«ГІБРИДНА ВІЙНА» РОСІЇ В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У 1918 ТА 1991 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.36.2021.76-85

Ключові слова:

«гібридна» війна, «гібридні» виклики, Російська Федерація, інтерновані, українські полонені вояки-українці, країна-агресор, українська війсь¬кова еміграція

Анотація

Аналізуються прояви «гібридної війни» Росії проти України на тлі подій відновлення незалежності України у 1918 та 1991 років. Констатується планомір­ність «гібридної війни» від часу відновлення незалежності України (1918, 1991 р.р.). Встановлюється, що війна 2014 року актуалізує комплекс проблем, пов’язаних із національною безпекою, змушує науковців вдатися до теоретичного аналізу причин і можливих наслідків «гібридної війни», вказати на шляхи вирішення проблеми. Перманентна агресія Росії, яка не припиняється століттями у політич­ній (насаджування інтеграційних проєктів, блокування вступу України до євро­атлантичних структур, спроби впливати на розстановку політичних сил тощо) сфері поставила Українську державу перед стратегічним викликом щодо її ефек­тивної адаптації в умовах нової геополітичної / геоекономічної реальності та необхідності реалізації стратегії міжнародної суб’єктності.

Біографії авторів

Володимир Іванович Заболотнюк, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

начальник кафедри тактики

Наталя Миколаївна Марцінко , Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший науковий співро­бітник Наукового центру Сухопутних військ

Посилання

Бжезинский З. (2009) Великая шахматная доска, Москва, Международные отношения, 280 с.

Брицький П. П., Добржанський О. В. (2007) Роман Смаль-Стоцький – диплома¬тична, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність. В: Буковинці у боротьбі за українську державність (1917–1922 рр.). Чернівці, Золоті литаври, С. 315 – 344.

Данилевский Н. (1995) Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. Санкт-Петербург. Издатель¬ство Санкт-Петербургского университета, Издательство «Глаголь», 552 с.

Даниленко В., Кривець Н. (2012) Передмова. В: Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали, Київ, Смолоскип, С. 5 – 45.

З українського життя за кордоном (1920) Український Прапор, Відень, 6 червня. Ч. 34. С. 3.

З’їзд полонених. З’їзд представників українських громад з таборів полонених у Німеччині (1920), Нова Доба, Відень, 26 червня. Ч. 17. С. 4 – 5.

Константин Затулин: российский национальный интерес состоит в том, чтобы сохранить постсоветское пространство. URL: https://ukranews.com/-interview/598-konstantyn-zatulyn [Дата звернення 27 вересня 2021].

Ластовець Н. О. (2018) Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–1921 рр), Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 288 с.

Малко Р. (2017) Операція «Повернення Малоросії». Український тиждень, 27 лютого 2017 р. URL: https://tyzhden.ua/Society/186121 [Дата звернення: 30 вересня 2021].

Міщенко М. (2018) Україна та Росія – кінець братерства. Український інтерес. URL: https://uain.press/articles/kinets-braterstva-797169 [Дата звернення 30 вересня 2021].

Пагіря О. (2012) Олександр Мотиль: «Росії не вдасться відновити імперію, оскільки тамтешній режим не має ні «твердої», ні «м’якої» сили». Український Тиждень. UA № 30 (247). URL: https://tyzhden.ua/Politics/56433 [Дата звернення 30 Вересень 2021].

Петро Порошенко для Gazeta Wyborcza: Стаття Путіна не про історію. Це – політичний маніфест з погрозами сусідам. URL: https://eurosolidarity.org/-2021/07/31/stattya-putina-ne-pro-istoriyu-cze-politychnyj-manifest-z-pogrozamy-susidam-petro-poroshenko/ [Дата звернення 29 вересня 2021].

Саєвич Й. Й. (2007) Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту, Львів, Національний університет “Львівська політехніка”, 206 с.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали (2012) Київ, Смолоскип, 592 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ), Ф. 3575 (Українське Пресове Бюро в Берліні), оп. 2, спр. 8 Листування з Міністерством закордонних справ УНР, дипломатичними місіями та іншими установами УНР про відправу на Україну літератури, вміщення у виданнях бюро їх заміток та з інших питань.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ