ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА У ЛИТВІ В КІНЦІ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Вітаутас Йокубаускас Інституту історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті, Україна https://orcid.org/0000-0002-5578-4880

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.33.2020.140-159

Ключові слова:

армія Литви, міжвоєнні роки, Союз стрільців Литви, територіальна оборона, територіальне прикриття, територіальний опір, територіальна охорона, партизани

Анотація

У статті проаналізовано проблему територіальної оборони у Литві в період між двома світовими війнами, у контексті національної безпеки Литви. Литва отримала багатий досвід партизанського спротиву в часи Війни за незалежність 1919 – 1920 рр. і конфлікту з Польщею у 1921 – 1923 рр. Завдячуючи такому досвіду, в країні була розроблена доволі унікальна система територіальної обо­рони, основою якої стала структура Союзу стрільців Литви (далі – ССЛ). На випадок війни організовані загони стрільців-партизан мали діяти поруч з части­нами регулярної армії. Воєнна доктрина Литви спиралася на синергію дій регу­лярних військ, формувань територіальної оборони і допомоги союзників – потужних держав регіону.

Біографія автора

Вітаутас Йокубаускас, Інституту історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті

cтарший науковий спів­робітник

Посилання

LCVA 1 – Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Центральний державний архів Литви). LCVA, f. 561, ap. 18, b. 187. Lietuvos šaulių sąjungos mobilizacijos reikalai 1940 m.

LCVA 2 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1020. Evakuacijos planas ir jį liečiąs susirašinėjimas 1940 m.

LCVA 3 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1028. Šaulių panaudojimo planas III pėstininkų divizijoje 1939 m.

LCVA 4 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1097. Šaulių sąjungą liečiąs susirašinėjimas 1940 m.

LCVA 5 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1131. Mobilizacijos direktyvos 1940 m.

LCVA 6 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1153. Priedanga, II pėstininkų divizijos planas 1940 m.

LCVA 7 – LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1155. Priedanga, II pėstininkų divizijos planas 1940 m.

LCVA 8 – LCVA, f. 929, ap. 5, b. 547. 1939 m. rugsėjo mėnesio mobilizacijos reliacija.

LCVA 9 – LCVA, f. 929, ap. 5, b. 587. Pasienio apsaugos dalims mobilizuoti 1940 m. direktyva.

LCVA 10 – LCVA, f. 929, ap. 5, b. 605. Susirašinėjimas pasienio apsaugos reikalu 1940 m.

LCVA 11 – LCVA, f. 929, ap. 5, b. 608. Kariuomenės štavo III skyriaus mobilizacijos dalies susirašinėjimas 1940 m.

Гоменюк І. (2017) Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». 352 с.

Єфімов Г. (2004) Поняття територіальної оборони складає основу обороно-здатності держави. Військо України. Київ. № 5-6. C. 13-16.

Йокубаускас В. (2012) Концепция партизанской войны в Литве в 1920–1930-е годы. Балтийский регион, № 2 (12), с. 43–57.

Кентій А. В. (1998) Українська військова організація (УВО) в 1920–1928 рр. Короткий нарис. Київ. 81 с.

Кучерук О. (2000) Останній паспорт Євгена Коновальця (до генези українсько-литовських стосунків між двома світовими війнами). Пам’ять століть. № 5. С. 59–60.

Кучерук О. (2019) Литва і Україна: епізоди спільної історії. Київ: Залізний тато. 118 с.

Мартинець В. (1949) Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. Спогади й матеріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму. Вінніпег: Ukrainian National Fed'n. D. E. 349 с.

Михайлов А. О. (2013. Роль та місце органів внутрішніх справ України в системі територіальній обороні держави. Труди академії, № 2 (116). С. 121-125.

Мірчук П. (1968) Нарис історії Організації Українських Націоналістів 1920-1939. Т. 1. Мюнхен-Лондон-Нью-Йорк: Українське видавництво. 639 с.

Палій В.В. (2006) Обґрунтування завдань Збройних Сил України при веденні територіальної оборони. [дис. канд. військ, наук]. Київ. 237 с.

Панкратов Є.Є., Єфіменко В.І. (2015) Територіальна оборона. Оборонний вісник. Київ. № 11. С. 12-16.

Петрик А.М. (2018) «Світло та тіні» Першої республіки: Литовська держава у 1918–1940 роках. Херсон: Гілея. 272 с.

Романченко І.С., Фролов В.С. (2009) Роль і місце територіальної оборони України в загальній системі оборони держави. Наука і оборона. Київ. № 1. С. 36-39.

Саганюк Ф., Гуменюк В. (2011). Територіальна оборона: резерв обороно-здатності країни. Військо України. Київ. № 6. С. 15–17.

Фролов В.С. (2010). Обґрунтування механізму щодо визначення необхідного складу військових формувань територіальної оборони в зоні воєнного конфлікту. Київ. 191 с.

Янюк С. (2019) Територіальна оборона як протидія загрозам національній безпеці України. Актуальні проблеми державного управління. Одеса, № 1 (77). С. 94–99.

Bulvičius V. (1994) Karinis valstybės rengimas. Vilnius: Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba, 274 p. [перше видання, 1939].

Dumin O. (1974) Prawda o Ukraińskiej organizacji wojskowej. Zeszyty historyczne. Paryż. Z. 30. S. 103-137.

Jokubauskas V. (2009) Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais. ISTORIJA, t. LXXIII, P. 25–36.

Jokubauskas V. (2011) Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944–1953 m. Genocidas ir rezistencija, Nr. 1 (29), P. 51–68.

Jokubauskas V. (2012a) Lietuva ant karo slenksčio: 1939 m. kariuomenės mobilizacija. Karo archyvas, t. XXVII, P. 276–332.

Jokubauskas V. (2012b) „Vienui vieni“: šaulių rengimas partizaniniam karui 1924–1940 m. Lietuvoje. Istorija, t. LXXXVI, P. 11–24.

Jokubauskas V. (2014a) „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. 588 p.

Jokubauskas V. (2014b) Lietuvos kariuomenės „R“ planas (1939–1940 m.). Istorija, t. XCIII, Nr. 1. P. 5–47.

Jokubauskas V., Tamkvaitis T. (2018) Du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos tarpukariu. In THE UNENDING WAR? THE BALTIC STATES AFTER 1918 = NESIBAIGIANTIS KARAS? BALTIJOS ŠALYS PO 1918 METŲ, Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI. Ed. by V. Jokubauskas, V. Safronovas. Klaipėda. P. 177-242.

Jokubauskas V. (2019). NETIESIOGINIS POVEIKIS IR LIETUVOS KARINIS SAUGUMAS 1919–1940 M. Klaipėda: Druka, 368 p.

Kasparavičius A.; Mieliauskas T. (1998) Lietuvos–Lenkijos santykiai ir Lietuvos kariuomenės modernizavimas 1926–1939 metais. Karo archyvas, t. XV, p. 144–161.

Lesčius V. (2004). Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918-1920. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Vilniaus universitetas, 500 p.

Lesčius V. (2013) Lietuvos kariuomenės gynybos planai ir priemonės galimai lenkų agresijai atremti 1921–1937 m. Karo archyvas, t. XXVIII, P. 149–304.

Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919-2004. (2005). Sud. V. Kavaliauskas, J. Širvinskas, S. Jegelevičius. Kaunas: Lietuvos šaulių sąjungas, 312 p.

Vaičenonis J. (2002) Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje 1935-1940 m. Lietuvos šaulių sąjungos istorijos fragmentai. Konferencijos pranešimų medžiaga. Red. J. Vaičenonis; S. Dovydaitis. Kaunas: Lietuvos šaulių sąjunga, P. 110–119.

Vareikis V. (1999) Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla (1919-1923). [daktaro disertacija]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 145 p.

Vareikis V. (2013) Išėjimas iš K. Donelaičio gatvės: Lietuvos šaulių sąjungos karinė veikla 1919 m. Kauno istorijos metraštis, t. XIII, P. 147-161.

Vygantas. (1933) Ką mums liepia dabartinė valanda. Trimitas, 1933, 20 квітня, Nr. 16, C. 301-302.

Žalys V. (1989) Dėl karinio bendradarbiavimo Baltijos antantės sistemoje (1939-1940 m.). Lietuvos istorijos metraštis. 1988 metai, P. 59-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-19

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ