СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМ В УКРАЇНІ: ВЕРИФІКАЦІЯ ДОГОВОРНОЇ БАЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.34.2020.52-63

Ключові слова:

ЗС України, система безпеки, геополітика, верифікація

Анотація

Розкрито питання верифікаційної діяльності державних органів влади України щодо договорів у сфері контролю над озброєнням. На прикладі Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України показано існуючі організаційно-правові засади для виконання комплексу заходів, пов'язаних з верифікацією архітектури європейської та національної безпеки в українських реаліях. Звернена увага на специфічний характер контролю над озброєнням та запропоновано підвищення ефективності їх функціонування в сучасних умовах державного управління національною безпекою. Зроблено висновки про те, що належна нормативно-правова основа у сфері безпеки та контролю над озброєн­нями, налагоджена в рамках вітчизняного законодавства система організаційних структур України, призначених для практичної реалі­зації заходів з контролю над озброєнням, як на території України, так і поза її межами, а також встановлений порядок взаємодії державних органів центральної виконавчої влади складають основу верифікаційної діяльності в Україні та в цілому здатні забез­печити контроль над Міноборони України та ЗС України положень міжна­родних договорів та домовленостей у сфері контролю над озброєнням.

Біографія автора

Сергій Миколайович Попко, Міністерство оборони України (м. Київ)

головний інспектор

Посилання

Vienna Document of 2011 on Confidence- and Security-Building Measures (2011) URL: http://www.mid.ru/ bdomp / ns-dvbr.nsf / (ukr).

State target program for the implementation of the Open Skies Agreement. Official Gazette of Ukraine. 28.09.2012 № 71, p. 22. (ukr).

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe URL: http://zakon2.rada .gov.ua/laws/show/994_314 (ukr).

Treaty on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms of the USSR - USA URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_050#Text (ukr).

Matveenko O. (2014) Organizational and legal bases of transfer of exchange information under agreements in the field of arms control. Actual problems of information security management of the state: coll. materials scientific-practical. conf., March 20, 2014. Part 2., рр. 43–45. (ukr).

Melnyk A. (2009) Public administration. Kyiv, 584 p. (ukr).

Nyzhnyk H., Mashkov O. (1998) System approach in the implementation of public administration. Kyiv: UADU Publishing House, 159 p. (ukr).

Plan of external verification activities of Ukraine under international treaties and agreements in the field of arms control in 2013 URL: https://ips.ligazakon. net/ document/MUS30113 (ukr).

Some media reports on Ukraine's involvement in the sale of T-55 tanks to Afghan Taliban URL:http://old.mil.gov.ua/news/print_news.php?lang=ua&id=593 (ukr).

Regulations on the organization and conduct of international cooperation in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine: Order of the Minister of Defense of Ukraine URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS30113 (ukr).

On the delegation of Ukraine to participate in the negotiations within the OSCE Forum for Security Co-operation, the Joint Consultative Group and the Open Skies Consultative Commission: Decree of the President of Ukraine URL: https:// ips. ligazakon.net/ document/ (ukr).

On ensuring the work of international experts on the export of electronic reconnaissance stations "Kolchuga": Order of the President of Ukraine URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/352/2002-%D1%80%D0%B (ukr).

About the defense of Ukraine: Law of Ukraine URL: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/1932-12/ (ukr).

About the announcement of the cities of Kyiv, Lviv, Odessa, Simferopol, Dnipropetrovsk and Kharkiv as points of entry (exit) for carrying out inspection activities under international agreements. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. October 25, 1992 URL: https://ips.ligazakon.net/document/ (ukr).

On the Regulation on the Ministry of Defense of Ukraine and the Regulation on the General Staff of the Armed Forces of Ukraine: Decree of the President of Ukraine URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/406/2011/ (ukr).

About Regulations on technical protection of information in Ukraine: Decree of the President of Ukraine URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1229/99/ print1481587544298883 (ukr).

Torkunov A. Strategic parity and arms control URL: http://crk-knteu.kiev.ua/ 52970-Strategicheskiiy_paritet_i_kontrol_nad_vooruzheniyami.html (ukr).

Department of Verification of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine URL: http://archive.ec/oGAf/image (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ