DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.196-206

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ГАРНІЗОНУ МІСТА ЛЬВОВА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Андрій Юрійович Щеглов

Анотація


У статті здійснено аналіз джерельної бази, яка стосується досліджень історії Львівського гарнізону у міжвоєнний період. Джерельна база складається із архівних та опублікованих документів. Розглядаються законодавчі та правові акти, розпорядчі документи, статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, спогади, публіцистичні видання, путів­ники та мапи. Зроблено огляд основних фондових збірок з мілітарної історії Львова Центрального військового архіву у Варшаві та Державного архіву Львівської області.


Ключові слова


джерельна база; Львів; гарнізон; архівна група документів; військові об’єкти; військова підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Львівської області, Ф. 1. Львовское воеводское управление. Оп. 4 Спр. 1213, 1323, 290, 332, 343, 357, 497, 173, 675, 680, 681, 781.

Енциклопедія Львова. Том 1. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2010. 651 c.

Енциклопедія Львова. Том 3. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2010. 608 c.

Енциклопедія Львова. Том 4. / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, Літопис. 2012. 816 c.

Мапи міста міжвоєнного періоду. URL: http://www.lvivcenter.org/pl/umd/mapdetails

Мельник Б.В. Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. XIII – XX століття. Львів, Видавництво "Світ". 2001. 128 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 146 Галицьке намісництво. Оп. 54 Спр. 367.

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Dowództwa Okręgów Korpusów (Dowództwa Okręgów Generalnych), sygn. 371.4.3, 371.6/А.123, 371.6.33, 371.6.17.

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Inspektorat Armii Lwów, sygn. 302.9.2

Centralne Archiwum Wojskowe, Z. Oddział I Sztabu Generalnego, sygn. 303.3.6, 303.3.28.

Co wojsko zdziałało na Cytadeli. Mrówcza praca oficerów i żołnierzy. Gazeta Poranna, 27 maja 1923 r. Nr. 6719, S.5.

Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych (nr 5 z 17 lutego 1928 r., nr 16 z 19 maja 1927 r., nr 34 z 30 sierpnia 1921 r., nr 50 z 20 grudnia 1921 r., nr 6 z 1922 r., nr 7 z 22 lutego 1921 r., nr 1 z 26 lipca 1935 r., nr 17 z 29 kwietnia1924 r., nr 3 z 26 marca 1934 r., nr 26 z dnia 27 czerwca 1922 r., nr 3 z 31 stycznia 1924 r., nr 35 z 14 grudnia 1928 r., nr 36 z 31 grudnia 1931 r., nr 24 z 24 sierpnia 1927 r., nr 7 z 17 września 1934 r.).

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (nr 10 z 1927 r., nr 45z1925 r., nr 34 z 17 kwietnia 1931 r.).

Dziesięciolecie wojsk VI. Okręgu korpusu. Leopolis, Nakł. Dowództwa okręgu korpusu nr. VI, 1928, 79 s.

Gazeta Lwowska (3 lipca 1931 r. Nr 150. S.4., 13 listopada 1934 r. Nr. 268. S. 3, 5 maja 1931 r. Nr. 103. S. 2, 5 maja 1925 r. Nr. 102, S. 2, 5 maja 1926 r. Nr. 100, S. 1, 5 maja 1927 r. Nr. 102, S. 1, 5 maja 1928 r. Nr. 103, S. 3, 5 maja 1929 r. Nr. 103, S.5, 5 maja 1933 r. Nr. 122, S. 1, 5 maja 1934 r. Nr. 110, S.3, 6 maja 1924 r. Nr. 104, S. 1.

Jednodniówka ku uczczeniu dziesięciolecia 5 Pułku Artylerji Polowej. Lwów, 1928. 32 s.

Korpus Kadetów Nr. 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie: Rzecz informacyjna o celach, ideałach i tradycji Korpusu Kadetów Nr. 1, o nauczaniu i wychowaniu oraz o życiu wewnętrznem. Oprac. Ostowski Stanisław. Lwów, nakładem Korpusu Kadetów Nr. 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1935. 52 s.

Korpus Kadetów Nr. 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego. W piętnastym roku istnienia Cz. I-II.Lwów, nakładem Korpusu Kadetów Nr. 1 Marszałka Józefa PIłsudskiego, 1933. 88 s.

Korpus Kadetów Nr. 1 w dziesiątą rocznicę III-go Powstania Śląskiego. Lwów,nakładem Korpusu kadetów Nr. 1.1951. 152 s.

Księga pamiątkowa dwudziestolecia Korpusu Kadetów Nr.1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1918-1938). Część ogólna. Lwów, nakładem Korpusu Kadetów Nr.1. 1939. 140 s.

Kulewski A., Włodek P. Lwów. Przewodnik. Pruszków, Rewasz. 2006. 415 s.

Kurier Lwowski (11 lisptopada 1923r. Nr 265. S.5, 16 sierpnia 1923r. Nr 192. S.4, 18 sierpnia 1924r. Nr 189. S.2, 18 sierpnia 1926r. Nr 189. S.3, 19 sierpnia 1925r. Nr 192. S.3, 5 maja 1924 r. Nr. 103. S.1).

Linder S. Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983. 331 s.

Listy do redakcji.Crakovia-Leopolis. 2007. № 1 (49). S.76-77.

Lwów w cyfrach: miesięcznik statystyczny. Lwów. Nakładem gminy król. stol. m. Lwowa (lata 1921-1939).

Mały Rocznik Statystyczny (lata 1930-1939).

Myczkowski L. Byłem lwowskim kadetem... Palestra. Pismo adwokatury polskiej. Warszawa, Naczelna Rada Adwokacka. 2007, № 1-2, S. 390-393.

Na szlakach historii – Ułani Jazłowieccy. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gkG-DBky-uo

Najmłodszy i najpiękniejszy. Dwutygodnik ilustrowany „Start”. 1935. №8. S. 6.

Nowe czasy (26 maja 1935 r. Nr 20. S. 8, 1935. Nr. 31. S. 6).

Orlęta: czasopismo młodzieży Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. Lwów, Korpus kadetów №1 (1928. №1. S. 18, 1928. №4. S. 17, 1929. № 1. S. 12-13, 1930. №2. S. 28, 1930, № 3, S. 4-5, 1930, № 35, S. 9, 1931, №1, S. 32, 1931, № 2, S. 38).

Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102 ilustracjami i planem miasta. Wydanie drugie rozszerzone. Lwow – Warszawa, Ksiaznica-Atlas. Zjednoczone zaklady kartograficzne i wydawnicze. 1925. 280 s.

Przez oświatę do potęgi państwa polskiego! W 10-lecie wskrzeszenia państwa polskiego i dla upamiętnienia I. Okręgowej wystawy szkolnej we Lwowie w roku 1928. Lwów, Nakładem Referatu Oświatowego garnizonu Lwów. 1928. 52 s.

Rocznik Statystyczny (lata 1920-1930).

Słowo Polskie (4 maja 1933 r. Nr. 121. S. 6, 22 stycznia 1930 r. Nr. 20. S. 9, 25 sierpnia 1931 r. Nr. 232. S. 2).

Sprawozdanie szkolne za rok 1927/28. Lwów, Korpus kadetów №1 we Lwowie, 1928. 36 s.

Tomaszewski E. Pochodzenie ludności m. Lwowa (według danych Miejskiego Biura Statystycznego i ewidencji ludności z 1931 roku bez wojska skoszarowanego i służby bezpieczeństwa). Lwów, Nakładem gminy król. stol. m. Lwowa. 1939. 142 s.

Trojanowski A. ... UT LIBERI VIVAMUS. Wspomnienie patriotyczne. Cracovia-Leopolis. 2006. № 4 (48). S.11-16

Wspomnienia i zyciorysy kadetow II Rzeczypospolitej. T. 2. oprac., uklad tekstow Stanislaw Lodygowski. Rawicz, GRAMMA. 200 s.

Z kadetami II RP Zenonem Malikiem i Stanisławem Kostkiewiczem rozmawiają Janusz M. Paluch i Andrzej Chlipalski. Cracovia-Leopolis. 2009. № 1 (57). S.18-22.

Z życia biblioteki wojskowej DOK Nr. VI. Polska zbrojna. 9 kwietnia 1925r. nr 99. S. 4.

Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie kadetów. Cz. 2. Program wyszkolenia bojowego, Lwów, Nakł. Korpusu Kadetów. Nr. 1. 1931. 32 s.

Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie Kadetów. Cz. 1. Zagadnienia wychowawcze. Lwów: Nakł. Korpusu Kadetów Nr. 1, 1932. 29 s.

Zagadnienia z dziedziny metod pracy w Korpusie Kadetów. Cz. 3. Dezyderaty w sprawie korelacji historji i języka polskiego z pokrewnemi im przedmiotami. Referat na radę pedagogiczną Korpusu Kadetów Nr. 1. Oprac. Walerjan Kwiatkowski. Lwów, Nakł. Korpusu Kadetów Nr. 1. 1932. 62 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Юрійович Щеглов

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019