DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.264-269

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ФОКУСІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Василь Васильович Гулай

Анотація


Слюсаренко А.В. Світовий досвід розбудови та застосування сухопутного компонента Сил спеціальних операцій (друга половина XX – початок XXI ст.): монографія. – Львів: НАСВ, 2019. – 420 с.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. «Дзеркало тижня-Україна». 2015 № 2.

Киселев В., Воробьев И. Гибридные операции как новый вид военного противоборства. «Военная мысль». 2015. № 5. URL: http://vm.milportal.ru/category/nomera_journala/page/5/

Bodoróczki J. U.S. Army Special Operations Sustainment (2014). URL: http://real.mtak.hu/12751/1/141_02_bodoroczkij.pdf

Broyles D., Blankenship B. The Role of Special Operations Forces in Global Competition (2017). URL:https://www.hsdl.org/?view&did=811220

Johansen I. Special Operations Forces – a Weapon of Choice for Future Operations? Norheim-Martinsen, P. M. and Nyhamar, T. (eds.), International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention, Routledge, New York 2015.) URL: https://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/Johansen_SOF%20%E2%80%93%20a%20Weapon%20of%20Choice%20for%20Future%20Operations.pdf

Martinage R. Special Operations Forces: Challenges and Opportunities (2009). URL: https://www.files.ethz.ch/isn/162316/2009.03.03-Special-Operations-Forces-Challenges-Opportu-nities.pdf

Spearin Ch. Special Operations Forces a Strategic Resource: Public and Private Divides (2006). URL: https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/articles/06winter/spearin.pdf

Tovo Kenneth E. Special Forces Mission Focus for the Future (1995). URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Special_Forces_Mision_of_the_Future.pdf

Gulay V. Zagrożenia informacyjnego bezpieczeństwa jednostki w realiach współczesnej psychologiczno-informacyjnej wojny (na przykładzie «wojny hybrydowej» Federacji Rosyjskej przeciwko Ukrainie). Technologiczno-społeczne oblicza ХХІ wieku / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2016. P. 421-442.

Gulay V. Internal political risks for the national security of states in the polysystem crisis condition (the example of Ukraine). Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia. Toruń: Kolegium Jagiellońskie-Toruńska Szkoła Wyższa, 2017. P. 81-97.

Gulay V. Responding to threats to information security of Ukraine under the hybryd war started by the Russian Federation: risks for state, society and man. Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. P. 131–140.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Василь Васильович Гулай

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019