DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.112-123

ВІЙСЬКОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ (квітень – грудень 1918 р.)

Павло Петрович Ткачук

Анотація


Проаналізовані військові реформи гетьмана Павла Скоропадського в кон­тексті державотворчих процесів в Українській державі. Відзначено, що мож­ливості для військового будівництва обмежувалися німецькою окупаційною владою, а також пропозицією федерування України з іншими частинами небіль­шовицької Росії, яку сповідував кадетсько-октябристський уряд Української Держави. Зазначено, що гетьман взяв курс на створення регулярної боєздатної армії, для чого залучив досвідчених генералів, адміралів, старших офіцерів колишньої царської армії, які виявили бажання служити Україні. Доведено, що за Гетьманату були закладені основи для розвитку українських Збройних Сил, які за своєю організацією, структурою, командними кадрами, озброєнням і тактикою виходили на рівень з арміями європейських держав.

Ключові слова


Павло Скоропадський; Українська держава; військові реформи; Збройні сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Brucki J. 2000. Рetlurowcy. Kraków, s. 600.

Верига В. 1998. Визвольні змагання в Україні. 1914–1923. У 2-х томах. Т. 1. Львів, с. 524.

Волков С. В. 2002. Белое движение. Энциклопедия гражданс-кой войны. Санкт-Петербург; Москва, с. 672.

Державний вістник. 1918. Київ, 22 жовтень 1918, с. 1.

Задунайський В. 2003. Вплив козацьких військових традицій на ставлення Збройних сил Української держави гетьмана П. Скоропадського. Історичні і політичні дослідження. Донецьк, № 3-4, С. 98–104.

Кравчук М. 1997. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. Івано-Франківськ, с. 292.

Кривизюк Л. 2006. Збройні сили України 1917–1920 рр. Вишкіл і виховання. Львів, с. 313.

Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. 1992. Історія українського війська. Львів, с. 702.

Литвин М., Науменко К., 2007. Збройні Сили України ХХ ст. Генерали та адмірали. Харків; Львів, с. 278.

Литвин В. 2003. Україна: доба війн і революцій (1914–1920). Київ, с. 413.

Монкевич Б. 1995. Організація армії Української Держави 1918 р. Україна в минулому. К.; Львів, Випуск 7, с. 67–112.

Науменко К. 2001. Юность командиров. Хабаровск; Львов; Москва, с. 112.

Скоропадський П. 1995. Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ; Філадельфія, с. 443.

Україна: хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Рік 1918. 2005. Київ, с. 402.

Ульяновський В. 1997. Церква в Українській державі (Доба Гетьманату Павла Скоропадського). Київ, с. 313.

ЦДАВО України, ф. 1074, оп. 2, спр. 7, арк. 37а.

Якимович Б. 1996. Збройні сили України. Нарис історії. Львів, с. 359.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Павло Петрович Ткачук

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019