У ПОШУКАХ СОЮЗНИКІВ: УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА У ВІЙСЬКОВІЙ ПЕРІОДИЦІ ЛИТВИ 1920-1940 РОКІВ

Автор(и)

  • Йокубаускас Вітаутас Інститут історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті (Литовська Республіка)., Lithuania https://orcid.org/0000-0002-5578-4880
  • Петрик Артем Миколайович Інститут історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті (Литовська Республіка)., Lithuania https://orcid.org/0000-0002-5620-4729

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.35.2021.142-169

Ключові слова:

міжвоєнні роки, Союз стрільців Литви, пропаганда,, Україна,, Литва,, Польша,, Вільнюс,, Львів.

Анотація

Стаття присвячена проблематиці висвітлення української тематики на сторінках спеціалізованої  військової періодики, що видавалася у міжвоєнній Литовській Республіці. Робота базується на  використанні симбіозу принципів: застосування математичних методів задля проведення кількісного аналізу змісту досліджуваного матеріалу, а також задіяння традиційного якісного методу. Основними виданнями які являються об’єктами розгляду авторів, виступають видання: Trimitas, Karys, Kardas. Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1920-1940 років. У статті відображено перебіг процесу комунікації між українським визвольним рухом та міжвоєнною Литовською державою, а також приділено окрему увагу причинам посилення та спаду інтересу до тематики України та українського визвольного руху у литовській військовій пресі у рамках цільової хронології.   

Біографії авторів

Йокубаускас Вітаутас, Інститут історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті (Литовська Республіка).

доктор гуманітарних наук, cтарший науковий спів­робітник

Петрик Артем Миколайович, Інститут історії та археології Балтійського регіону при Клайпедському університеті (Литовська Республіка).

кандидат історичних наук, науковий співробітник

Посилання

Васіляускєнє А. (2007) «Відомості Литовсько – Українського товариства»:

внесок до литовської культури. Вісник Львівського університету. Львів, Вип.2.

С. 95-105.

Гавришко М. (2011) Герой не тільки України: Євген Коновалець і Литва.

Історична правда [online] Доступно http://www.istpravda.com.ua/columns /2011/

/29/44380/> [Дата звернення 16.09.2020].

Дерев’яний І. (2014) Міжнародне партнерство УВО у 1920-х роках.

Історична правда [online] Доступно http://www.istpravda.com.ua/articles /2014/

/18/141489/> [Дата звернення 23.09.2020].

Йокубаускас В. (2011) Военная доктрина и оборонительные планы Литвы в

конце 30-ых годов XX века. Исследования Балтийского региона: вестник

Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта. № 2 (8). С. 27–49.

Йокубаускас В. (2012) Концепция партизанской войны в Литве в 1920–

-е годы. Балтийский регион. № 2 (12). С. 43–57.

Йокубаускас В. (2020) Територіальна оборона у Литві в кінці 30-х років

ХХ століття. Військово-науковий вісник. Львів: Національна академія сухопутних

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Bип. 33. С. 140-159.

Кентій А.В. (1998) Українська військова організація (УВО) в 1920 – 1928 рр.

Короткий нарис. Київ. 81 с.

Киричук Ю.А. (2002) Терор і тероризм у Західній Україні. Політичний

терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. Київ. С.548-595.

Кучерук О. (2019) Литва і Україна: епізоди спільної історії. Київ.118 c.

Муравський В. (2006) Документи Міністерства закордонних справ Чехосло-

ваччини про так званий «архів Сеника». Український визвольний рух. Збірник 6.

С.5 – 29.

Парфирьев Д.С. (2016) Антипольское сотрудничество Литвы и УВО-ОУН в

межвоенный период. Славянский альманах. Вып. №1-2. С.99-108.

Патриляк І.К. (2004) Військова діяльність ОУН(Б) у 1940–1942 роках . Київ.

с.

Петрик А. (2020) Епоха великих надій: нариси iсторiї мiжвоєнної Литви

(1918-1940). Одеса-Рига-Торунь: Видавничий дiм "Гельветика", Izdevniecība

"Baltija Publishing", Wydawnictwo Adam Marszałek. 382 c.

Політична, громадянська й літературна діяльність президента Антанаса

Сметони (1934). Lietuvių Ukrainiečių Draugijos Žinios. Spalio, №15. Р. 6-9.

Протестна акція української еміграції в Європі (1931). Сурма. Ч.1(40),

січень. С.8-9.

Створення Литовсько – Українського Товариства в Каунасі (Ковно) в Литві

(1928). Сурма. Ч.6-1, січень. С.8.

Федевич К. (2011) ОУН, Литва та СРСР у 1930-ті. Дружба проти Польщі.

Історична правда [online] Доступно http://www.istpravda.com.ua /research/2011/

/19/46112/> [Дата звернення 10.09.2020].

Юрик Ю. (2005) Протистояння ОУН і Польської держави (1929—1935 рр.).

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ: Інститут історії

України НАН України. Випуск 13. С. 356-407.

„Kariūnas“ [online] Доступно http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai

/zurnalas-kariunas.html [Дата звернення 08 01 2020].

A. G. (1932) Ukrainos etmano Jono Mazepos 300 metu sukaktuvės. Karys.

Nr. 19. р. 370.

Anglai dėl lenkų žiaurumų Ukrainoje (1931). Trimitas. Nr. 2. p. 39.

Dumin O. (1974) Prawda o Ukraińskiej organizacji wojskowej. Zeszyty

historyczne. Paryż. Z. 30. S. 103-137.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas „Karo

archyvas“ [online] Доступно. http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/karoarchyvas-

test.html [Дата звернення 08 01 2020].

Jazavita S. (2017). Illusion and reality of statehood: the search for parallels

between the Lithuanian activist front and the organisation of Ukrainian nationalists.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. T. 1

(132). p. 72–82.

Jokubauskas V. (2018 а) Territorial Defence and Partisan Resistance

(Lithuania’s Experience). Lithuanian Annual Strategic Review. Vilnius. Vol.

: 2017–2018. pp. 331–371.

Jokubauskas V. (2018 b) Fighting Against an “Invisible Enemy” in the Armed

Forces of Lithuania in the Interwar Period. Vēsture: avoti un cilvēki. Vol. XXI. pp.

–177.

Jokubauskas V. (2019) Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–

m. Klaipėda: Druka. 368 p.

Jokubauskas V.; Tamkvaitis T. (2018) Du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos

tarpukariu. In Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų. Acta Historica

Universitatis Klaipedensis. Vol. XXXVI. Ed. by V. Jokubauskas, V. Safronovas.

Klaipėda. p. 177–242.

Kosel B.(2013) Litewski plan oswobodzenia Wilna z rąk polskich. Studia

Podalskie. Białystok. T. XXI. S. 331–342.

Kpt. Balčiūnas (1929). 9 p. L. K. Vytenio pulko 10 metu sukaktuvių minėjimas ir

vėliavos įteikimas. Karys. Nr. 39. р. 654-656.

Laurinavičius K. (2020) Bendro politinio dialogo paieškos: Ukrainiečių karinės

organizacijos atstovų vizitai Kaune (1923–1928). Kauno istorijos metraštis. T. 18.

p. 143–160.

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Центральний державний архів Литви).

LCVA, f. R-1019, ap.3, b.25, l.35. План освобождения Вильнюса [1933].

Minėjo Ukrainos dainių (1934). Karys. Nr. 11. p. 214.

Minės Taraso Ševčenkos sukaktuves (1931). Trimitas. Nr. 16. p. 319.

Morkevičius V. (2005) Terra incognita: kiekybinė viešosios politikos diskurso

turinio analizė. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 11. р. 74–85.

Nefas M. (2019) Dvasios aristokratai. Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė

–1940 m. Vilnius: Versus. 495 p.

Neteisingi lenkų prasimanymai prieš Lietuva (1935). Trimitas. Nr. 48 (781).

p. 909–910.

Petryk А. (2019) The Lithuanian Riflemen’s Union and the Ukrainian radical

liberation movement in the mirror of Ukrainian historiography. Istorija. T. 116. Nr. 4.

р. 109-125.

Proletarų miestai (1930). Karys. Nr. 9. p. 170.

Savaitės invykiai (1935). Trimitas. Nr. 46 (779). p. 854.

Senas Gusaras (1927). Lietuvio sapnas. Kardas. Nr. 13–14 (73–74). p. 178 - 183.

Sereičikas M. (2019) Geographical Localization and Intensity of the Lithuanian

Wars of Independence with the Red Army. Vēsture: avoti un cilvēki. Vol. XXII.

pp. 215–224.

Surgailis G. (2014) The 1919–1920 Lithuanian War of Liberaton. In Wars of

Lithuania. A Systemic Quantitative Anglysis of Lithuania’s Wars in the Nineteenth

and Twentieth Centuries. Ed. by G. Vitkus. Vilnius. pp. 149–221.

Taraso Ševčenkos minėjimas (1933). Karys. Nr. 14. p. 291.

Ukrainiečių poeto Ševčenkos paminėjimas (1932). Karys. Nr. 12. p. 244.

Urbšienė M. (1931 а) Lenkų kliedėjimai. Kardas. Nr. 8 (28). p. 124–125.

Urbšienė M. (1931 b) Ukrainiečių tautinis judėjimas XIX amžiuje. Kardas. Nr.

(30). p. 147–154.

Urbšienė M. (1931 с) Ukrainiečių tautinis judėjimas XIX amžiuje. Kardas. Nr.

(31). p. 163–170.

Uždavinys V. (1929) Kariai ir visuomenė. Karys. Nr. 40. p. 671 - 672.

Užsieniai (1926) Karys. Nr. 10 (354). p. 89.

Užsieniai (1926) Karys. Nr. 25 (369). p. 214.

Užsieniai (1926). Karys. Nr. 34 (378). p. 286.

Užsieniuose (1925). Karys. Nr. 14 (306). p.110.

Užsieniuose (1925). Karys. Nr. 33 (325). p. 264.

Užsieniuose (1928). Karys. Nr. 47 (495). p. 732.

Vilniui vaduoti s-gos skyrių atstovų suvažiavimas (1930). Trimitas. Nr. 42. p. 863 - 864.

Vygandas (Purickis J.) (1925) Kas mūsų tikrieji draugai ir sąjungininkai? Lietuva.

Nr. 128 (1924). p. 1.

Vygandas (Purickis J.) (1931). Vakarų Ukrainos nepriklausomybės sukaktuvės.

Trimitas. Nr. 45. p. 881 - 882.

Vygandas (Purickis J.) (1933). Kankinės tautos keliai. Trimitas. Nr. 44. p. 862 - 864.

Vygandas (Purickis J.) (1934 а). Ar bus karas? Trimitas. Nr. 35. p. 688 - 689.

Vygandas (Purickis J.) (1934 b). Lietuva ir Sovietų Rusija. Trimitas. Nr. 32.

p. 626 - 627.

Vyr. pusk. B-tis R (1927). Žiūrėkime ką daro. Karys. Nr. 14 (410). p. 127 - 128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ