DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.164-178

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ КИТАЮ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Андрій Віталійович Слюсаренко

Анотація


Аналізується військова історія створення та діяльності Сил спеціального призначення (ССП) Збройних сил Китайської Народної Республіки (КНР). Відзначається, що на зламі ХХ – початку ХХІ століть зроблено якісний стрибок у модернізації найбільшої армії світу. У січні 2016 р. у КНР було оголошено про початок масштабного реформування збройних сил, кінцевою метою якого є досягнення до 2020 р. нового рівня керованості, оптимальної структурної побудови й забезпечення здатності армії здобувати перемогу в епоху інформа­ційних технологій. Описується технічне оснащення ССП, їх бойова навченість. Підкреслюється, що Китай поки що не запроваджує єдиний орган управління ССП. Спеціальна підготовка стала елементом боєготовності й у звичайних військах, їх об’єднаннях і з’єднаннях, що різко підвищує потенціал армії Китаю у разі ведення «асиметричної» війни.

Ключові слова


Китайська Народна Республіка; Народно-визвольна армія Китаю; Сили спеціальних операцій Китаю; Сухопутні війська КНР

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров С. 2006. Современные тенденции развития спецназа иностранных государств. Неизвестная разведка. К., № 1-2, С. 34–40.

Анікєєнко О.Ф. 2005. Сили спеціальних операцій армій провідних країн світу та їх застосування. Інформаційно-аналітичний огляд ЦНДІ ЗС України. К., № 1, с. 28.

Басаргин А.Н. 1986. Разведывательная деятельность в политике Компартии Китая и Гоминьдана в годы национально-демократической революции (1921–1949). М., С. 196–199.

Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. 2006. Війна в кам’яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. К.: Генеза, С. 44–51.

Гаврилов В. 2017. Китайская оборона уходит в инновационный отрыв. Независимое военное обозрение. 13 января 2017.

Глобальное лидерство к 2050 году. Китай представил стратегию развития на съезде Компартии. Republik.ru, [online] Доступно: [Дата звернення 16 січня 2019].

Васько А.А., Ткаченко В.И. 1994. Силы специальных операций иностранных государств и их боевое применение в современных условиях. Учебное пособие. К.: ИПК СБ Украины.

Веденеев Д. 2010. Наблюдая за битвой «двух тигров». Из истории специальных служб Китая (1949–1983 годы). Секретные материалы. № 6, С. 2-3.

Веденеев Д. 2010. Возрождение великой империи. Армия и флот Китайской Народной Республики. Секретные материалы. № 11, С. 8-9.

Веденеев Д. 2011. Мастера стратагемного искусства. Из истории специальных служб Китая. Камуфляж. № 10, С. 32–35.

Веденеев Д.В., Будков Д.В. 2015. Закулисный актер истории. Очерки истории разведки и контрразведки. К.: К.И.С., 392 с.

Военный потенциал Китая. 1987. М.: 6 ЦНИИ ГРУ ГШ, С. 241-243.

Вооруженные силы Китая. 1978. К.: КВИРТУ, 36 с.

Вооруженная борьба народов Азии за свободу и независимость. 1984. М.: Наука, 576 с.

Вооруженные силы Китая: структура, численность, вооружение. Militaryarms.ru, [online] Доступно: [Дата звернення 24 жовтня 2018].

Вэйвэй Чжан. 5 причин успешности Китая. 2017. Газета «2000». 4 июля 2017, с. 5.

Данилюк І.А., Печорін О.М., Єзерський М.Р. 2017. Спеціальні операції провідних країн світу. К.: НУОУ, с. 75.

Калінін І.О. 1995. Перспективи розвитку сил спеціальних операцій на сучасному етапі. Науковий вісник № 3. К.: Академія СБ України, С. 45–49.

Матеріали науково-практичного семінару «Перспективи та проблеми розвитку і застосування сил спеціальних операцій. 2011. К.: НУОУ, с. 79.

Пегахін І.А., Калінін І.О., Іваницький Р.С. 2002. Форми та способи бойового застосування сил спеціального призначення. Труди академії. К.: НАОУ, Вип.38, С. 175–179.

Сергеев А. 2005. Силы спецопераций: взгляд в будущее. Неизвестная разведка. № 3–4, с. 100.

Сечкин Г.П. 1976. Советские Пограничные войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и возможные их действия в современных операциях. М.: Воениздат, 584 с.

Силы специальных операций армий капиталистических государств. 1990. М., с. 432.

Солдаты Поднебесной рвутся в бой. Interpolit.ru, [online] Доступно: [Дата звернення 28 вересня 2015].

Спецназ Китая – наиболее опасный в мире. Freejournal, [online] Доступно: [Дата звернення 16 лютого 2019].

Титенко С. 2008. Силы специальных операцій: развитие продолжается. Неизвестная разведка. № 1, С. 50–59.

Ткаченко В.И., Калинин И.А. 1996. Тактика ведения боевых действий сил специальных операцій армий иностранных государств, их вооружение, оснащение и боевая техника. Учебное пособие. К.: Академия СБ Украины.

Храмчихин А. 2017. Новая Великая китайская стена. Военно-политическое руководство Поднебесной готово к «проецированию силы» в глобальном масштабе. Независимое военное обозрение. 20 Октябрь 2017.

Шлындов А. 2015. «Воины-тени» на защите Поднебесной. Особенности подготовки и боевого применения Сил специальных операций Сухопутных войск НОАК. 27 февраля 2015.

Янкович В.М., Єзерський М.Р. 2011. Сили спеціальних операцій армій провідних країн світу (досвід застосування). К.: НУОУ, с. 43.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Віталійович Слюсаренко

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019