DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.270-285

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВІЙН ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА

Андрій Михайлович Козицький

Анотація


Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва: в 3-х т. – Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок XVI ст.). – Харків: Фоліо, 2017. – 894 с.: іл.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. Киев: Наукова думка, 1988. С. 29.

Винклер фон П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала ХІХ века. Москва: Софт-Мастер, 1992 [Репринт видання 1894 р.]. С. 116–117.

Дэйв М. Эволюция войн / Пер. с анг. Л. А. Калашниковой. Москва: Центрполиграф, 2009. С. 288.

Войтович Л. Прикарпаття в другій половині І тисячоліття н. е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45. Львів, 2010. С. 13–54.

Моммзен Т. История Рима. Т. 5. Книга 8. Провинции от Цезаря до Диоклетиана / Пер. з нем. В. Н. Неведомского. Москва–Харьков: АСТ–Фолио, 2002. С. 245–246.

Замаровський В. Сім чудес світу / Пер. з словац. Б. і В. Луцкевичів. Київ: Веселка, 1979. С. 254.

The Cambridge History of Iran. Vol. 4 / Fisher W. B., Frye R. N., Avery P. and others. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. 121.

Монтгомери Б. Л. Краткая история военных сражений / Пер. с англ. В. П. Михайлов. Москва: Центрполиграф, 2004. С. 20–21.

Николенко С. Гром победы раздавайся? Харьков: «ДИВ», 2010. С. 4.

Техника в ее историческом развитии. От появления ручных орудий до становления техники машинно-фабричного производства. Москва: Наука, 1979. С. 84.

Kwaśniewicz W. 1000 słów o dawnej broni białej i uzbrojeniu ochronnym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990. S. 55.

Kopaliński W. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. S. 446.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Андрій Михайлович Козицький

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019