ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС ЛІТОПИСНОГО ЗВЕНИГОРОДА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.36.2021.111-122

Ключові слова:

мережа укріплень, оборонне будівництво, військово-політична ситуація, Звенигород, Галицько-Волинська держава

Анотація

Один із головних політичних центрів Галицького князівства – Звенигород, розташований поблизу галицько-волинського кордону на перетині стратегічних шляхів протягом ХІ – ХІІІ ст. відігравав важливу роль у військово-політичних подіях. На полях поряд із Звенигородом відбулося принаймні декілька великих битв за володіння Галичиною. Три битви – 1226, 1144 та 1227 рр. знайшли відображення в літописах. Однак конкретний перебіг цих подій доволі скупо відображений в писемних джерелах. В статті проаналізовано військово-топогра­фічну ситуацію на території Звенигородського князівства. Простежено роль укріплень Звенигорода на основних стратегічних шляхах, які перетиналися в цьому місці та вели до основних центрів Галицького та Волинського князівств.

Сьогодні літописний центр князівства локалізований на території одноймен­ного села біля Львова. В статті підбито підсумки багаторічних археологічних досліджень із вивчення військової інфраструктури Х–ХІІІ ст. в цьому районі. Враховано результати найновіших археологічних розвідок на території Звени­городського князівства. Проведеними роботами встановлено датування решток давніх фортець. Проаналізовано зчислені знахідки середньовічного озброєння, які додатково ілюструють стан військової інфраструктури літописного Звенигорода.

Біографія автора

Святослав Володимирович Терський, Національний університет «Львівська політехніка»

професор кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини

Посилання

Гончаров В. (1950) Райковецкое городище. Киев, 219 с.

Гупало В. (2014) Звенигород і Звенигородська земля у XI – XIII століттях (соціоісторична реконструкція). Львів, 532 с.

Ипатьевская летопись (1923) Полное собрание русских летописей. Т. 2. Петроград, 320 с.

Кирпичников А. (1973) Снаряжение всадника и верхового коня на Руси ІХ–ХІІІ вв. Ленинград, Наука. Свод археологических источников. Вып. Е 1–36.

Терский-Шеломенцев С. (1978) Исследования детинца Звенигорода Галицкого. Советская археология. № 1. С. 206-215.

Терський С. (2014) Археологія доби Галицько-Волинської держави. Київ, “Стародавній світ”, 164 с.

Терський С. (2018) Роль археологічних експедицій Львівського історичного музею у дослідженні літописного Звенигорода. Музей - платформа суспільного діалогу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 125-річчя Львівського історичного музею (Львів, 5 жовтня 2018 р.). Львів, 3 – 9.

Терський С. (2012) Знахідки предметів озброєння X-XIII ст. на галицько-волинському пограниччі. Археологія & фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, С. 68 – 72.

Терський С. (2013) Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI-перша пол. XIII ст.). Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 752: Держава та армія. С. 5 – 13.

Терський С. (2014) Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.). Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 784: Держава та армія. С. 3 – 12.

Терський С. (2015) Спорядження вершника та коня на Волині X-XIV ст. Львів, Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2009, 2010. Збірник статей, Національна академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, С. 71–114.

Терський С. (2015) Матеріальна культура літописного Звенигорода у світлі фондової колекції Музею НТШ. Музеї Львова: події, колекції, люди: матеріали науково-практичної конференції, Львів, 24 – 25 жовтня 2013 року Львівський історичний музей. Львів, Апріорі. С. 108 – 118.

Терський С. (2018) Булави княжих дружин Галицько-волинських земель. Тези доповідей Третьої Міжнародної зброєзнавчої конференції. 12-14 червня, 2018 року. Київ, Інститут історії НАНУ. С. 71-73.

Терський-Шелом'янцев В. (1978). Дослідження посаду літописного Звенигорода. Археологія. Вип. 28. С. 86-93.

Фонди Львівського історичного музею «Київська Русь».

Шелом’янцев-Терський В. (1998) З історії дослідження літописного Звенигорода. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. 235. Праці археологічної комісії. Львів, С. 358-372.

Шеломенцев-Терский В. (1981) Летописный Звенигород Галицкий XIII ст. Автореферат диссертации на соискание научной ступени кандидата истори-ческих наук. Киев, Институт археологии АН УССР, 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ