DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.167-181

ВІЙСЬКА РОСІЙСЬКОГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ У ЧЕРВНЕВОМУ НАСТУПІ 1917 року

Andriy Naumenko

Анотація


У статті розглядається бойова діяльність російських військ Південно- Західного фронту у червневому наступі 1917 року на українських землях під час Першої світової війни. Проаналізовано праці, у яких різною мірою висвітлюється дане питання, умови підготовки та проведення наступу, простежено участь військ у бойових діях на фронті та вивчено їх внесок у результати боїв.


Ключові слова


Російська армія; Перша світова війна; кампанія 1917 р.; армія; корпус; дивізія; піхота; артилерія; авіація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 7. Кампания 1917 г. Составил А. М. Зайончковский.— М. 1923

Аверченко С. Юрий Гильшер — один из первых асов России // Военно-исторический журнал. 2001. №8. С.38-47;

Агеев А, Вержховсний Д, Виноградов В, и др. История первой мировой войны 1914 — 1918 гг. / Под ред. доктора исторических наук И.И. Ростунова. — Москва: Наука, 1975. - 712 с;

Брусилов А, Мои воспоминания: Воспоминания. Мемуары / Алексей Алексеевич Брусилов. — Мн.: Харвест, 2003. — 432 с;

БудбергА, Вооруженные силы Российской Импе¬рии в исполнении общесоюзных задач и обязанностей во время войны 1914-17 г. Режим доступу: http7/www. grwar. ru/library/Budberg/index.html;

Велина війна 1914 — 1918рр, і Україна: у двох книгах. — Книга 2: Мовою документів і свідчень. — К.: ТОВ

«Видавництво «Кліо», 2015. — 800 с;

ГалаганМ. З моїх споминів (1880-ті — 1920 р.): Документально-художнє видання / Передмова Т. Остапко, В. Соловйова. — К.: Темпора, 2005. — 636 с;

Геруа Б, Воспоминания о моей жизни. Т.2, Париж, 1969;

Головин Н, Россия в Первой мировой войне / Николай Головин. - М.: Вече, 2006. - 528 с.

Дорошенко Д, Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Т. 1, Період Центральної Ради. — Ужгород, 1932; Нью- Йорк, 1954. - 437 с.

ДорошенкоД, Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки): Науково-популярне видання. - К.: Темпора, 2007. - 632 с.

Зайончковский А, Первая мировая война / Зайон- чковский А. - СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. - 878 с. Режим доступу: http://militera.lib.ru/h/ zayonchkovsky1/index.html

Залесский К. Первая мировая война. Биографи-ческий энциклопедический словарь - М.: Вече, 2000. - 576 с.

ЗалесскийК, Кто был кто в Первой мировой войне / К.А. Залесский. - М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 894 с.

Кедровський В, 1917 рік. Спогади члена Укра-їнського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Централь¬ної Ради. - Вінніпеґ, 1967. - 526 с.

Керсновский А, История Русской Армии. - М.: Воениздат, 1994. - Т. 4. - 338 с.

Кочубей В, Генерал Я. Г. Гандзюк // Военная быль. - март 1966. - № 78. - С. 14-17; № 79. - С. 17-21.

Кочубей В, Генерал Павел Петрович Скоропад¬ский // Военная быль. - март 1966. - № 95. - С. 18-24.

Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914¬1918 гг. - М.: ACT. Мн.: Харвест, 2005. - 800 с.

Никольский С, «Муромцы» в бою: Подвиги русских авиаторов / Сергей и Михаил Никольские. - М.: Сксмо: Яуза, 2010. - 384 с.

Перша світова війна 1914 - 1918 рр. і Україна. Українські землі у центрі цивілізаційної кризи / Упоряд. О. П. Реєнт. - К.: ТОВ «Видавництво Кліо», 2015. - 64 с.

РостуновИ, Русский фронт Первой мировой войны. - М.: Издательство «Наука», 1976. - 387 с.

Скоропадський П, Спогади. Кінець 1917 - грудень

Київ-Філадельфія. - 1995. - 494 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Andriy Naumenko

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019