DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.42-52

ВОЛОДИМИР ЦЕЛЕВИЧ: ВНЕСОК У ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КОМІТЕТУ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Марія Степанівна Середюк

Анотація


Проаналізовано громадсько-політичну діяльність відомого галицького полі­тика Володимира Целевича у перші два десятиліття ХХ ст. крізь призму суспільно-політичних процесів у регіоні. Акцентовано увагу на особливостях формування його світогляду, внеску у заснування Українського Горожанського Комітету (УГК), Української військової організації (УВО), виокремлено коло його однодумців, серед яких – майбутні лідери національно-державницьких партій Галичини, національно-культурних організацій краю. Відзначено, що, перебуваючи в УГК, УВО у період національно-визвольних змагань, польсько-української війни 1918 – 1919 рр., він доклав чимало зусиль для захисту національно-культурних, соціально-політичних прав українців Східної Галичини, через що зазнав репресій та переслідувань від польської влади.

Ключові слова


В. Целевич; ЗУНР; Український Горожанський Комітет; Українська військова організація; польсько-українська війна; репресії

Повний текст:

PDF

Посилання


ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 357.

Діло. 1913. 4 лютого. С. 1.

Євген Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974. 1019 c.

Качкан В. Україноцентризм Володимира Целевича. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія «Літературознавство». Тернопіль, 2006. № 27. С. 139 – 154.

Книш З. Підгрунтя УВО. Статті й матеріали до діяння Української Військової Організації. Торонто: Срібна сурма, 1963. Ч. 2. С. 23 – 48.

Навроцький О. Початки УВО в Галичині-ІІ. Статті й матеріали до діяння Української Військової Організації. Торонто: Срібна сурма, 1963. Ч. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knysh.national.org.ua/uvo-2/r02.html (дата перегляду: 3 грудня 2018 р.)

Украинские националистические организации в годы второй мировой войны. Документы. В двух томах. том 2. 1944 – 1945.

Биографические справки. м., 2005. с. 1085.

ЦДІАЛ України, ф. 462, оп. 1, спр. 2.

ЦДІАЛ України, ф. 462, оп. 1, спр. 3.

Чорна неділя у Львові. Свобода. 1921. 5 листопада. С. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Марія Степанівна Середюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019