DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.140-149

ЗАРОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО АПАРАТУ НА ПОЧАТКУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (1945–1948 рр.)

Вадим Юрійович Безпека

Анотація


Актуальність дослідження проблеми продиктована передусім тим, що фундаментальні роботи з вивчення американського дос­віду протидії радянській пропаганді в часи «холодної війни» в Україні майже відсутні. Натомість вітчизняна історіографія (так само, як і в інших пострадянських країнах) перенасичена видан­нями радянського періоду, які не тільки необ’єктивно висвітлюють досліджувані події, але й нерідко вводять в оману щодо реального стану справ. Важливим фрагментом у цьому питанні є формування і діяльність інформаційних органів США, особливо в період прези­дентства Г. Трумена.

Таким чином, основна увага цього дослідження була зосере­джена на визначенні основних етапів формування та розвитку аме­риканського пропагандистського апарату на початку «холодної війни» другої половини ХХ століття. При цьому проаналізовано та порівняно історіографічні роботи сучасних представників амери­канських наукових кіл щодо діяльності адміністрації президента Г. Трумена з трансформації існуючих та створення нових органів державної пропаганди. На основі відкритих архівних матеріалів ЦРУ зроблено спробу виокремити основні кроки американського уряду з формування законодавчої бази для протистояння радян­ській інформаційно-психологічній діяльності за межами США.

Адміністрація тогочасного президента створила законодавство, яке підтримувало і фінансувало зарубіжну інформаційну програму уряду США, а саме: Закон «Про національну безпеку» 1947 року передбачав створення розвідувального апарату, який організовував і аналізував дані, надавав урядовим установам США достовірну інформацію; Європейська програма відновлення 1948 року (також відома як план Маршалла) допомогла донести до європейської громадськості правдиву інформацію про Сполучені Штати; Закон США «Про обмін інформацією та освітою» 1948 року (також відо­мий як Закон Сміта-Мундта) надав законодавчу базу для залучення до інформаційної, освітньої та культурної діяльності США аудито­рій по всьому світу.

Таким чином, станом на 1948 рік американський пропагандист­ський апарат мав розгалужену систему, кістяк якої складали: Управління Державного департаменту з міжнародної інформації та куль­тури, до якої організаційно входили Інформаційна служба США і радіостанція «Голос Америки», а також Центральне розвідувальне управління як регулятор реалізації методів пропаганди, які вико­ристовуються для створення та розповсюдження інформаційних повідомлень.

В результаті дослідження зроблено висновок, що перші ознаки початку «холодної війни» спонукають американське керівництво до створення розгалуженого та ефективного пропагандистського апарату, що мав би стати головним інструментом боротьби у протистоянні такого типу. Проаналізований матеріал доводить, що ство­рені у цей час структури інформаційно-психологічного впливу стали твердим підґрунтям для відповідних структур США, які ефек­тивно проявили себе в подальших інформаційних кампаніях як в середині країни, так і за її межами.

Ключові слова


пропагандистський апарат; «холодна війна»; США; СРСР; інформаційно-психологічне протиборство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Benton W. 1973. My Overview of the Nineteen Forties, The Times. In: Review: 1940–1949. New York: Arno Press, p. 16-21.

Bond M. 1973. Central Intelligence Agency. News Finder, [online] Available at:

[Accessed 10 February 2019].

Brown J. 2008. Public Diplomacy and Propaganda: Their Differences. AmericanDiplomacy.org., [online] Available at:

[Accessed 12 December 2018].

Cull N. J. 2008. The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Cambridge Studies in the History. New York: Cambridge University Press, p. 6-25, 38.

Hogan M. J. 1987. The Marshall Plan: America, Britain and the Reconstruction of Western Europe 1947–1952. Cambridge: Cambridge University Press, p. 85–86.

Krugler D. F. 2000. The Voice of America and the Domestic Propaganda Battles, 1945-1953. Columbia: University of Missouri Press, p. 38.

MacMahon A. W. 1946. Memorandum on the postwar international information program of the USA, [online] Available at: [Accessed 10 February 2019].

Ninkovich F. A. 1981. The Diplomacy of Ideas: US Foreign Policy and Cultural Relations, 1938–1950. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 8–14.

Parry-Giles Sh. J. 2001. The Rhetorical Presidency, Propaganda, and the Cold War, 1945-1955. Praeger Series in Presidential Studies. Westport: Praeger Publishers, pp. 5-6, 10-25.

Truman H. S. 1956. Memoirs By Harry S. Truman. Volume Two. Years of Trial and Hope, [online] Available at : [Accessed 10 February 2019].

Winkler A. 1978. The Politics of Propaganda: The Office of War Information, 1942-1945, New Haven: Yale University Press, p. 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вадим Юрійович Безпека

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019