DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.240-249

СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГАРМАТИ З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Мар’яна Андріївна Верхотурова

Анотація


У статті проаналізовано два взірці артилерії XVI ст. з колекції Львівського історичного музею. Коротко описано історію появи та стан забезпечення Львова даним видом озброєння. Розглянуто технологію використання гаківниць та довгоствольних малокаліберних гармат. Зроб­лено порівняльну характеристику конструктивних особливостей будови гармат, які впливали на відмінності в застосуванні. Досліджено музейну історію гармат.


Ключові слова


гаківниця; довгоствольна малокаліберна гармата; артилерія XVI—початок XVII ст.; колекція; Львівський історичний музей

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. С. Опис Львівського замку 1495 р. // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1896. Т. 13. – Кн. 4. – С. 1–12.

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / Іван Крип’якевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 168 с. ; Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Історія українського війська (від княжих часів до 20 –х років ХХ ст.).

Інвентарі Олицького замку XVII – XVIII століть: Збірник документів / Зібр. і підг. до друку В. Александрович. – Луцьк, 2007. – 276 с.

Мальченко О. Арсенали українських замків XV – середини XVII ст.: монографія / О. Мальченко. – К., 2004. – 398 с.

Badecki K. Średniowieczne ludwisarstwo Lwowskie. – Lwоw; Warszawa; Krakоw, 1921. — 59 s.

Badecki Karol. Ludwisarstwo Lwowskie za Zygmunta I. – Lwоw, 1921. – 106 s.

Мальченко О. Мuseum artilleriae ucrainicae saeculi XV–XVIII.Pars prima. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях – К., 2011. – 216 с., 84 ст. ілюстр.

Верхотурова М. Ручна короткоствольна залізна кована бомбарда з колекції Львівського історичного музею «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: О. О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницькй О.А., 2016. – C. 203–206

Верхотурова М. Органок кінця XVI – початку XVII ст. з колекції Національного музею історії України в Києві // Військово-науковий вісник. – Вип. 27. – Львів: НАСВ, 2017. – С. 257–269

Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя». Предмет під інвентарним № 3-2875.

Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя». Предмет під інвентарним № З-2878.

Львівський історичний музей. Інвентарна книга, с. 23.

Львівський історичний музей. Інвентарна книга, с. 24.

Жолтовський П. До історії художнього металу на західних землях України в XIV–XVII ст. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1957. – № 3

Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) / Пер. с нем. А. А. Демидов и др., отв. ред. С. В. Єременко. – СПб., 1995.

Вилинбахов В. Б. К вопросу о датировке устюжно-железопольских пищалей // Сборник исследований и материалов Артиллерийского исторического музея. Выпуск IV / [редкол. Ермошин И. П. (отв. ред.) и др.]. – Л., 1959. – С. 235–243.

История отечественной артилерии. Том І. Книга І. / [редкол.: С.С. Варенцов (отв.ред.) и др.]. – М., 1959. – С. 145–148.

Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота – Кавалерия – Артиллерия / Ф. Функен, Л. Функен; Пер. с фр. М.Б. Ивановой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 146 с.: цв.ил. – (Енциклопедия вооружения и военного костюма).

Білущак Т. Дослідження обороноздатності середньовічного Львова XIV–XVIII ст. на основі аналізу архівних та музейних джерел // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матер. наук.- практ. конф., м. Київ, 7–9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет/ редкол. Тюрменко І. І. та ін. – К.: «Талком», 2015. – 384 с.

Mekicki R. Museum narodowe im. Krola Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tablicami – Lwow, 1936. – 136 s.

Muzeum Narodowe im. Krola Jana III we Lwowie

Терський С. В. Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. – Вип. 19. – Львів: АСВ, 2013


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Мар’яна Андріївна Верхотурова

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019