DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.240-249

СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГАРМАТИ З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Мар’яна Андріївна Верхотурова

Анотація


У статті проаналізовано два взірці артилерії XVI ст. з колекції Львівського історичного музею. Коротко описано історію появи та стан забезпечення Львова даним видом озброєння. Розглянуто технологію використання гаківниць та довгоствольних малокаліберних гармат. Зроб­лено порівняльну характеристику конструктивних особливостей будови гармат, які впливали на відмінності в застосуванні. Досліджено музейну історію гармат.


Ключові слова


гаківниця; довгоствольна малокаліберна гармата; арти¬лерія XVI—n.XVII ст.; колекція; Львівський історичний музей.

Повний текст:

PDF

Посилання


ГрушевськийМ.С. Опис Львівського замку 1495 р. // Записки наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1896. Т.13. - Кн.4. - С.1-12.

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / Іван Крип’якевич. - Львів : Каменяр, 1991. - 168 с. ; Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3. Історія україн¬ського війська (від княжих часів до 20 -х років XX ст.).

Інвентарі Олицького замку XVII - XVIII століть: Збірник документів / Зібр. і підг. до друку В. Алексан-дрович. - Луцьк, 2007. - 276 с.

Мальченво О, Арсенали українських замків XV - середини XVII ст.: монографія / О. Мальченко. - К., 2004. - 398 с.

Badecki KSredniowieczne ludwisarstwo Lwowskie. — Lwow; Warszawa; Krakow, 1921. — 59 s.

Badecki Karol. Ludwisarstwo Lwowskie za Zygmunta I. — Lwow, 1921. — 106 s.

Мальченио О, Museum artilleriae ucrainicae saeculi XV—XVIII.Pars prima. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях — К., 2011. — 216 с., 84 ст. ілюстр.

Верхотурова М. Ручна короткоствольна залізна кована бомбарда з колекції Львівського історичного музею «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конфе¬ренції / [редкол.: О. О. Заремба (відп.ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницькй О.А., 2016. — C.203-206

Верхотурова М. Органок кінця XVI — початку XVII ст. з колекції Національного музею історії України в Києві // Військово-науковий вісник. — Вип.27. — Львів: НАСВ, 2017. — С. 257—269

Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя». Предмет під інвентарним № 3-2875.

Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя». Предмет під інвентарним № 3-2878.

Львівський історичний музей. Інвентарна книга, с.23.

Львівський історичний музей. Інвентарна книга, с. 24.

Жолтовсьиий П, До історії художнього металу на західних землях України в XIV—XVII ст. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — К., 1957. — № 3

Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) / Пер. с нем. А. А. Демидов и др., отв. ред. С. В. Єременко. — СПб., 1995.

Вилинбахов В. Б. К вопросу о датировке устюжно- железопольских пищалей // Сборник исследований и ма-териалов Артиллерийского исторического музея. Выпуск IV / [редкол. Ермошин И. П. (отв. ред.) и др.]. — Л., 1959. — С. 235—243.

История отечественной артилерии. Том І. Книга I. / [редкол.: С.С. Варенцов (отв.ред.) и др.]. — М., 1959. — С. 145—148.

Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота — Кавале-рия — Артиллерия / Ф. Функен, Л. Функен; Пер. с фр. М.Б. Ивановой. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. — 146 с.: цв.ил. — (Енцикло- педия вооружения и военного костюма).

Білущап Т. Дослідження обороноздатності середньо¬вічного Львова XIV—XVIII ст. на основі аналізу архівних та музейних джерел // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матер. наук.- практ. конф., м. Київ, 7—9 квітня 2015 р., Національний авіа¬ційний університет/ редкол. Тюрменко І. І. та ін. — К.: «Талком», 2015. — 384 с.

Mekicki R. Museum narodowe im. Krola Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tablicami — Lwow, 1936. - 136 s.

Muzeum Narodowe im. Krola Jana III we Lwowie

Терсьний C, В, Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. - Вип.19. - Львів: АСВ, 2013


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Мар’яна Андріївна Верхотурова

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019