СПОГАДИ Ф. І. ЄЛІСЄЄВА – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА КУБАНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ КІННОТИ ПІД ЧАС АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАННЯ У КАВКАЗЬКОМУ ВІДДІЛІ ВЕСНОЮ 1918 р

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.35.2021.125-141

Ключові слова:

воєнне мистецтво, стратегеми, Кубанське козацтво, кавалерія, Федір Єлісєєв, спогади, повстання, більшовицький режим, 1918 р., Кавказький відділ

Анотація

Під час повстання кубанських козаків проти більшовицького режиму в Кавказькому відділі весною 1918 р. важливу роль відіграла кавалерія. Дуже цінним джерелом для вивчення воєнного мистецтва козацької кавалерії під час цього повстання є мемуари талановитого козацького офіцера-кавалериста Ф. І. Єлісєєва (командував усією кавалерією повстанців). Воєнне мистецтво козацької кавалерії під час повстання мало сильні сторони: козаки дуже гарно вели кінний бій; вони могли діяти й у пішому строю; козаки застосували 20 стратегем (частково 1); якісно діяла козацька передова сторожа під час нічного наступу. Недоліки: не мали кінної артилерії; поразка основних сил повстанців призвела до деморалізації козаків-кавалеристів і їх дезертирства. Попри поразку, козацька кавалерія виявила високий рівень воєнного мистецтва.

 

Біографія автора

Задунайський Вадим Васильович, Український католицький університет (м. Львів).

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії

Посилання

Авраменко А.М., Фролов Б.Є.,Чумаченко В.К. (2007). Козацьке військо на

Кубані. Історія Українського Козацтва. Нариси у 2 т. Київ: Вид. дім “КиєвоМогилянська академія”, Т. ІІ, с. 364-414.

Білий Д.Д. (2009). Українці Кубані в 1792-1921 роках. Еволюція соціальних

ідентичностей. Львів-Донецьк: Східний видавничий дім, с. 543.

Богаевский А.П. (1963). Ледяной поход. Воспоминания 1918 г. Нью-Йорк, с. 150.

Елисеев Ф.И. (2003). С Корниловским конным. Москва: ООО «Издательство

АСТ»; ООО «Издательство Астрель», с. 655.

Задунайський В.В. (2004). Козацькі учбові збори початку ХХ ст. – центри

вишколу з козацького військового та бойового мистецтва. Український

історичний збірник. Вип. 7, с. 268-279.

Задунайський В.В. (2006). Бойове мистецтво та військова спадщина

українських козаків в кінці XІX – на початку XXІ ст. Донецьк: Норд-Прес–

ДонНУ, с. 335.

Задунайський В.В. (2008). Військова організація та бойові дії донських і

українських кубанських козаків під час революції 1917-1921 рр. Історичні і

політологічні дослідження, № 3-4, с. 46-52.

Задунайський В. (2012). Запровадження гімнастики в станичних школах

Кубанського козацтва на початку ХХ ст. Історичні і політологічні дослідження,

№ 1, с. 302-309.

Задунайський В.В. (2017). Військове мистецтво запорожців часів Хотинської

війни 1621 р. та його аналоги в «Мистецтві Війни» Сунь-Дзи: універсальність і

самобутність. Історичні і політологічні дослідження, № 1, С. 17-29.

Задунайський В.В. (2018). Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії

р. та їхні аналоги у «Стратегемах» Секста Юлія Фронтіна. Історичні і

політологічні дослідження, № 2 (63), с. 31-44.

Задунайський В.В. (2019). Військові хитрощі кубанських козаків під час

антибільшовицького повстання у Баталпашинському відділі влітку 1918 р. за

спогадами А.Г. Шкуро. Військово-науковий вісник, Вип. 32. с. 121-134.

Задунайський В. (2020). Військова хитрість «заскочити зненацька» в

перших боях махновців і кубанських козаків-повстанців у 1918 р. Lituanistyka і

wschodoznawstwo, Poznań: Wydział Historii UAM, s. 359-369.

Іванис В. (1968). Боротьба Кубані за незалежність. Мюнхен, с. 138.

Карпенко С.В. (2006). Очерки истории белого движения на Юге России

(1917-1920 гг.). Москва: Издательство Ипполитова, с. 456.

Леусян О.А. (2007) «Фронт без линии фронта»: казачьи восстания на Кубани

весной 1918 года. Доступно: http://slavakubani.ru/kkv/history/1917-1920/front-bez-liniifronta-kazachi-vosstaniya-na-kubani-vesnoy-1918-goda/ [Дата звернення 11 марта 2021]

Ратушняк В.Н. (1996). Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920

г. Краснодар: Советская Кубань, с. 656.

Ратушняк О.В. (2005). Политические искания Донского и Кубанского

казачества в годы Гражданской войны в России (1918-1920 гг.). Казачество России в

Белом движении. Белая Гвардия. Альманах № 8. Москва. с. 17-23.

Стрелянов (Кулабухов) П. (2001) Федор Елисеев: офицер, джигит, писатель.

Доступно: http://www.gipanis.ru/?level=989&type=page.[Дата звернення 11 марта 2021].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ