DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.14-26

РІВНЕНСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВІДКИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Руслана Петрівна Давидюк

Анотація


Робота військової спецслужби Державного центру УНР супроводжувалась створенням мережі розвідувальних пунктів у волинському прикордонні. У статті проаналізовано діяльність центрального пункту у м. Рівне, очолюваного полковником Армії УНР І. Литвиненком-Морозенком.

На основі розсекречених документів Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України показано особливості роботи спецслужби ДЦ УНР у Рівному, доведено, що органи ДПУ (ГПУ) УСРР були добре поінформовані про її дії, часто працювали на випередження.


Ключові слова


Державний центр Української Народної Республіки; спецслужба; контрольно-розвідувальні пункти; волинське прикордоння; Державне політичне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бульба-Боровець Т. 1981. Армія без держави: Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади. Вінніпег: «Волинь», с. 328.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), м. Київ Ф. 5. Спр. 10418. Архівно-кримінальна справа Литвиненко-Морозенко Іван Данилович.

ГДА СЗРУ 1 – Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України. Ф. 1. Спр. 12617. Справа оперативного листування УНР. Том 2.

ГДА СЗРУ 2 – ГДА СЗРУ. Ф. 1. Спр. 12617. Справа оперативного листування. Різне, гетьманці. 1928–1929 рр. Том 5.

ГДА СЗРУ 3 – ГДА СЗРУ. Ф. 1. Спр. 12617. Справа оперативного листування. УНР – 1932 р. Том 6.

ГДА СЗРУ 4 – ГДА СЗРУ. Ф. 1. Спр. 12617. Справа оперативного листування. УНР – 1932 р. Том 7.

ГДА СЗРУ 5 – ГДА СЗРУ. Ф. 1. Спр. 12617. Справа оперативного листування. УНР – 1931 р. Том 8.

ГДА СЗРУ 6 – ГДА СЗРУ. Справа оперативного листування. Ф. 1. Спр. 12617. УНР – 1931 р. Том 9.

Давидюк Р. 2016. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства. Львів; Рівне: Дятлик М., с. 704.

Держархів Волинської обл. Державний архів Волинської області. Ф. 199. Оп. 2. Спр. 2.

Держархів Рівненської обл. 1. Держархів Рівненської області. Ф. 30. Оп. 19. Спр. 287.

Держархів Рівненської обл. 2. Держархів Рівненської області. Ф. Р-2771. Оп. 2. Спр. 408.

Жив’юк А. 2008. Діяльність контрольно-розвідувального пункту військової спецслужби Державного центру УНР в екзилі у Рівному на Волині (20–30-ті роки ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки РДГУ. Рівне: РДГУ, Вип. 14. С. 109–114.

Сідак В. С. Вронська Т. В. 2003. Спецслужба держави без території: люди, події, факти. Київ: Темпора, 240 с.

Спецслужби УНР. 2017. Спецслужби УНР 20-30-х років минулого сторіччя в архівних документах розвідки. 2017. Київ. ЦДІАЛ. Центральний державний історичний архів України, Львів. Ф. 580. Оп. 1. Спр. 482.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Руслана Петрівна Давидюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019