DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.259-265

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХЕОЛОГІЇ

Юрій Васильович Бураков

Анотація


Тврський С, В, Археологія України (середньовічна доба): навч. посіб. / С.В. Терський. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. — 256 с.


Повний текст:

PDF

Посилання


Археологія України. Курс лекцій: Навч. посібник для студентів історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / за ред. Л.Л. Залізняка. — К., 2005.

Археологія Української РСР: У 3 т. — Т. 3: Ранньо- слов'янський тадавньоруський періоди. — К., 1975.

Давня історія України: в 3 т. — Т. 3: Слов'яно- Руська доба. - К., 2000.

Винокур І, С, Телегін Д. Я, АрхеологіяУкраїни: підручник для студентів істор. спец. вищих навч. закла¬дів. Вид. 2-ге, доп. і переробл. — Тернопіль, 2008.

ПастернакЯ, Археологія України. — Торонто, 1964.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Юрій Васильович Бураков

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019