DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.150-163

ДИСКРЕДИТАЦІЯ КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ АНТИРАДЯНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ В КАНАДІ: КДБ ПРОТИ ДМИТРА КУП’ЯКА

Руслан Богданович Сіромський

Анотація


У статті на основі розсекречених документів колишнього КДБ при Раді Міністрів УРСР проаналізовано кампанію з дискредитації окремих представників української громади в Канаді. За приклад взято справу члена Служби Безпеки ОУН Дмитра Куп’яка, який після Другої світової війни перебрався за океан. Починаючи з 1960 р. КДБ розгорнув пропагандистську кампанію, суть якої по­лягала у звинуваченнях колишніх учасників антирадянського руху опору у вчиненні воєнних злочинів під час війни (українців, вихідців з балтійських країн). Не надто переймаючись переконливістю доказової бази, радянський режим прагнув передусім дискредитувати звинувачених осіб і посіяти недовіру до них з боку канадської влади. З цією метою організовувалися заочні судові процеси, друкувалася спеціальні видання, у канадську пресу просувалися відверто замовні матеріали. Органи влади Канади акцентували увагу на недосконалості радянських доказів і щоразу відкидали вимоги про екстрадицію звинувачуваних.

Ключові слова


КДБ; дискредитація; звинувачення у воєнних злочинах; Канада; Дмитро Куп’як

Повний текст:

PDF

Посилання


McKenzie J. 1995. War criminals in Canada. Calgary: Detselig Enterprises, 224 p.

The Globe and Mail. 1967. 29 April 1967.

The Globe and Mail. 1971. 20 October 1971.

Zumbakis P. 1986. Soviet Evidence in North American Courts. An analysis of problems and concerns with reliance on communist source evidence in alleged war criminal trials. Toronto: Canadian edition (Canadians for Justice), 168 p.

Верига В. 2001. Слово і чин. Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи. 1946–1988. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 444 с.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13 (Колекція друкованих видань КГБ УРСР), спр. 550.

Хамазюк И. В., Комлев А. А. Разложение зарубежных антисоветских организаций. Высшая школа Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР имени Ф. Э. Дзержинского. 1962. Москва, 30 с.

ГДА СБУ, ф. 16 (Секретаріат ГПУ–КДБ УРСР), оп. 1, спр. 932 (Документи (вказівки, листи, орієнтування) КДБ при РМ УРСР на адресу обласних УКДБ при РМ УРСР з організаційних, господарських і кадрових питань, протидії американській, англійській, західно-німецькій та ізраїльській розвідкам, 30.12.1959 – 29.12.1960). 325 арк.

ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 971 (Документи (повідомлення, доповідні) КДБ при РМ УРСР до ЦК КПУ про: результати оперативно-слідчої роботи, поточну оперативну обстановку, антирадянські прояви на місцях та надзвичайні події, розшук агентів інорозвідок, 1.04.1968 – 9.05.1968), 349 арк.

ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 1171 (Документи (повідомлення, доповідні записки) КДБ УРСР на адресу ЦК КПУ щодо поточної оперативної обстановки, терористичних проявів стосовно представників радянської влади, діяльності закордонних українських націоналістичних організацій, 8.07. – 8.09.1980), 340 арк.

Даниленко В. упорядник. 2013. Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): Документи і матеріали. Київ: Смолоскип, 736 с.

Даниленко В. упорядник. 2017. Влада УРСР і закордонні українці (1950–1980-ті рр.). Київ: «Смолоскип», 656 с.

Жив’юк А. 2011. Технологія і наслідки ідеологічних кампаній номенклатури КПУ і КДБ проти «українського буржуазного націоналізму» (на прикладі села Дермань Рівненської області). Вісник Львівського університету: історична серія. Вип. 46, С. 152–170.

Іщук О., Ніколаєва Н. 2007. Дмитро Куп’як: штрихи до біографії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: історичні науки. Вип. 9, С. 279-288.

Канадійський фармер. 1964. 31 Жовтень 1964.

Кравчук П. 1963. На канадській землі. Львів: Книжково-журнальне видавництво, 394 с.

Кравчук П. 1976. Листи з Канади. Статті, нариси та памфлети. Київ: Радянський письменник, 248 с.

Куп’як Д. 1991. Спогади нерозстріляного. Торонто; Нью-Йорк, 431 с.

Сіромський Р. 2013. Не може бути жодних судових переслідувань з метою позбавлення членів Дивізії «Галичина» громадянства чи їхньої депортації»: документи та коментарі до історії створення і діяльності «Комісії з виявлення військових злочинців» у Канаді (1985–1987). Вісник Львівського університету: історична серія. Вип. 48, С. 186–227.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Руслан Богданович Сіромський

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019