DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.176-189

СТРУКТУРА ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬК УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗА ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (квітень 1918 р.) І ДИРЕКТОРІЇ (лютий 1919 р.): СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ

Вадим Васильович Zadunaiski

Анотація


Структура вищого управління військ УНР за часів Центральної Ради (в квітні 1918 р.) і Директорії (в лютому 1919 р.) була досить функціональною. Система 1919 р. була більш вдалою — виправлено попередні помилки (створено Головне управління Генерального штабу; Генеральний штаб контролював Головний штаб та Головну шкільну і Головну геодезичну управи). Структура вищого військового управління відповідала вимогам військово-політичної ситуації. В квітні 1918 р. УНР перебувала під захистом військ Німеччини та Австро-Угорщини. В УНР діяла парламентська модель — домінувала ЦР (на чолі Збройних Сил стояв Військовий міністр). В лютому 1919 р. УНР не мала міжнародної підтримки і втратила більшість території (Червона Армія і Військо Польське розгромили українські війська). На чолі УНР стояла Директорія, в якій домінував Головний Отаман С. Петлюра (він очолив Збройні Сили).


Ключові слова


Вище військове управління; Українська Народна Республіка; Центральна Рада; Директорія; Збройні Сили; Військовий міністр; Генеральний штаб; Головний штаб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зілінський В. Синьожупанники І В. Зілінський. — Берлін, 1938. — 75 с.

Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році І М. Капустянський. — К.: Темпора, 2004. - С. 19-286.

Петрів В. Військово-історичні прац і. Спомини/

В. Петрів / Упоряд. В. Сергійчук. — К.:

Поліграфкнига, 2002. - С. 56-236.

Удовиченко О. Україна у війні за державність

- 1921 / О. Удовиченко. - Вінніпег, 1954. - 476 с.

Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) І Зав. ред. Д.С. Карпин. — Львів: Світ, 1992.-702 с.

Гарнеє П. Червона гвардія України у боротьбі за Владу Рад / П. Гарчев. — К.: Вища школа, 1983. — 152 с.

Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контр¬революції на Україні / А.В. Лихолат. — К.:

Держполітвидав УРСР, 1955. - 662 с.

Супруненко Н. Очерк истории Гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине

- 1920 / Н. Супруненко. - К.: Наука, 1966. - 420 с.

Гарчева Л. Збройні Сили Центральної Ради у лютому-квітні 1918 року / Л. Гарчева И Військо України. - 1993. - № 8. - С. 102-107.

Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії/ Б. Якимович. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, «Просвіта», 1996. — 360 с.

Пархоменко В. Військові формування Центральної Ради в Одесі у 1917—1918 рр. І В. Пархоменко // Наукові праці. — Т. 2. Історичні науки. — Миколаїв: МФНаУКМА, 1999. - С. 39-42.

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби рево¬люції 1917—1921 рр.: монографія І П.П. Ткачук. — Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Львівський інститут Сухопутних військ НУ «ЛП». - Львів, 2009. - 312 с.

Ткачук П.П. Артилерія збройних формувань української

революції 1917—1921 рр. І П.П. Ткачук // Матеріали науково-практичної конференції «Соціально-економічні, психологічні та історичні аспекти трансформації Збройних Сил України». — Київ, 2009. - С. 354-357.

Колянчук О. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини XX століття І О. Колянчук, М. Литвин, К. Науменко. — Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. - 283 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921) І Я. Тинченко. — К.: Темпора, 2007. — 536 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Книга II / Я. Тинченко. - К.: Темпора, 2011. - 429 с.

Задунайський В. Ранги та посади Наддніпрянської Армії І В. Задунайський // Київська старовина. — 1994.-№ 4.-С. 104-110.

Задунайський В. Українські козацько-лицарські традиції в Наддніпрянській армії УНР (1917-1919 рр.) І В. Задунайський // Схід. - 2001.- № 3. - С. 60-62.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX — на початку XXI ст. І В. Задунайський. — Донецьк: Норд-Прес — ДонНУ, 2006. — 335 с.

Задунайський В. Військово-судова система Українського Війська за часів Української Центральної Ради І В. Задунайський // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки І Гол. ред. В.П. Шевченко. — Донецьк, 2009. - № 1. - С. 110-116.

Задунайський В. Становлення засад військової дисципліни в Українському Війську (кінець 1917 —

квітень 1918 рр.) І В. Задунайський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2009. —

Вин. XXVII. - С. 109-113.

Задунайський В. Військова співпраця Збройних Сил УНР та російських козацьких формувань восени 1920 р. Військова співпраця Збройних Сил УНР та російських козацьких формувань восени 1920 р. І В. Задунайський // Схід. - 2010. - № 5. - С. 91-93.

Karpus Z. Wschodnisojusznicy Polskiwwojnie 1920 roku / Z. Karpus. - Toruc: Wydawnictwo UMK, 1994.-230 s.

Skrukwa G. Formacje wojskowe Ukraicskiej «rewolucji narodowej» 1914—1921 I G. Skrukwa. — Toruc: Wydawnictwo Adam Marszaiek, 2008. — 717 s.

ЦДАВО України. Ф. 1076, on. I, сир. 15.

Василевский H.А. Руководство для штаб-офицеров

и капитанов, подвергающихся испытанию при зачислении в кандидаты на должности уездных воинских начальников, и Справочная книга для уездных воинских начальников / Н.А. Василевский. — Спб.: Комессионер Военно-учебных заведений

В. Березовский, 1910. — 793 с.

Веремеев Ю. Генеральный штаб Русской армии. Штаб, которого не было [Електронний ресурс] / Ю. Веремеев. — Режим доступу: http://army.armor.ldev.ua/ hist/genstab-1894.php.

Драгомиров В. Подготовка русской армии к

Великой войне [Електронний ресурс] / В. Драгомиров И Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Книга 4. — Белград, 1923. — Режим доступу: http://grwar.ru/library/

Dragomiroff-Prepare/DV_01 .html.

ЦДАВО України. Ф. 1075, on. 1, спр. 15.

Задунайський В.Трудовий Конгрес України I

В. Задунайський // Енциклопедія історії України в 10 т. І Гол. ред. ради В.М. Литвин. - Т. 10. - К.: Наукова думка, 2013. — С. 167—168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вадим Васильович Zadunaiski

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019