DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.142-153

ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ВЛАДИ УНР ТА ЗУНР У СПРИЙНЯТТІ УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦЕРІВ (1918-1920 рр.)

Roman Tiutenko

Анотація


У статті висвітлені особливості політичних настроїв офіцерів армій УНР та УГА в період урядування Директорії та влади ЗУНР в 1918 — 1920 рр. Особлива увага присвячена конструюванню образу влади УНР і ЗУНР у сприйнятті українських офіцерів на тлі революційних, воєнно- політичних подій на українських землях протягом означеного періоду. Подано характеристики взаємин, елементи конфронтації між урядами, політичними керівниками УНР та ЗУНР з одного боку, і наддніпрянсь­кими та наддністрянськими офіцерами з іншого.


Ключові слова


офіцери; влада; революція; Україна; УНР; ЗУНР; Симон Петлюра; Євген Петрушевич.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко Н, Спомини запорожця: Докумен¬тальне видання / Н. Авраменко. — Київ: Темпора, 2007. — С. 204.

Антоненко-Давидович Б, На шляхах і роздоріж¬жях: спогади, невідомі твори / Б. Антоненко-Давидович. — Київ: «Смолоскип», 1999. - С. 172.

Вислоцький І, Політичні настрої і течії серед старшин У.Г.А. / І. Вислоцький // Літопис Червоної Калини. - 1934. - Ч. 11. - С. 5.

Вісті Комбатанта. - Ню Йорк, 1980. - № 1. - С. 81.

Девоссер М. На службі народу / М. Девоссер // Вісті Комбатанта. - Нк> Йорк, 1973. - № 4. - С. 62.

Доценко О, Літопис Української революції. Мате-ріали й документи до історії Української революції. - Т. II. - Книга 4.

- Київ-Львів, 1923. - С. 269.

Дубрівний П. Сі]зожупанники / П. Дубрівний // Вісті Комбатанта. - Ню Иорк, 1962. - № 3-4. - С. 41.

Заклинський М. Листопадовий зрив / М. Заклин- ський // Вісті Комбатанта. - Ню Йорк, 1969. - № 6. - С. 18; Заклинський М. Творці Листопадового чину / М. Заклинський // Вісті Комбатанта. - Ню Йорк, 1971. - № 5. - С. 6; Крезуб А, Нарис історії українсько- польської війни 1918-1919 / А. Крезуб. - Ню Йорк: «Око», 1966. - С. 32.

Капустянський М. «Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі спо¬гадів». Документи та матеріали: Документально-наукове видання / М. Капустянський / Передм. Я. Тинченко. - К.: Темпора, 2004. -

Коваль Р. Отаман Зелений: Історичний нарис / Р. Коваль. Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр». - Київ: Історичний клуб «Холодний Яр»; Кам’янець-По- дільський: ПП «Медобори-2006», 2011. - 464 с.

Колодницьний О, Моя служба в УГА / О. Колодницьккий // Вісті Комбатанта. — Ню Йорк, 1969. - № 2. - С. 28.

Курах М. Тост / М. Курах // Вісті Комбатанта. — Ню Йорк, 1961. — № 3. — С. 39.

Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника. Відділ рукописів. — Ф. 48. — Оп. 1. — Сир. 147. — Арк. 8.

Назарун О, Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. — Відень: Видання «Українського прапору», 1920. — С. 67.

ОмеляновичПавленно М. Спогади командарма (1917 — 1920): Документально-художнє видання / Упоряд.: М. Ковальчук / М. Омелянович-Павленко. — К.: Темпора, 2007. — С. 383.

Островерха М. Блиски і темряви. 1918 — 1919 — 1920 / М. Островерха. — Нью- Йорк 1966. — С. 20.

Прохода В, Бої сірожупанників на польському фронті / В. Прохода // Вісті Комбатанта. — Нью-Йорк, 1969. — № 6. — С. 44.

Прохода В, Записки до історії Сірих (Сірожу-панників) / В. Прохода // За державність. Матеріали до історії війська українського. — Каліш, 1935. — Збірник 1. — С. 81.

Прохода В, Записки непокірливого / В. Прохода. — Торонто. — 1969. — Кн. 1. — С. 261.

Тарнавський М. Спогади / М. Тарнавський. — Львів, 1992. — С. 67.

ТЮТЄШІО Р. Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до

Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Ралицької Армії / Роман Тютенко / Емінак: науковий щоквартальник. — 2016. — № 3 (15) (липень-вересень). — Т. 1. — С. 112-116.

Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. / О. Удовиченко. — Київ: Видавництво «Україна», 1995. — С. 41.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАРО України). — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66498. — Т. 1. — Арк. 46.

Biblioteka Narodowa w Warszawie. — Zaklad Zbiorow Mikrofilmowych. — MF nr. 69010.

Biblioteka Narodowa w Warszawie. — Zaklad Zbiorow Mikrofilmowych . — MF nr. 87285.

Biblioteka Narodowa w Warszawie. — Zaklad Zbiorow Mikrofilmowych . - MF nr. 87287.

Hoover Institution Archives. — Vrangel Collection 1916-1929. - Box 38. - Folder 1. - P. 119.

Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918¬1923 / W. Kutschabsky. — Berlin: Junker u. Dunnhaupt, 1934. - S. 120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Roman Tiutenko

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019