DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.250-258

ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ ДВИГУНІВ ДЛЯ БОЙОВОЇ АВІАЦІЇ: РАННІЙ ЕТАП

Андрій Іванович Харук

Анотація


У статті досліджено становлення авіамоторної промисловості в Україні в другому десятилітті XX ст. Розглянуто діяльність піонерів авіації зі створення авіаційних двигунів власної конструкції. Особлива увага звернута на спроби налагодження серійного виробництва авіаційних моторів під час Першої світової війни фірмами «Дека» та «Анатра». Відзначено, що, незважаючи на досить значні інвестиції, реалізувати ці наміри не вдалося.

Ключові слова


авіаційний двигун; авіаційна промисловість; авіамо¬торний завод; Перша світова війна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дузь П,Д, История воздухоплавания и авиации в России: Период первой мировой войны (1914-1918 гг.). / П.Д. Дузь - М.: Машиностроение, 1989. - 336 с.

Савин В. С. Авиация в Украине. Очерки истории / В.С. Савин — Харьков: Основа, 1995. — 264 с.

Харун А.І, Авіамоторна промисловість як складова військово-промислового комплексу: становлення і розви¬ток в Україні (1910-1941) / А.І. Харук // Вісник Націо¬нального університету «Львівська політехніка» № 502 «Держава та армія». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». - 2004. - С. 80 - 84.

Харун А.І. Виробнича і конструкторська діяльність фірми «Анатра» в галузі військової авіації (1912-1917 рр.) / А.І. Харук // Вісник Національного університету «Львів¬ська політехніка» № 584 «Держава та армія». - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». - 2007. - С. 74 - 79.

Харун А. Становление и развитие авиационной промышленности Украины накануне и в годы Первой мировой войны (на примере фирмы «Анатра») // Nowa polityka wschodnia. - 2013. - Nr. 1(4). - S. 230 - 247.

Авиация и воздухоплавание в России: Сборник документов. - Вып. 3. - М., 1969. - 171 с.

Савин В. С. К вопросу о достоверности фактов творческой деятельности одного из первых русских авиа-конструкторов С.В. Гризодубова / В.С. Савин // Из исто¬рии авиации и космонавтики. — Вып. 56. — М., 1988. — С. 84 - 97.

Сорокин В.Н. История конструкций авиационных двигателей в России и СССР (1878-1946) / В.Н. Сорокин - Иркутск: ИВВАИУ, 1995. - 158 с.

Российский государственный военно-исторический архив (далі - РГВИА). - Ф. 493. - Оп. 11. - Д. 305.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 11. - Д. 200.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 4. - Д. 69.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 4. - Д. 384.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 4. - Д. 352.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 9. - Д. 67.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 4. - Д. 365.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 11. - Д. 193.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 11. - Д. 379.

РГВИА. - Ф. 493. - Оп. 6. - Д. 11.19.

Российский государственный военный архив. - Ф. 29. - Оп. 17. - Д. 44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Іванович Харук

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019