WYSOCZAN REBELIS, COSACIS, LABORI. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В ЧИСТОВИХ КНИГАХ ДОНЕСЕНЬ ГАЛИЦЬКОЇ ЗЕМЛІ РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 1648 – 1649 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.35.2021.58-70

Ключові слова:

селянські виступи, козаки, 1648 р

Анотація

Події в Руському воєводстві відіграли неабияку роль у самому повстанні Хмельницького та наклали свій відбиток на історію регіону. Самі ж вони не були викликані Хмельниччиною як феноменом. Останній лише актуалізував давні суперечності, що з весни 1648 р. спалахнули з новою силою і не припинялись до весни 1649 р. Єдиного механізму керування цими повстаннями не існувало і не могло існувати. Групи повсталих русинів Галицької землі були виокремлені і систематизовані на підставі авторського підходу до дослідження проблематики, що головним чином базувався на дослідженні чистових книг донесень Галицької землі Руського воєводства та опрацюванні історіографії.

Біографія автора

Чікалін Руслан Андрійович, Український католицький університет (м. Львів)

аспірант кафедри історії

Посилання

Вінниченко О. (2015). Депутатські сеймики Белзького і Руського воєводств

в останній чверті XVI – першій половини XVII століття: організація та невиборчі

функції. PATRIMONIUM. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної

Європи, Київ-Краків. С. 169–188.

Грабовецький В. (2001). Народний полководець Семен Височан. Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: Кафедра історії України Прикарпатського університету

ім. В.Стефаника, 64 с.

Грушевський М. (1991). Історія України-Руси, Т. 8. Київ: Наукова думка, 856 с.

Мицик Ю., Брехуненко В., Бурім Д., Маврін О., Сохань П., Швидько Г.

(2012). Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу

–1658 рр. Т. 1: (1648–1649 рр.). Київ: Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських

студій, 680 с.

Задунайський В. (2018). Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії

р. та їхні аналоги у «Стратегемах» Секста Юлія Фронтіна. Історичні і

політологічні дослідження. С. 31-44.

Задунайський В. (2019). Вияв вагомості військової дисципліни та бойової

взаємодії в козацькому середовищі – «Добрий козак баче, де отаман скаче». Матеріали

ІІ Всеукраїнської наукової конференції: «Витоки та становлення козацького руху на

етнічних землях України». 30 червня 2019 р. Львів, Руда. С. 60-67.

Костомаров М. (2004). Богдан Хмельницький: Історична монографія.

Дніпропетровськ: Січ, 843 с.

Кривошея В. (2008). Козацька еліта Гетьманщини. Київ: Інститут

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 452 с.

Крикун М. (1993). Адміністративно-територіальний устрій Правобережної

України в ХV-ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ: Інститут

українсьької археографії, 184 с.

Крип'якевич І. (1990). Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 408 с.

Плохій С. (2013). Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій.

Київ: Laurus, 440 с.

Полонська-Василенко Н. (1995). Історія України у двох томах. Т-2: Від

середини XVII століття до 1923 року. Київ: Либідь, 608 с.

Смолій В., Степанков В. (2014). Український політичний проект XVII ст..

становлення національного інституту влади. Київ: Інститут історії України

НАН України, 194 с.

Степанков В. (2008). Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.).

Камянець-Подільський, 254 с.

Стороженко С. (1996). Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у

Визвольній війні українського народу середини XVII ст.: Книга перша: Воєнні дії

-1652 рр. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського державного

університету, 320 с.

Томашівський С. (1908). Матеріали до історії Галичини. Т. ІІ. Акти з 1649-

Львів: Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 417 с.

Томашівський С. (1898). Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. Львів:

Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 138 с.

Федорук Я. (1993). Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і

формування його політичної програми (1648 - серпень 1649 рр.). Львів: Інститут

української археографії, 68 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 5 опис 1

справа 141 (Чистова книга донесень Галицького гродського суду за 1648 – 1649 рр.).

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 17, опис 1,

справа 131 (Чистова книга донесень Теребовельського гродського суду за 1648 р.).

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 9 опис 1

спр. 398 (Чистова книга донесень Львівського гродського суду за 1648 р.).

Чухліб Т. (2003). Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних

відносинах 1648 – 1714 рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 518 с.

Drozdowski R. (2015) My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec

kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648-1659. Białystok: Instytut Badań nad

Dziedzictwem Kulturowym Europy, 480 s.

Jabłonowski A. (1902). Polska XVI wieku pod względem geograficznostatystycznym.

T. 7. Cz. 1 : Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Warszawa: Główny skład u

Gebethnera i Wolffa, 402 s.

Horn M. (1975). Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej w latach 1501-1648.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoy Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opołu, S. 30-49.

Horn M. (1974). Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w

latach 1600-1648. Cz. 1. Zbiegostwo i zbójnictwo karpackie. Opole, 96 s.

Kaczmarczyk J. (1988). Bohdan Chmielnicki. Wrocław: Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 267 s.

Tatomir L. (1868). Geografja ogólna i statystyczna dawnej Polski. Kraków:

Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych, 399 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ