DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.196-206

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ГАРНІЗОНУ МІСТА ЛЬВОВА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Andrey Shchehlov

Анотація


У статті здійснено аналіз джерельної бази, яка стосується досліджень історії Львівського гарнізону у міжвоєнний період. Джерельна база складається із архівних та опублікованих документів. Розглядаються законодавчі та правові акти, розпорядчі документи, статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, спогади, публіцистичні видання, путів­ники та мапи. Зроблено огляд основних фондових збірок з мілітарної історії Львова Центрального військового архіву у Варшаві та Державного архіву Львівської області.


Ключові слова


джерельна база; Львів; гарнізон; архівна група документів; військові об’єкти; військова підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Львівської області, Ф. 1. Львов¬ское воеводское управление. On. 4 Сир. 1213, 1323, 290, 332, 343, 357, 497, 173, 675, 680, 681, 781.

Енциклопедія Львова. Том 1. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2010. 651 с.

Енциклопедія Львова. Том 3. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2010. 608 с.

Енциклопедія Львова. Том 4. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2012. 816 с.

Мапи міста міжвоєнного періоду. URL: http://www.lvivcenter.org/pl/umd/mapdetails

Мелыши Б.В. Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. XIII — XX століття. Львів, Видавництво "Світ". 2001. 128 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 146 Галицьке намісництво. Оп. 54 Сир. 367.

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Dowodztwa Okregow Korpusow (Dowodztwa Okregow Generalnych), sygn. 371.4.3, 371.6/A.123, 371.6.33, 371.6.17.

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Inspektorat Armii

Lwow, sygn. 302.9.2

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Oddzial I Sztabu Generalnego, sygn. 303.3.6, 303.3.28.

Co wojsko zdzialalo na Cytadeli. Mrowcza praca oficerow i zolnierzy. Gazeta Poranna, 27 maja 1923 r. Nr. 6719, S.5.

Dziennik Rozkazow Ministerstwa Spraw Wojskowych (nr 5 z 17 lutego 1928 r., nr 16 z 19 maja 1927 r., nr 34 z 30 sierpnia 1921 r., nr 50 z 20 grudnia 1921 r., nr 6 z 1922 r., nr 7 z 22 lutego 1921 r., nr 1 z 26 lipca 1935 r., nr 17 z 29 kwietnia1924 r., nr 3 z 26 marca 1934 r., nr 26 z dnia 27 czerwca 1922 r., nr 3 z 31 stycznia 1924 r., nr 35 z 14 grudnia 1928 r., nr 36 z 31 grudnia 1931 r., nr 24 z 24 sierpnia 1927 r., nr 7 z 17 wrzesnia 1934 r.).

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (nr 10 z 1927 r., nr 45z1925 r., nr 34 z 17 kwietnia 1931 r.).

l.l Jzicsiociolccic wojsk VI. Okrogu korpusu. Leopolis, Nakl. Dowodztwa okregu korpusu nr. VI, 1928, 79 s.

Gazeta Lwowska (3 lipca 1931 r. Nr 150. S.4., 13

listopada 1934 r. Nr. 268. S. 3, 5 maja 1931 r. Nr. 103.

S. 2, 5 maja 1925 r. Nr. 102, S. 2, 5 maja 1926 r. Nr. 100,

S. 1, 5 maja 1927 r. Nr. 102, S. 1, 5 maja 1928 r. Nr. 103,

S. 3, 5 maja 1929 r. Nr. 103, S.5, 5 maja 1933 r. Nr. 122,

S. 1, 5 maja 1934 r. Nr. 110, S.3, 6 maja 1924 r. Nr. 104, S. 1.

Jednodniowka ku uczczeniu dziesi^ciolecia 5 Pulku Artylerji Polowej. Lwow, 1928. 32 s.

Korpus Kadetow Nr. 1 Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Lwowie: Rzecz informacyjna o celach, idealach i tradycji Korpusu Kadetow Nr. 1, o nauczaniu i wychowaniu oraz o zyciu wewn^trznem. Oprac. Ostowski Stanislaw. Lwow, nakladem Korpusu Kadetow Nr. 1 Marszalka Jozefa Pilsudskiego. 1935. 52 s.

Korpus Kadetow Nr. 1 Marszalka Jozefa Pilsudskiego. W pi^tnastym roku istnienia Cz. I-II.Lwow, nakladem Korpusu Kadetow Nr. 1 Marszalka Jozefa Pilsudskiego, 1933. 88 s.

Korpus Kadetow Nr. 1 w dziesiala rocznicQ III-go Powstania Skiskicgo. Lwow,nakladem Korpusu kadetow Nr. 1.1951. 152 s.

Ksi^ga pami^tkowa dwudziestolecia Korpusu Kadetow Nr.1 Marszalka Jozefa Pilsudskiego we Lwowie (1918-1938). CZQSC ogolna. Lwow, nakladem Korpusu Kadetow Nr.1. 1939. 140 s.

KvlewskiA, WlodekP. Lwow. Przewodnik. Pruszkow, Rewasz. 2006. 415 s.

Kurier Lwowski (11 lisptopada 1923r. Nr 265. S.5, 16 sierpnia 1923r. Nr 192. S.4, 18 sierpnia 1924r. Nr 189. S.2, 18 sierpnia 1926r. Nr 189. S.3, 19 sierpnia 1925r. Nr 192. S.3, 5 maja 1924 r. Nr. 103. S.1).

Linder S. Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983. 331 s.

Listy do redakcji.Crakovia-Leopolis. 2007. № 1 (49). S.76-77.

Lwow w cyfrach: miesiocznik statystyczny. Lwow. Nakladem gminy krol. stol. m. Lwowa (lata 1921-1939).

Maly Rocznik Statystyczny (lata 1930-1939).

Myczkowski L, Bylem lwowskim kadetem... Palestra. Pismo adwokatury polskiej. Warszawa, Naczelna Rada Adwokacka. 2007, № 1-2, S. 390-393.

Na szlakach historii — Ulani Jazlowieccy. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gkG-DBky-uo

Najmlodszy i najpiQkniejszy. Dwutygodnik ilustrowany „Start”. 1935. №8. S. 6.

Nowe czasy (26 maja 1935 r. Nr 20. S. 8, 1935. Nr.

S. 6).

Orl^ta: czasopismo mlodziezy Korpusu Kadetow nr 1 we Lwowie. Lwow, Korpus kadetow №1 (1928. №1. S. 18, 1928. №4. S. 17, 1929. № 1. S. 12-13, 1930. №2. S. 28,

, № 3, S. 4-5, 1930, № 35, S. 9, 1931, №1, S. 32,

, № 2, S. 38).

Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102

ilustracjami i planem miasta. Wydanie drugie rozszerzone. Lwow — Warszawa, Ksiaznica-Atlas. Zjednoczone zaklady kartograficzne i wydawnicze. 1925. 280 s.

Przez oswiatQ do pologi panstwa polskiego! W 10- lecie wskrzeszenia panstwa polskiego i dla upami^tnienia I. Okrogowej wystawy szkolnej we Lwowie w roku 1928. Lwow, Nakladem Referatu Oswiatowego garnizonu Lwow. 1928. 52 s.

Rocznik Statystyczny (lata 1920-1930).

Slowo Polskie (4 maja 1933 r. Nr. 121. S. 6, 22 stycznia 1930 r. Nr. 20. S. 9, 25 sierpnia 1931 r. Nr. 232. S. 2).

Sprawozdanie szkolne za rok 1927/28. Lwow, Korpus kadetow №1 we Lwowie, 1928. 36 s.

Tomaszewski E, Pochodzenie ludnosci m. Lwowa (wedlug danych Miejskiego Biura Statystycznego i ewidencji ludnosci z 1931 roku bez wojska skoszarowanego i sluzby bezpieczenstwa). Lwow, Nakladem gminy krol. stol. m. Lwowa. 1939. 142 s.

Trojanowski A. ... UT LIBERI VIVAMUS. Wspomnienie patriotyczne. Cracovia-Leopolis. 2006. № 4 (48). S.11-16

Wspomnienia i zyciorysy kadetow II Rzeczypospolitej. T. 2. oprac., uklad tekstow Stanislaw Lodygowski. Rawicz, GRAMMA. 200 s.

Z kadetami II RP Zenonem Malikiem i Stanislawem Kostkiewiczem rozmawiaj^ Janusz M. Paluch i Andrzej Chlipalski. Cracovia-Leopolis. 2009. № 1 (57). S.18-22.

Z zycia biblioteki wojskowej DOK Nr. VI. Polska zbrojna. 9 kwietnia 1925r. nr 99. S. 4.

Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie kadetow. Cz. 2. Program wyszkolenia bojowego, Lwow, Nakl. Korpusu Kadetow. Nr. 1. 1931. 32 s.

. Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie Kadetow. Cz. 1. Zagadnienia wychowawcze. Lwow: Nakl. Korpusu Kadetow Nr. 1, 1932. 29 s.

Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie Kadetow. Cz. 3. Dezyderaty w sprawie korelacji historji i j^zyka polskiego z pokrewnemi im przedmiotami. Referat na cade pedagogiczn^ Korpusu Kadetow Nr. 1. Oprac. Walerjan Kwiatkowski. Lwow, Nakl. Korpusu Kadetow Nr. 1. 1932. 62 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Andrey Shchehlov

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019