DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.99-111

ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА СЛУЖБІ РАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ (1944–1991)

Лариса Романівна Шелестак

Анотація


Розглянуто та проаналізовано політико-пропагандистську діяльність війсь­кової кафедри Львівського політехнічного інституту. У студії використано архівні матеріали, статті періодики, нормативно-правові акти радянських орга­нів влади, інформація інтерв’ю із випускниками військової кафедри Інституту. На основі використаних матеріалів проаналізовано військово-політичне нав­чання студентів, методи і форми пропаганди комуністичної ідеології офіцерами кафедри радянської ідеології для молоді Галичини. Авторка дійшла низки висновків: військова кафедра Львівського політехнічного інституту проводила активну політико-пропагандистську роботу зі студентами, яких часто залучали до різного роду політичних заходів та святкувань, була важливою ідеологічною одиницею вишу. Водночас на офіцерів військової кафедри була покладена місія вишколити достатньо фахових офіцерів запасу Радянської Армії.

Ключові слова


військова кафедра; Львівський політехнічний інститут; ідеологія; офіцери запасу

Повний текст:

PDF

Посилання


Голиков В. И., ред. 2013. Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Ч. 1: Сухопутные войска, Томск: Издательство научно-технической литературы, с. 28.

Голубєв А. П. 1947. Партія Леніна-Сталіна – натхненник і організатор перемог. Радянський студент, 23 лютий 1947, № 6, с. 2.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО) Ф. Р-120: Львівський політехнічний інститут, Історична довідка ЛПІ., арк. 6. Посилаючись на Ф. Р-120, оп. 32, спр. 2, арк. 11–13, 29–30.

ДАЛО. Ф. П-380: Партійний комітет ЛПІ, оп. 1. спр. 68: Протоколи засідань партійного бюро за 1950 р., арк. 283.

ДАЛО. Ф. П-380: Партійний комітет ЛПІ, оп. 1, спр. 353: Протоколы партийных собраний военной кафедры ЛПИ (17.03.1960–29.12.1960)., арк. 78.

ДАЛО. Ф. Р-120: Львівський політехнічний інститут, оп. 12, спр. 109: Протоколы заседаний кафедры за 1951–1952 учебный год., арк. 35.

ДАЛО. Ф. Р-120: Львівський політехнічний інститут, оп. 12, спр. 123: Протоколы заседаний кафедры за 1952–1953 учебный год., арк. 34.

Єлисеєв А. 1989. Невже не можна знайти вирішення? Радянський студент, 8 лютого 1989, № 4, с. 4.

З життя вузів країни. 1989. Радянський студент, 25 січня 1989, № 3, с. 4.

Зінченко М. 1976. Добра традиція. Радянський студент. 4 лютого 1976, с. 2.

Йолтуховська Л. 1988. Це просто щастя – знати їх. Радянський студент, 23 лютого 1988, № 9, с. 1–3.

Кулик С. 1947. Штурм міста Черкаси. Радянський студент. 23 лютого 1947, № 6, с. 3.

Ляшенко І. 1947. Артилерія Радянської Армії. Радянський студент, 20 листопада 1947, с. 2.

Мадеєв Г. 1949. Конструктор російської гвинтівки. Радянський студент, 5 травня 1949, № 17. с. 4.

Миронюк К. І. 1988. Пам’ятати про обов’язок. За радянську науку, 22 листопада 1988, № 32, с. 1.

Муравський О. 2008. Студентство України за демократичне вирішення питання військової підготовки наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Випуск 10, с. 81–89.

Навчання на військовій кафедрі Львівського політехнічного інституту: інтерв’ю із д.і.н., професором, завідувачем кафедри середніх віків та візантиністики ЛНУ ім. Івана Франка Леонтієм Войтовичем, підготувала Лариса Шелестак. 2019. ЛНУ ім. Івана Франка. 15 січня 2019, с.10.

Навчання на військовій кафедрі Львівського політехнічного інституту: інтерв’ю із д.і.н., професором кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка Богданом Якимовичем, підготувала Лариса Шелестак. 2019. ЛНУ ім. Івана Франка. 12 лютого 2019, с. 12.

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР № 413 от 13 апреля 1944 г. «О военной подготовке студентов высших учебных заведений», [оnline] Доступно: [Дата звернення 1 лютого 2019].

Рожков В. 1988. Наша друга професія. Радянський студент, 23 лютого 1988, № 9, с. 3.

Сморчков С. 1975. Розповідь про нескорених. Радянський студент, 4 березня 1975, № 8, с. 2.

Чернілевський К. 1947. Форсування річки Серет. Радянський студент, 23 лютого 1947, № 6, с. 3.

Шлаїн Я.Н. 1983. Зустріч з ректором. За радянську науку, 15 лютого 1983, № 5, с. 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Лариса Романівна Шелестак

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019