DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.33-45

«ТВОРЧИЙ НАЦІОНАЛІЗМ» МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА

Сергій Володимирович Kozlenko

Анотація


У статті висвітлено основні ідейні концепції «творчого націоналізму» Миколи Шлемкевича — головного ідеолога політичної організації «Фронт національної єдності» (ФНЄ). У другій половині 1930-х років ФНЄ був єдиною легальною націоналістичною партією Галичини та займав помітне місце в західноукраїнському політичному спектрі. На підставі головних праць Шлемкевича проаналізовано внесок мислителя в розвиток української суспільно-політичної думки XX століття.


Ключові слова


творчий націоналізм; Микола Шлемкевич; Фронт національної єдності; український націоналізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зайцев О. Український інтегральний націоналізм

(1920—1930-ті роки): Нариси інтелектуальної історії. - К.: Критика, 2013. - 488 с.

Іванейко М. Ідеольогічні підстави творчого націона¬

лізму (Реферат виголошений на 1 Краєвій Конференції Ф. Н. Є. дня 23 березня 1935 р.) І М. Іванейко // Перемога. — 1935. — Ч. ЗО — 1 квітня. — С. 3-8.

Іванейко М. Творчий націоналізм як філософія

мілітанс І М. Іванейко // Перемога. — 1935. —

Ч. 35 (9). - С. 5-10.

Ідеольогічний реферат тов. М. Іванейка [виголо¬

шений на І конгресі Ф.Н.Є. 20 вересня 1936 р.] І М. Іванейко // Перемога. — 1936. — Ч. 3. — С. 4—15.

Іванейко М. Про ірраціоналізм, чудернацьке словян-

ство й європейських рецензентів І М. Іванейко // Перемога. — 1935. — Ч. 32 (6). — С. 10—12.

Іванейко М. Життя й ідеал І М. Іванейко //

Перемога. — 1934. — Ч. 8. — С. 3-4.

Іванейко М. Націоналізм (Фраґмент статті «Недоля

духа й націоналізм») І М. Іванейко // Перемога. —

-Ч. 1.-С. 3-4.

Іванейко М. Наша свобода / М. Іванейко //

Перемога. — 1934. — Ч. 6. — С. 1—3.

Під інтегральним націоналізмом я розумію

шовіністичну, праву форму націоналізму, що

розглядає націю як органічну цілість, вимагає цілковитого підпорядкування особистості

національним інтересам, які знаходяться вище від інтересів будь-якої іншої соціальної групи і нації. (Іванейко М. Наша свобода / М. Іванейко // Перемога. — 1934. — Ч. 6. — С. 2.)

Іванейко М. Два світи І М. Іванейко // Перемога. — 1935.-Ч. 28.-С. 2-3.

Іванейко М. За шлях у гору І М. Іванейко 11 Перемога. — 1934. — Ч. 14. — С. 3-4.

Бенда Ж. Предательство интеллектуалов. — М.: ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2009. - 310 с.

Jan Zinba, Czy klerk istnieje? MiKdzywojenne spory о гоїк inteligencji w spoieczecstwie // Metamorfozy spoieczne. Nr. 4: Kultura і spoieczecstwo II Rzeczypospolitej. Warzsawa: Instytut Historii PAN. —

S. 217-232.

Іванейко M. Проблема української інтеліґенції (Інтеліґенція й політика) І М. Іванейко // Перемога. — 1936. — Ч. 2. — С. 1—19.

Іванейко М. Друге покоління і нащадки І М. Іванейко // Перемога. — 1934. — Ч. 11. — С. 4-5.

Державний архів Львівської області. — Ф. 7 (Львівське повітове староство, м. Львів Львівського воєводства). — Оп. 2. — Спр. 1103.

Українська державність у XX столітті: історико-

політологічний аналіз [Електронний ресурс] І Ред. кол.: О. Дергачов, Є. Бистрицький, О. Білий,

І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ, думка, 1996. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm.

Іванейко М. Рецензія (А. Річинський: Проблема української релігійної свідомости) І М. Іванейко // Перемога. - 1934. -Ч. 20. - С. 14-15.

Іванейко М. Життя й ідеал / М. Іванейко // Перемога. — 1934. — Ч. 8. — С. 3-4.

Іванейко М. Ідея й господарство І М. Іванейко // Перемога. — 1935. — Ч. 29. — С. 10—12.

Іванейко М. Світ і дім І М. Іванейко // Перемога. —

-Ч. 9.-С. 5-6.

Іванейко М. Метрополія духа й націоналізм // Перемога. — 1933. — Ч. 2. — С. 2—4.

Іванейко М. Українська філософія (Питання української духової культури з націоналістичного погляду) І М. Іванейко // Перемога. — 1935. — Ч. 27. — С. 9-11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Сергій Володимирович Kozlenko

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019