ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗБРОЄЗНАВЧОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ СТАРОГО СВІТУ ТА КОРОТКИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЗБРОЄЗНАВСТВА У ЄВРОПІ ДО КІНЦЯ ХІХ СТ.

Автор(и)

  • Тоїчкін Денис Віталійович Інститут історії України Національної академії наук України, м. Київ., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0433-8335

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.35.2021.238-251

Ключові слова:

зброєзнавство, історіографія, історія зброєзнавства у Європі, зброєзнавство ХІХ ст., розвиток історичної науки.

Анотація

У статті подається визначення зброєзнавства як спеціальної історичної дисципліни, коротко розглянуто історію дослідження зброєзнавчої історіографії. Автор розглядає витоки історичного зброєзнавства від середньовіччя до кінця ХІХ ст. і виділяє основні етапи його розвитку. У ході дослідження простежено процеси формування великих музейних зібрань, та перетворення зброєзнавчих досліджень у сучасну наукову дисципліну. У цьому зв’язку виділено значення аматорських об’єднань і товариств, раннього ринку антикваріату, формування археологічної науки, мистецтвознавства та етнографії. Автор приділяє увагу біографіям та працям визначних діячів європейського зброєзнавства.

Біографія автора

Тоїчкін Денис Віталійович, Інститут історії України Національної академії наук України, м. Київ.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей істо­ричної науки та електронних інформаційних ресурсів

Посилання

Аносов П.П. (1837). О приготовлении литой стали. Горный журнал. Кн. 1.

Аносов П.П. (1841). О булатах. Горный журнал. Кн. 2.

Бехайм В. (1995). Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению.

Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца

XVIII в.) [пер. с нем. А. Девель и др.]. СПб.: Санкт-Петербург. Оркестр. 576 с.

Верхотурова М.А. (2017). Артилерія XIV–XVIII століть з фондів

Львівського історичного музею: історія формування та характеристика

колекції. Дис. … к-та іст. наук: 20.02.22. Львів.

Коба О.О. (2013). Холодна зброя на території Лівобережної України в кінці

XV – першій половині XVIII ст. в історіографії середини XVIII – 20-х рр. ХХ ст.

Сіверщина в історії України. Вип. 6, С. 163-165.

Мальченко О.Є. (2005). Артилерія на українських землях у XIV-XV століттях. К.: ТОВ НВП “Олавтекс”.

Тоїчкін Д.В. (2009). Проблематика походження козацької зброї в

українській історіографії. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 20,

C. 323-341.

Тоїчкін Д.В. (2013). Клинкова зброя козацької старшини XVI – першої

половини ХІХ ст.: проблеми атрибуції та класифікації. К.: Ін-т історії України

НАНУ, 464 с.

Шаньковський Л. (1971). Нарис Української воєнної історіографії.

Український історик. № 1-2, С. 29-30.

Шаньковський Л. (1971a). Нарис Української воєнної історіографії.

Український історик. № 3-4, С. 31-32

Шаньковський Л. (1972). Нарис Української воєнної історіографії.

Український історик. № 3-4, С. 35-36.

Шаньковський Л. (1974). Нарис Української воєнної історіографії.

Український історик. № 1-3, С. 41-43

Шаньковський Л. (1975). Нарис Української воєнної історіографії.

Український історик. № 1-2, С. 45-46.

Demmin A. (1877). An Illustrated History Of Arms And Armour From The

Earliest Period To The Present Time [translated from German by C.C.Black, M.A.].

London: George Bell & Sons, 596 р.

Boutell C. (1871). Arms and Armour in Antiquity and the Middle Ages: also a

Descriptive Notice of Modern Weapons [Transl. Paul Lacombe]. New York:

C. Scribner & Co.

Delbrück H. G. L. (1900–1920). Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der

politischen Geschichte. 4 Bände. Berlin.

Lord Egerton of Tatton (2003). Indian and Oriental Arms and Armour. Dover

Publications Inc., 224 p.

Meyrick, S. R. (1824). A critical inquiry into antient armour: as it existed in

Europe, but particularly in England, from the Norman conquest to the reign of King

Charles II, with a glossary of military terms of the middle ages. Vol. I-III. London.

Napoleon - Bonaparte L. and Favé I. (1846-71). Études sur le passé et l'avenir de

l'artillerie. 6 vols. Paris.

Payne-Galloway R. (2009). The Book of the Crossbow: With an Additional

Section on Catapults and Other Siege Engines. Dover Publications, 400 p.

Roberts M. (1956).The Military Revolution, 1560-1660: An Inaugural Lecture

Delivered Before the Queen's University of Belfast. M. Boyd, 32 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-09

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ