DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.259-265

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХЕОЛОГІЇ

Юрій Васильович Бураков

Анотація


Терський С. В. Археологія України (середньовічна доба): навч. посіб. / С. В. Терський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 256 с.


Повний текст:

PDF

Посилання


Археологія України. Курс лекцій: Навч. посібник для студентів історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / за ред. Л.Л. Залізняка. – К., 2005.

Археологія Української РСР: У 3 т. – Т. 3: Ранньослов'янський та давньоруський періоди. – К., 1975.

Давня історія України: в 3 т. – Т. 3: Слов'яно-Руська доба. – К., 2000.

Винокур І. С., Телєгін Д. Я. Археологія України: підручник для студентів істор. спец. вищих навч. закладів. Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Тернопіль, 2008.

Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1964.

Словник-довідник з археології / під ред. Гаврилюк Н. О. – Київ, 1996.

Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської держави. – Київ: «Стародавній світ», 2014.

Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та давня історія України. – Київ, 1992.

Шовкопляс І. Г. Основи археології. – Київ, 1973.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Юрій Васильович Бураков

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019