DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.135-150

БОРОТЬБА ЗА ТЕРЕНИ ВПЛИВУ МІЖ РІВНЕНСЬКИМИ РАДЯНСЬКИМИ ПАРТИЗАНСЬКИМИ З’ЄДНАННЯМИ Й УПА (1943-1944 рр.)

Володимир Васильович Trofymovych, Андрій Юрійович Sukhykh

Анотація


У статті проаналізовано причини протистояння між рівненськими радянськими партизанськими з’єднаннями й українськими повстанцями. Показано, що більшовики випередили ОУН(б) у розгортанні партизанського руху. Встановлені причини боротьби за терени впливу між радянськими партизанами й УПА. Доведено, що протистояння між червоними партизанами та упівцями на Рівненщині розгорнулося переважно у Дубровицькому та Володимирецькому районах.


Ключові слова


РПЗ № 1; РПЗ № 2; РОШПР; УПА; ОУН(б)4 радянські партизани; українські повстанці; боротьба, операція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Управління Служби безпеки України у Рівненській області, ф. Основних справ, спр. 5780, 49 арк.

БегмаВ. Злочини німців і народна боротьба на

Ровенщині І В. Бегма. — К.; X.: Українське

державне видавництво, 1945. — 35 с.

БегмаВ. Шляхи нескорених І В. Бегма, Л. Кизя. — К.: Радянський письменник, 1977. — 480 с.

Бринский А. По ту сторону фронта. Воспоминания партизана І А. Бринский. — Рорький: Волго-Вятское книжное издательство, 1966. Книга I. — 422 с.

Богун А. Сталинские коммандос. Украинские пар¬

тизанские формирования. 1941—1944 / А. Богун. — М.: Российская политическая энциклопедия

(РОССПЭН), 2012. - 527 с.

Державний архів Рівненської області (далі — ДАРО), ф. 4054, on. 1, спр. 159, 310 арк.

ДАРО, ф. 4054, on. 1, спр. 161, 161 арк.

ДАРО, ф. 4054, on. 1, спр. 162, 226 арк.

ДАРО, ф. 4054, on. 1, спр. 163, 99 арк.

ДАРО, ф. 4054, on. 1, спр. 164, 161 арк.

ДАРО, ф. 4054, on. 1, спр. 165, 176 арк.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 1, 52 арк.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 2, 97 акр.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 4, 122 арк.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 6, 18 арк.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 10, 97 акр.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 13, 75 арк.

ДАРО, ф. П.1, on. 1, спр. 47, 177 арк.

ДАРО, ф. Р-30, оп. 2, спр. 89, 57 арк.

Дзьобак В. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на

український Рух Опору (1941—1944 рр.) /

В. Дзьобак. — К.: Видавничий дім «Інфоцентр», 2005.-266 с.

Кентій А. Війна без пощади та милосердя. Партизанський фронт у тилу Вермахту (1941—1944) І А. Кентій, В. Лозицький. - К.: Ренеза, 2005. - 408 с.

Кентій А. Збройний чин українських націона¬лістів. Історико-архівні нариси / А. Кентій. — К.: ДЦЗД НАФ України, 2008. - Т. 2: Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів 1942—1956. — 415 с.

Кравчук Д. Відновлення та поширення

партизанського руху на Рівненщині в другій половині 1942 — першій половині 1943 рр.

[Електронний ресурс] / Д. Кравчук. — 15 с. — Режим доступу: http://www.academia.edu/8121426/Recovery_ and_distribution_of_the_Soviet_partisan_movement_i n_the_Rivne_region_in_the_second_half_of_1942_- _the_first_half_of_1943— назва з екрана.

Кравчук Д. Становлення радянського

партизанського руху на Рівненщині в другій половині 1941-го — першій половині 1942 р. І Д. Кравчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2012. - № 10 (235). - С.41-46.

ОУН і УПА в 1943 році: Документи І [Упоряд.: О. Веселова, В. Дзьобак, М. Дубик, В. Сергійчук]. — К.: Інститут історії України НАН України, 2008. — 347 с.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір...»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.): монографія І І. Патриляк. — Львів: Часопис, 2012. — 592 с.

Трофимович В. Створення Української

повстанської армії І В. Трофимович // Наукові записки

Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. — Острог:

Національний університет «Острозька академія», 2013.-Вип. 20.-С. 12-21.

Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941—1945): наук.- довід. вид. І [авт.-упоряд.: О.В. Бажан, А.В. Кентій, В.С. Лозицький та ін.; ред. кол.: В.А. Смолій та ін.]. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 319 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — І ІД АГО України), ф. 62,

оп. 1, спр. 37, 174 арк.

ЗО. ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1347, 256 арк.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1349, 208 арк.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1351, 160 арк.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1517, 175 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп. 1, спр. 1, 363 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп. 1, спр. 5, 112 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп. 1, спр. 7, 291 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп. 1, спр. 9, 52 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп. 1, спр. 6, 145 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп. 1, спр. 7, 104 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп. 1, спр. 1, 193 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп. 1, спр. 2, 193 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп. 1, спр. 6, 175 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп. 1, спр. 7, 139 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 76, 22 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 95, 12 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Васильович Trofymovych, Андрій Юрійович Sukhykh

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019