DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.207-215

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ НА ДОПОМОГ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ У 2014 р.

Oleksandr Tomchuk

Анотація


Аналізується історія виникнення всеохоплюючого вітчизняного во­лонтерського руху допомоги Збройним Силам у перший рік російської агресії проти України 2014 р. Відзначається, що збройне вторгнення російських військ, загарбання Криму та частини східних регіонів України, яке розпочалося наприкінці лютого 2014 р., плани Кремля зі створення нової квазідержави «Новороссия», викликали масовий рух населення у допомогу Збройним Силам, який об’єднав усі верстви населення на захист суверенітету держави. Визначаються основні напрямки діяльності волон­терського руху допомоги ЗС України на етапі його виникнення, харак­терні риси цього унікального явища сучасної історії нашої держави, який виник із волонтерства мільйонів громадян України у ході проведення Революції Гідності.


Ключові слова


агресія Російської Федерації проти України 2014 р.; російсько-українська війна; Революція Гідності; волонтерський рух до¬помоги Збройним Силам України; волонтер України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горелов Д.М., Корніевсьний О,А Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики / Горелов Д. М., Корнієвський О. А. // К.: НІСД, 2015. - 36 с.

ТначунП.П,, Буранов Ю,В,, Турчав: О,В,, Інфор-маційно-пропагандистська діяльність волонтерського руху допомоги збройним силам україни у ході російсько- української війни. В кн.:Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез до-повідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 11-12

травня 2017 року). - Львів: НАСВ, 2017. - 399 с.

Мандебура-Нога О.С. Волонтерство як нова форма громадської активності в Україні. — В кн.: Трансфор¬мація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. - 440 с.

Голуб В,Л, Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства / В. Л. Голуб // Теорія та практика держав¬ного управління. - 2014. - Вип. 4 (47). - С. 110-118.

Дементьев В. Волонтерство - рух, що змінює сус-пільство [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://poruch.ua/volonterstvo-ruh-shho-zminyuye- suspilstvo.html

Мусіенно В.С, Іванов А.Ю. Унікальність волон-терського руху в Україні - В кн.: Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2015 року. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2015. - С. 115-117.

Порошенко призначив Юрія Бірюкова радником Президента України [Електронний ресурс] - Режим дос¬тупу: https://www.rbc.ua/ukr/news/ poroshenko-naznachil- yuriya-biryukova-sovetnikom-prezidenta 13082014.

Волонтер Роман Доник: "Нам просто звонят и говорят, что нужно [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://censor.net.ua/resonance /298897/volonter _roman_donik_nam_prosto_zvonyat_i_govoryat

Офіційний сайт волонтерського об’єднання «На-родний Тил» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://nt.org.ua/help-us/

Координатор проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега: «Люди начали понимать, что мешком картошки война не выигрывается. Газета «Сегодня» [Елек¬тронний ресурс] — Режим доступу: http://www.segodnya. ua/ukraine/koordinator-volonterskogo-proekta-vernis-zhivym- vitaliy-deynega-lyudi-nachali-ponimat-chto-meshkom- kartoshki-voyna-ne -vyigryvaetsya-618574.html

Волонтерская доска объявлений [Електронний ресурс]. — Режимдоступу: https://www.facebook.com/ groups/ armyuahelp


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Oleksandr Tomchuk

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019