DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.163-175

ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Олександр Йосипович Demianiuk

Анотація


У статті визначено місця перебування українських військових частин на території Волинської губернії в різні періоди Української революції, з’ясовано рівень їх боєздатності, залучення до захисту української державності. Окрім того розглянуто специфіку їх формування, умови створення, головні аспекти військово-політичної діяльності, вплив політичних лідерів держави на бойовий шлях військових підрозділів у добу Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР.


Ключові слова


Українська революція; Волинська губернія; військові підрозділи; Українська Центральна Рада; Гетьманат; Директорія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: навч.

посіб. / В.Ф. Версюк. - К.: Заповіт, 1997. - 344 с., Солдатенко В.Ф. Українська революція. Іст. нарис: моногр. І В.Ф. Солдатенко. — К.: Либідь, 1999. — 976 с., Веєнт О.П. Павло Скоропадський І О.П. Реєнт. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 304 с., Україна крізь віки: В 15 т. Т. 10. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. І О.С. Рубльов, О.П. Реєнт; ред.: В.А. Смолій; НАН України. Ін-т археол. — К.: Альтернативи, 1999. — 319 с.,

Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину I В.А. Савченко. - X.: Фолио, 2005. - 415 с.,

Савченко В.А. Павло Скоропадський — останній гетьман України І В.А. Савченко. — X.: Фоліо, 2008. — 380 с.

Российский государственный военно-исторический архив (далі - РГВИА), ф. 2067, on. 1, д. 3792.

Литвин С. Військо Центральної Ради: злочинна недбалість чи поріг можливого? [Електронний ресурс] І С. Литвин И Воєнна історія. — 2007. — № 1-3. — Режим доступу: http: //www. warhistory.ukrlife.org.

Косміна Р.І. Наш край у 1917-1920 рр. // Наш край в курсі вивчення історії України І Р.І. Косміна, Р.Я. Самостян; упор. С.Ю. Рибчинчук. — Луцьк: Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2004. — С. 103-115.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (ЦДАВО України), ф. 1115, on. 1, спр. 11.

ЦДАВО України, ф. 1064, on. 1, спр. 9.

Вишнівський О. Від «Боже царя храні» до «Ще не вмерла Україна» І О. Вишнівський 11 Український щоденник «Свобода». — 1958. — ЗО січня.

делійський В. Синьожупанники / Віктор Зелінський. — Берлін: Б.в., 1938. — 76 с.

ЦДАВО України, ф. 4060, on. 1, спр. 16.

Дещинський Л. Державотворча робота Української Народної Республіки по створенню Збройних сил: історія і сучасність / Л. Дещинський // Вісник НУ «Львівська Політехніка». — 2000. — № 408. Держава та армія. — С. 3—11.

Скоропадський П.Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 / Рол. ред. Я. Пеленський / П. Скоропадський — К., Філадельфія, 1995. - 496 с.

Дмитрук В. У боротьбі за волю України (Нарис історії Сірожупанної дивізії УНР) / В. Дмитрук // Літопис Волині. - 2001. - Ч. 1. - С. 62-68.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі — ТТДТАЛ), ф.316, on. 1, спр. 22.

Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. — листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії): наукове видання / Я. Тинченко. — К.: Темпора, 2009. - 480 с.

Державний архів Волинської області, м. Луцьк (далі —ДАВО), ф. З, on. 1, спр. 1703.

ДАВО, ф. З, он. 1, спр. 1708.

Нова Рада. — 1918. — 18 жовтня.

ЦДАВО України, ф. 1216, on. 1, спр. 63.

ЦДАВО України, ф. 1078, on. 1, спр. 4.

Прохода В. Вождь та військо / В. Прохода // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926). - К.: МП «Фенікс», 1992. - С. 109-148.

Історія січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. - К.: Україна, 1992. - 347 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександр Йосипович Demianiuk

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019