелухін. — Прага, 1926. — 40 с.

Шульгін О, Симон Петлюра та українська за-кордонна політика / О. Шульгін // Збірник пам'яті Симона Петлюри (1879—1926). — К.: МП «Фенікс», 1992. —

C. 172 — 176.

Grabski S. Pamielniki /S. Grabski. — Warszawa: Czytelnik, 1989. — T.2. — 516 s.

Nowak A, Jak rozbic Rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733—1921) / A. Nowak. — Warszawa: WOW GRYF, 1995. — 376 s.

Pilsudski J, Pisma zbiorowe / J. Pilsudski. — Warszawa: KAW, 1990. — T.5. — 297 s.

Pisulinski J, Nie tylko Petlura. Kwestia ukrainska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918—1923 / J. Pisulinski. — Poznan, 2013. — 480 s.

Rok 1920. Rozmowy z Jozefem Pilsudskim — Z Dziennika Antoniego Listowskiego (1919—1920). Opracowal A. Nowak // Arkana. — 1998. — Nr.23. — S. 30—70.

Suleja W. Jozef Pilsudski / W. Suleja. Wyd.2. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1995. — 383 s.

Suleja W Pilsudski a Petlura / W. Suleja // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nast^pstwa. — Toruri: Wyd-wo UMK, 1997. - S. 113 - 129.

Switalski K. Diariusz 1919—1935 / K. Switalski. —

Warszawa, 1992. — 837 s.

Wraga R, Pilsudski a Rosja / R. Wraga // Kultura. — 1947. — Nr.2—3. — S. 50 — 65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Volodymyr Trofymovych

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019