РОЛЬ І МІСЦЕ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ольга Олегівна Пашкова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) http://orcid.org/0000-0002-6525-4613
  • Юлія Вікторівна Каменюк Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) http://orcid.org/0000-0003-1017-1439

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.34.2020.42-51

Ключові слова:

історична свідомість, військово-патріотичне виховання, патріотизм, воєнно-історична робота, воєнно-історичні знання

Анотація

У статті розглянуто роль і місце історичної свідомості у процесі військовопатріотичного виховання особового складу Збройних Сил України; окреслено одну із головних складових історичної свідомості військовослужбовців і чинники, що сприяють її формуванню. Одним із важливих чинників, на думку авторів, є системна воєнно-історична робота у Збройних Силах України.

Біографії авторів

Ольга Олегівна Пашкова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Юлія Вікторівна Каменюк, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

аспірант кафедри психології

Посилання

Алексюк А. (1998). Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Київ: Либідь. 560 с.

Бех І. (2006). Виховання особистості: Сходження до духовності. Київ: Либідь. 272 с.

Вашкевич В. (2010). Історична свідомість студентської молоді: ціннісно-світоглядні орієнтири. Київ: Світогляд. 274 с.

Використання історичних знань в якості інструменту пропаганди у війнах і воєнних конфліктах. (2019). Київ: ФОП Маслаков. 157 с.

Галузевий державний архів Міністерства оборони України. Ф. 6829. Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України. Оп. 1П. Спр. 8. Доповіді Міністру оборони України і його заступникам за 2014 рік. 11.01.2014–11.12.2014. 69 арк.

Малієнко Ю. (2018). Поняття «історична свідомість старшокласників» у контексті компетентнісного навчання. Проблеми сучасного підручника. Вип. 21, С. 244–252.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 108 “Про затвер-дження Інструкції з організації національно-патріотичної підготовки у Збройних Силах України” від 28.03.2017.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.

Інформаційний збірник та коментарі МОН України. 2015. № 7. С. 70.

План дій (Дорожня карта) з відновлення та впровадження військових традицій Українського народу в систему діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України на 2018–2020 рр., затверджений Міністром оборони України 03.07.2018.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року»: Указ Президента України від 22 березня 2017 № 73. Урядовий кур’єр. 2017. № 56.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки: Указ Президента України від 13 жовтня 2015 № 580. Урядовий кур’єр. 2015. № 193.

Тасевська Д., Землянський А. (2016). Історична свідомість студентської молоді в умовах мінливості соціокультурного простору. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції “Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір” Мелітополь, 3–4 червня 2016 р. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького. С. 193–196.

Фурман І., Рєзнік В. (2018). Викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах: проблемні питання та шляхи вирішення. Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” Київ, 30 листопада 2018 р. Київ: НУОУ. С. 48–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ