МАРКІЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ: МІКРОІСТОРІЯ ТАБОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НІМЕЦЬКОМУ ЯБЛОННОМУ (1919–1921)

Автор(и)

  • Руслана Іванівна Труба Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів) http://orcid.org/0000-0003-4645-3825
  • Олег Арсенович Полянський Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського http://orcid.org/0000-0002-0379-7591

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.34.2020.74-86

Ключові слова:

Маркіян Терлецький, табір Німецьке Яблонне, інтерновані, «Український Стрілець», лекції

Анотація

У статті на прикладі педагога, історика, географа й громадського діяча Маркіяна Терлецького розглядається культурно-просвітницька діяльність у таборі інтернованих українців у Німецькому Яблонному. Проблеми інтернованих українців у Чехословаччині загалом добре висвітлені в історіографії, але постать М. Терлецького практично невідома не лише широкому читацькому загалу, а й фахівцям: історикам, педагогам, географам. Саме в цих галузях, а також в активній громадській діяльності, він відзначився насамперед. У статті висвітлюється лише кілька обмежених часовими рамками 1919–1921 рр. аспектів, що стосуються його культурно-просвітницької праці у таборі Німецького Яблонного.

Аналізується й робота у т.зв. «Просвітньому кружку» й «Стрілецькому університеті», де він читав лекції з історії та географії, звертається увага на їх тематику та кількість, показано участь у різноманітних культурних проєктах, що здійснювалися у таборі, висвітлено його роботу, як лектора та викладача, а також важливе для збереження історичної пам’яті праця зі збирання спогадів про польсько-українську війну 1918–1919 рр.

Окремо наголошується на роботі як члена редколегії таборового часопису «Український Стрілець». Вперше в історіографії проаналізовано ряд його дописів у даному виданні на історичну й політологічну тематику.

Таким чином, розглянувши діяльність М. Терлецького у Німецькому Яблон­ному, маємо підстави стверджувати, що його кількарічна багатопланова робота у таборі для інтернованих вояків УГА була спрямована, передусім, на піднесення їх культурного-освітнього рівня, а також на соціалізацію й професійну адаптацію після перебування у таборі.

Біографії авторів

Руслана Іванівна Труба, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів)

доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Олег Арсенович Полянський, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

професор кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Годований С. (1931). Освітна справа в таборах для українських інтернованих в Дайч-Ґаблю. Літопис Червоної Калини. Вип 1. С. 18-19.

Залеський О. (1976). Українська бригада в Німецькім Ябліннім у ЧСР. Вісті комбатанта. Вип. 1. С. 38-51.

Звіт з діяльности Просвітного кружка (1920). Український Стрілець. Серпень-вересень. Німецьке Яблонне. С. 1-3.

З життя в таборі (1921). Український Cтрілець. 15 січень. Німецьке Яблонне. С. 19-20.

З культурно-просвітного життя бригади (1920). Український Cтрілець. 15 грудень. Німецьке Яблонне. С. 15-16.

Krotofil M., Sribnyak І. (2018). Activity of schools and educational courses for soldiers of the Ukrainian Galician Army interned in Czechoslovakia as a form of their socialization (1919-1920). Схід. Вип. 6. Доступно: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Skhid_2018_6_11 [Дата звернення 4 липня 2020].

Курс висшої освіти (1920). Голос табора. 19 травня. Німецьке Яблонне. С 13-14.

Мацькевич С. (1958). Артилерійська група «Глибока». Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. (Матеріяли до історії). Вінніпег: Вид-во Д. Микитюка. С. 196.

Наріжний С. (1942). Українська еміграція: Культурна праця української еміграції міждвома світовими війнами. Част.1. Прага. С. 53-70.

Павленко М. (1999). Перебування угруповань Української галицької армії на території Чехословаччини (1919-1923 рр.). Український історичний журнал, Вип. 2. С. 114.

Павленко М. (1999 а). Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.). Київ: Інститут історії України. С. 160.

Польська грабіж (1921). Український Стрілець. 15 марта. Німецьке Яблонне, С. 5.

Пришляк В. (1992). Історико-просвітницька діяльність інтернованих стрільців УГА в Чехословаччині. Українська еміграція: історія і сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади. Львів. С. 301–308.

Приватний архів Володимира Качмара (м. Львів). Терлецький Маркіян. Спомини. 2 арк.

Соляр І. (2010). Ідея консолідації національних сил у діяльності Всеукраїнської Національної Ради і Ради Республіки в 1921 р. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. С. 25-30.

Спомини (май–червень 1919 р. в Галичині) (1920). Голос Табору. 15 серпень. Німецьке Яблонне. С. 9-16.

Срібняк І. (2000). Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність (1919–1924 рр.). Київ. 323 с.

Терлецький М. [М. Т–кий ]. (1921). На Великій Україні. Український Стрілець. 15 січень. Німецьке Яблонне. С. 9-10.

Т. [Терлецький Маркіян]. (1921). Сучасна хвиля. Український Стрілець. 15 червень. Німецьке Яблонне. С. 1-2.

Терлецький, М. (1958). Табір інтернованих в Німецькім Яблоннім в Чехо-Словаччині. Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. (Матеріяли до історії). Вінніпег: Вид-во Д. Микитюка. С 582–588.

Трьохсота Чеська річниця (1921). Український Стрілець. 30 червень. Німецьке Яблонне. С. 1.

Терлецький, Маркіян (1921). Загальний погляд на життя бригади в таборі. Український Стрілець. Серпень-вересень. Німецьке Яблонне. С. 17-21.

Т. [Терлецький Маркіян]. (1921). З останніх днів. Український Стрілець. 15 квітень. Німецьке Яблонне. С. 1-3.

Т. [Терлецький Маркіян]. (1921).З останніх днів. Український Стрілець. 15 травень. Німецьке Яблонне. С. 1-2.

Т. [Терлецький Маркіян]. (1921). З останніх днів. Український Стрілець. 31 травень. Німецьке Яблонне. С. 3.

Терлецький О. (1919). Українці в Німеччині 1915-1918. Історія української громади в Раштаті. Т. 1. Київ; Ляйпціг: Українська накладня. 260 с.

Український Стрілець. (1921). Німецьке Яблонне.

Ярема Я. (1920). Україна в таборі. Огляд культурно-просвітницької діяльності від червня 1919 р. до червня 1920 р. в таборі Української Бригади. (Німецьке Яблонне). Німецьке Яблонне: Просвітній Кружок.

Ямкова О. (2004). Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання у таборах інтернованих українців у Чехословаччині. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». Вип. 74-76. С. 56-59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ