DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.257-269

ОРГАНОК КІНЦЯХУІ-ПОЧАТКУХУІІ ст. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИЄВІ

Мар’яна Андріївна Verkhoturova

Анотація


У статті зроблено ретельний аналіз органки кінця XVI — початку XVII ст. з колекції Національного музею історії України в Києві. Коротко описано історію появи та технологію використання багатоствольної артилерії. Розглядається за актовими джерелами стан використання цього виду артилерійського озброєння в українських замках та містах у XVI—XVII ст. Відстежено музейну історію органки.


Ключові слова


органок; багатоствольна артилерія кінця XVI — початку XVII ст.; інвентарі українських замків; Національний музей історії України в Києві; музей ім. короля Яна III Собеського у Львові.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М.С. Опис Львівського замку р. 1495// Записки наукового товариства ім.Шевченка.— Львів, 1896. Т. 13. - Кн. 4. - С. 1-12.

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові І Іван Крип’якевич. — Львів: Каменяр, 1991. — 168 с.; Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.).

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У З т. / Д.І. Яворницький; з рос. пер. І. Сварник. — Л.: Світ, 1992. - 3 т. - ISBN 5-11-000907-4.

Czolowski A. Muzeum Narodowe imenia krola Jana III. Przewodnik tymczasowy. — Lwow: drukarnia W. Szyjkowskiego, 1909. - 34 s.

Czolowski A. Muzeum Narodowe imenia krola Jana III і

jegozadania [text] / A Czolowski // Sztuka. — 1911. -№ 1. -S. 5-7.

Muzea Gminy miasta Lwowa / A. Czolowski,

K. Badecki, R. Mekicki, M. Harasimowicz,

S. Zarewicz, H. Ciesla. — Lwow, 1929. — 318 s.

Sprawozdanie Dyrekcji Archiwum miejski ego zdzialnosti w latach 1935 I 1936 / A. Czolowski, K. Badecki, R. Mekicki. — Lwow, 1937. — 23 s.

Mekicki R. Museum narodowe im. Krola Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tablicami. — Lwow, 1936. - 136 s.

Сидоренко В.О. Зброєзнавство як спеціальна історична дисципліна (За матеріалами історії України XVI — першої половини XVII ст.) // Історичні джерела та їх використання. — К., 1966. — Вип. 2. - С. 269-279.

Сидоренко В.О. Зброя місцевого виробництва на Україні епохи визвольної війни // Український історичний журнал. - К., 1978. - № 9. - С.75-80.

Сидоренко В.О. Зброя XVI-XVII століть на Україні — пам’ятка історії та мистецтва. (Матеріали на допомогу лекторові). — К., 1970. — 19 с.

Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. - К., 1968. - 224 с.

Жолтовський П. До історії художнього металу на

західних землях України в XIV—XVII ст. //

Матеріали з етнографії та художнього промислу. — К., 1957.-№ 3.

Жолтовский П. Художественный металл. Исторический очерк. — К.: «Мистецтво», 1972. — 113 с.; Жолтовський П. Художнє лиття на Україні в

XIV- XVIII ст. - К., 1973. - 132 с.

Палієнко В. Невідоме з історії української артилерії // Сурма. - 1995. - № 1. - С. 97-104.

Q. Мальченко О. Арсенали українських замків XV — середини XVII ст.: монографія / О. Мальченко. — К., 2004.-398 с.

Мальченко О. Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV-XVIII ст.). - К., 2009. - 284 с.

Мальченко O.Museum artilleriae ucrainicae saeculi

XV— XVIII. Parsprima. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях. — К., 2011. — 216 с., 84 ст. ілюстр.

Білущак Т. Дослідження обороноздатності

середньовічного Львова XIV—XVIII ст. на основі аналізу архівних та музейних джерел // Історико- культурна спадщина: збереження, доступ,

використання: матер, наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет/ редкол. Тюрменко 1.1, та ін. — К.: «Талком», 2015. —

с.

Верхотурова М. Ручна короткоствольна залізна кована бомбарда з колекції Львівського історичного музею «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково- практичної конференції І [редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. - С. 203-206.

Карман У. История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века. / Пер. с англ. М.Г. Барышникова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006.-299 с.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Zeugbuch_Kaiser_ Maximilians_ I.pdf.

История отечественной артиллерии. Томі. Книга I./ [редкол.: С.С. Варенцов (отв. ред.) и др.]. — М., 1959. - С. 145-148.

Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) / Пер. с нем. А.А. Демидов и др., отв. ред. С.В. Еременко. - СПб., 1995.

Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота — Кавалерия — Артиллерия / Ф. Функен, Л. Функен; Пер. с фр. М.Б. Ивановой. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. - 146 с.: цв. ил. — (Энциклопедия вооружения и военного костюма).

Національний музей історії України в Києві.

Фондова група «Зброя» № 3-1496.

Національний музей історії України в Києві.

Інвентарна картка Музею № 3-1496.

Національний музей історії України в Києві. Книга надходжень Музею № 16212.

Терський С.В. Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. — Вип. 19. — Львів, 2013.

Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя».

Національний музей історії України в Києві. Документи з архіву Музею.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Мар’яна Андріївна Verkhoturova

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019