DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.151-162

РОЛЬ МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯРНОЇ АРМІЇ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Віталій Степанович Vyzdryk, Володимир Богданович Pehiv

Анотація


У статті досліджуються передумови творення та організації української національної армії в період Центральної Ради та проаналізовано безпосередню участь Миколи Міхновського в цьому процесі. Розглянуто чинники, які вплинули на політичні розбіжності між керівництвом Центральної Ради та «самостійниками».


Ключові слова


українська армія; Центральна Рада; військовий з’їзд; самостійники; національно-визвольний рух.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвський В. Микола Міхновський: (нарис суспільно-політичної біографії) І В. Андрієвський. — Мюнхен, 1950. - 49 с.

Винниченко В. Відродження нації І В. Винниченко. — Київ-Відень, 1920. - Ч. І. - 348 с.

Вісник Українського Військового Генерального Комітету. — 1917. — № 18. — С. 7.

Вісті з Української Центральної Ради. — 1917.

Вовканич С. Інформація, інтелект, нація І С. Вовканич. — Львів: Євросвіт,1999. — 416 с.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917-1918 / В. Голубко. - Львів, 1997. - 288 с.

Горелов М. Є. Передвісники незалежної України: історичні розвідки І М.Є. Горелов. — К.: Рада, 1996.-156 с.

Дмитрів І. Микола Міхновський — основоположник українського націоналістичного політичного руху / І. Дмитрів. — Лондон, б/р. — 16 с.

Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання / Д. Дорошенко. — Ужгород, 1930. - Т. 1. - 437 с.

Євтимович В. Військо йде: Уривки зі спогадів про березень 1917 р. в Києві. - Львів, 1937. - 123 с.

Історія Українського Війська. — Львів: Видання Івана Тиктора, 1936 р. — Ч. 2. — 568 с.

Киевская мысль. — 1917. — 12 апреля.

Киевская мысль. — 1917. — 6 мая.

Курас I., Турченко Ф., Геращенко Т. М.І. Міхновсь¬кий: постать на тлі епохи / I. Курас, Ф. Турченко, Т. Геращенко // УІЖ. - 1992. - № 9-11.

Мірчук П. Микола Міхновський — апостол укр. Державності / П. Мірчук. — Філадельфія, 1960. — 136 с.

Міхновський М. Відношення до війни. Промова виголошена на першому Українському військовому з’їзді у Києві 6 травня 1917 р. І М. Міхновський. — К., 1917.-8 с.

Савченко Г. Діяльність Організаційного Українсь-кого Військового Комітету по створенню національних військових формувань у 1917 році / Г. Савченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Історія. — 2001. — Вип. 57. — С. 30-33.

Турченко Ф. Микола Міхновський: життя і слово / Ф. Турченко. - К., 2006. - 318 с.

Центральний державний історичний архів України,

ф. 337, on. 1, спр. 6065.

Шемет С. Микола Міхновський (Посмертна згадка) / С. Шемет // Хліборобська Україна. — Кн. V. — Мюнхен,1925. - С. 3-30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віталій Степанович Vyzdryk, Володимир Богданович Pehiv

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019