DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.129-141

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ КРУТЯНСЬКОГО БОЮ 1918 року

Liliy Trofymovych

Анотація


У статті простежено наростання напруженості у відносинах Централь­ної Ради з більшовицьким урядом. Звернена увага на пошуки останнім приводу для зовнішньої агресії проти УНР з метою ліквідації її незалеж­ності та насадження радянської влади в Україні. Показано підготовку та проведення оборонного бою під Кругами як легендарного епізоду російсько-української війни.


Ключові слова


Центральна Рада; більшовицький уряд; УНР; Росія; російська агресія; бій під Кругами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойвю О, Символ українського героїзму: Бій під Кругами: факти й оцінки / О. Бойко // День. — 2008. — 2 лютого.

Бойвю О, Бій під Кругами: Історія вивчення / О. Бойко // УІЖ. - 2008. - №2. - С. 43 - 54.

Бойвю О. Крути. Погляд історика / О. Бойко // Крути: 29 січня 1918 р. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007. - С. 9 - 12.

Бойвю О, Бій під Кругами: факти проти легенди / О. Бойко, С. Бутко, Р. Демченко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. - К.: Інститут історії України НАН України, 2008. - Вип. 3. - С. 23 - 41.

Виступ Президента під час Уроку Мужності для ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна та курсантів вищих військових навчальних закладів з нагоди вшанування пам’яті Рероїв Круг // Волос України. - 2016. - 2 лютого.

Голубію В, Армія Української Народної Респуб¬ліки 1917-1918. Утворення та боротьба за державу /

B. Голубко. - Львів: Кальварія, 1997, - 288 с.

Бончаренно А, Бій під Кругами / А. Гончаренко // Крути: 29 січня 1918 р. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007. -

C. 15 - 26.

Бриневич В, Слідча справа М. А. Муравйова: Доку-ментована історія / В. Гриневич, Л. Гриневич. - К., 2001. - 336

с.

Брицав Я, Нарис історії України: формування мо-дерної української нації XIX-XX століття / Я. Грицак. - К.: Генеза, 1996. - 336 с.

Брушевський М. Хто такі українці і чого вони хо-чуть / М. Грушевський. - К.: «Знання» України, 1991. - 240 с.

Дорошенвю Д, Історія України 1917-1923 рр. Т.1.: Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко. - Ужгород, 1932. - 437 с.

Ільенвю І, Чому Крути / І. Ільєнко // Крути: Збірка у пам'ять Героїв Крут. - К.: Смолоскип, 2008. - С. 11-51.

Ковальчук М, Бій під Кругами: відомі й невідомі сторінки [Електронний ресурс] / М. Ковальчук // Історич¬на правда : інтернет-вид. — 2014. — 29 січ. — Режим доступу: http://www,istpravda,com,ua/research/ 2014/01/29/141189

Ленін В, Маніфест до українського народу з ульти-мативними вимогами до Української Ради / В. Ленін // Повне зібрання творів. Т. 35. — С. 137—139.

Лоський І, Крути / І. Лоський // Крути: Збірка у пам'ять Героїв Круг. — К.: Смолоскип, 2008. — С. 95—105.

Маланюв Є, Крути. Народний нового українця / Є. Маланюк // Крути: Збірка у пам'ять Героїв Круг. — К.: Смолоскип, 2008. - С. 178-196.

Президент України вшанував пам'ять Героїв Круг // Гомін України. — 2016. — 2 лютого.

Серіійчук В. Симон Петлюра / В. Сергійчук. — К.: Україна, 2004. — 444 с.

Тимченвю Я, Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918) / Я. Тимченко. — К.; Львів, 1996. — 371 с.

Українська Центральна Рада: документи і матеріа-ли: у 2 т. — Т.1. — К.: Наукова думка, 1996. — 589 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Liliy Trofymovych

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019