DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.81-98

ВІДОБРАЖЕННЯ АКТА 30 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ В ІСТОРИЧНИХ ПРАЦЯХ І МЕМУАРАХ УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Володимир Васильович Трофимович, Лілія Володимирівна Трофимович

Анотація


У статті здійснена спроба охарактеризувати Акт відновлення української державності через призму історичних праць і мемуарів учасників визвольного руху. З’ясована тогочасна діяльність ОУН(б) та її взаємини з німецькими окупантами. Звернута увага на те, що її лідери до липня 1941 р. мали переважно слабке уявлення про справжні плани нацистської верхівки стосовно України. Наведені факти широкої підтримки українцями Акта 30 червня 1941 р. та їхньої активної участі у державотворчому процесі. Висвітлена реакція німецького керівництва на Акт 30 червня і наступні дії ОУН(б). Вказано на закінчення ситуативного союзу між гітлерівцями й бандерівцями і початок підготовки останніх до відкриття антинімецького фронту.

Ключові слова


Акт 30 червня 1941 р.; відновлення української державності; ОУН(б); німці; праці; мемуари

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвський Д. 1955. Міжнародня акція ОУН. Організація українських націоналістів. 1929–1954. Б.м: На чужині, с. 141–165.

Бандера С. 1948. Слово до Українських Націоналістів-Революціонерів за кордоном. На чужині. с. 69.

Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. 2001. К.: Українська видавнича спілка, с. 198.

Галаса В. 2005. Наше життя і боротьба. Спогади. Львів: Видавництво «МС», с. 272.

Дашкевич Я. 2001. Відновлення Української держави 1941 р. Проблеми дослідження. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941: Збірник документів і матеріалів. Львів; К.: Літературна агенція «Піраміда», с. XXIV–XLV.

Дідик Г. 1987. До Президії Верховної Ради СРСР. Український вісник. К.; Львів, Вип. 8. с. 187–192.

Дужий П. 1993. До генези відновлення української державності в 1941 році. Національно-визвольна боротьба 20–50-х років ХХ ст. в Україні. Збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції. Львів, 25–26 червня 1991. К.; Львів, с. 20–29.

Казанівський Б. 1975. Шляхом Легенди: Спомини. Лондон: Українська видавнича спілка, с. 292.

Карпій М. 2004. Дорога на Схід України. За її волю. Тернопіль: Лілея, с. 86.

Клекіт Г. 1943. Голос крови. Ідея і чин. Ч. 3. с. 21–23.

Котелець-Лісовий С. 1982. Мій спомин з Легіону. У лавах дружинників: Спогади учасників. Денвер, с. 74–101.

Кук В. 1993. Відновлення Української Держави (До 50-річчя Акту відновлення Української Держави, проголошеного у Львові 30 червня 1941р.). Національно-визвольна боротьба 20–50-х років ХХ ст. в Україні. Збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції. Львів, 25–26 червень 1991. К.; Львів, с. 30–59.

Кук В. 2001. Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р. Збірник документів і матеріалів. Львів; К.: Літературна агенція «Піраміда», с. V–XXIII.

Лебедь М. 1946. УПА. Українська Повстанська Армія. Її ґенеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за українську самостійну соборну державу. Ч. 1. Німецька окупація України. Видання Пресового Бюра УГВР, с. 127.

Марунчак М. 1992. На ревірі в Авшвіці й остання вибірка до газу на блоці ч. 19. В боротьбі за Українську Державу. Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. Львів: Меморіал, с. 369–390.

Мірчук П. 1953. Акт відновлення Української Державности 30 червня 1941 року: (його ґенеза та політичне й історичне значення). Друге видання. Мюнхен, с. 64.

Мірчук П. 1967. Гітлерівський наступ на українських самостійників. Ярослав Стецько. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державності України. Торонто: Гомін України, с. 427–431.

ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. Ч. 1. 2006. К.: Інститут історії України НАНУ, с. 336.

ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. Ч. 2. 2006. К.: Інститут історії України НАНУ, с. 337–616.

Паньківський К. 1957. Від держави до Комітету. Нью-Йорк; Торонто, с. 160.

Патриляк І. 2012. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.). Львів: Часопис, с. 592.

Романишин О. 1981. В 40-ву річницю Акту. Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Кн. 8. с. 1032–1037.

Савчин М. 2003. Тисяча доріг. Спогади жінки-учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. К.: Смолоскип, с. 546.

Степовий Ю. 1947. Син Закарпаття (українське революційне підпілля в Києві) 1941–1942 р. Мюнхен: Вид-во ім. Хвильового, с. 34.

Стецько Я. 1967. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державності України. Торонто: Гомін України, с. 13–326.

Туди, де бій за волю (спогади курінного УПА Максима Скорупського-Макса). 1992. К.: Вид-во ім. О. Теліги, с. 351.

Україна у Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 1. 1997. Львів, с. 384.

Украинские националистические организации в годы Второй Мировой войны. Документы: В 2-х т. Т. 1: 1939–1943. 2012. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), с. 817.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Васильович Трофимович, Лілія Володимирівна Трофимович

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019