DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.219-233

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА «ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ»

Светлана Володимирівна Lykianchenko

Анотація


У статті охарактеризовано особливості організації та тематичну наповненість багатотомного видання «Літопис Української повстанської армії» (започаткованого у 1976 р. у Канаді) як найбільшого корпусу друкованих джерел з історії Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Показано співпрацю видавництва з провідними науковими інституціями незалежної України.


Ключові слова


Канада; Україна; Видавництво «Літопис УПА»; український комбатантський рух.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волянсъка Л. Серйозне історичне книжкове видання І Л. Волянська // Свобода. — 1980. — 28 березня.

Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Mi / [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. НАН України, Інститут

історії України. — Київ, 2009. — 790 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Каталог ста (100) томів. 1973-2012. - Торонто; Львів, 2012. - 124 с.

Літопис УПА [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.litopysupa.com.

Літопис Української Повстанської Армії. Т. 42. Петро Потічний. Літопис УПА. — Історія: документи і матеріали. — Торонто—Львів, 2005. — 658 с.

Макар В. Спомини та роздуми: зібрання творів у 4-х т./ В.Макар. - Торонто-Київ, 2001. - Т. 1: Від Бистриці до Бугу (1911-1929). -448 с.

Макар В. Спомини та роздуми: зібрання творів у 4-х т./ В. Макар. - Торонто-Київ, 2001. - Т. 2.: Бойові друзі. — Кн. 1. — 372 с.

Макар В. Спомини та роздуми: зібрання творів у 4-х т./ В.Макар. - Торонто-Київ, 2001. - Т. 3: Бойові друзі. — Кн. 2. — 512 с.

Макар В. Спомини та роздуми: зібрання творів у 4-х т. І

B. Макар. — Торонто-Київ, 2001. — Т. 4: Роки неволі та боротьби. — 520 с.

Місило Є. Повстанські могили / Є. Місило.— Варшава; Торонто, 1995. —401 с.

Павличенко Т. Рух національної єдності (УНО) / Т. Павличенко. — Вінніпег, 1952. — 67 с.

Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939— 1956: джерельний контекст / Р. Папакін. — Вип. 1. Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / [відп. ред. Р. Боряк]. - Київ, 2012. - 358 с.

Потічний П. Політична думка українського підпілля 1943—1951 / П. Потічний // Зустрічі. — 1991.-№2. - С. 137-147.

Потічний П. Літопис УПА — документована Історія / П. Потічний, М. Посівнич // Український визвольний рух: наук. зб. — Львів, 2007. — 36. 11. —

C. 250-253.

Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіо¬графія діяльності ОУН і УПА / Я.Л. Примаченко. — Київ, 2010. - 182 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). — Ф. 5245 (Євген Штендера. Особовий архів (Місія УПА за кордоном). On. 1, Спр. 180 (Лист та бюлетень Крайової управи Канади Є. Штендері від «Братства колишніх вояків 1-ї дивізії УНА», 4 арк.

ЦДАВО України. - Ф. 5245 (Євген Штендера. Особовий архів (Місія УПА за кордоном). On. 1, Спр. 376 (Документи, надіслані Є. Штендері від членів «Об’єднання колишніх вояків УПА в США і Канаді»

(листування, обіжники, програми з’їздів, протоколи, запрошення, заяви, повідомлення, рахунки, резолюції, вирізки з газет, адреси, конверти, книжкові закладки), 149 арк.

ЦДАВО України. - Ф. 5245 (Євген Штендера. Особовий архів (Місія УПА за кордоном). On. 1, Спр. 453 (Документи про співпрацю Є. Штендери з «Товариством колишніх вояків УПА в Канаді» (листи, інформаційні матеріали, обіжники, резолюції, вирізки з газет, конверти), 53 арк.

Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії І Л. Шанковський // Український історик. - 1971. - № 3-4. - Є. 73-89.

Резолюції XIII делегатського з’їзду Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади 11 Вісті комбатанта. - 1983. -Ч. 4. - С. 102.

Ministry of Consumer and Commercial Relations, Letters Patent, Ontario Corporation Number 369498 January 5, 1978.

Political Thought of the Ukrainian Underground 1943-1951 / [edited by P. Potichnyj, Y. Shtendera]. - Edmonton, 1986. - 406 p.

Potichnyj P. My Journey. - Book 4, pt. Ill: - Toronto; Lviv: Litopys UPA. Series «Events and people», 2012. - 158 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Светлана Володимирівна Lykianchenko

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019