СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ ОСТРОЖЧИНИ В 1941–1944 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.36.2021.123-146

Ключові слова:

адміністрація, культура, окупація, освіта, Острог, остарбайтери, повсякденне життя, районна управа

Анотація

У статті висвітлено повсякденне життя населення Острожчини у період німецької окупації (1941–1944 рр.). Простежено процес формування районної, міської та сільських управ, які становили невід’ємну частину гітлерівської адміністрації. Виокремлено функції української допоміжної поліції, охарактеризо­вано її особовий склад. З’ясовано економічну політику німецьких загарбників, в основі якої лежала нещадна експлуатація місцевого населення, котре, крім того, було позбавлене громадянських прав і свобод, страждало від дефіциту продовольства, інфляції, жахливих побутових умов тощо. Показано, що масові репресії, примусове вивезення острожан на роботи до Райху стали жахливим повсякденням. Проаналізований стан освіти, культури релігійного життя на Острожчині в умовах «нового порядку».

Біографії авторів

Лілія Володимирівна Трофимович , Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

професор кафедри гуманітарних наук

Тетяна Анатоліївна Швайко, Мочулищенський НВК

заступник директора з навчально-виховної роботи

Посилання

Антонюк Ф. (2010) Курси медичних сестер в Острозі під час німецької окупації. Острозький краєзнавчий збірник. Острог, Вип.4. С. 176 – 177.

Антонюк Ф. (2010) Стан освіти в Острозі під час німецької окупації. Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 4, Острог, С. 178–179.

Беркгоф К. (2011) Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацист-ською владою. Київ, Критика. 455 с.

Богоявленський собор в Острозі. (1942) Волинь. 23 лютого. С. 3.

Викопано рештки мамута біля Острога. 1942. Волинь. 22 листопада. С. 3.

Волинь. (1942) 26 квітня. С. 2.

Гінда В. (2010) Культура, освіта і спорт під час окупації. Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша. Київ, Наукова думка. С. 697 – 732.

Гончаренко О., Лисенко О, Першина Т. (2010) Система управління окупова-ними територіями України. Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: Книга перша. Київ, Наукова думка. С. 321 – 367.

Губернюк М. (2004) Про Василя Кузьменка. Острозький краєзнавчий збірник. Острог. Вип. 1. С. 71.

Дерейко І. (2009) Місцеві допоміжні структури та військові формування поліції безпеки та СД на теренах Рейхскомісаріату «Україна» 1941 – 1944 рр. Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 12. Київ, Інститут історії України НАН України. №12. С. 175 – 184.

Дерейко І. (2012) Місцеві формування німецької армії та поліції у Райх-скомісаріаті «Україна» (1941-1944 роки). Київ, Інститут історії України. 174 с.

Держархів Рівненської обл. 1 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-27. Оп. 1. Спр. 2. Звіти про діяльність районної управи за травень – вересень 1943 року. 128 арк.

Держархів Рівненської обл. 2 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-27. Оп. 1. Спр. 4. Характеристики, видані працівникам райуправи в м. Острозі (14 серпня 1943 р.). 13 арк.

Держархів Рівненської обл. 3 – Держархів Рівненської обл. Ф Р-27. Оп. 1, Спр. 5. Відомості про кількість визначених на роботу до Німеччини робітників Острозького району (21 вересня 1942 р. – 15 листопада 1942 р.). 131 арк.

Держархів Рівненської обл. 4 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-27. Оп. 1, Спр. 7. Донесення про скоєння вбивств невідомими людьми. Розпорядження про явку молоді 1920–1926 рр. нар. для відправлення на роботу. 78 арк.

Держархів Рівненської обл. 5 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-288. Оп. 1. Спр. 3. Відомість про кількість населення, дворів, підприємств і т.д. по м. Острог». 62 арк.

Держархів Рівненської області 6 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-288. Оп. 1. Спр. 6. Дело по расследованию злодеяний и причененного ущерба немецко-фашисткими захватчиками во время немецкой окупации г. Острога. 63 арк.

Держархів Рівненської обл. 7 – Держархів Рівненської обл. Ф. Р-534. Оп. 1. Спр. 27. Акти про злочини німецько-фашистських загарбників на Рівненщині (Острозький район). 46 арк.

Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941–1943 років. (2008) Упоряд. А. Жив’юк. Рівне, 456 с.

Забродець О. (2005) Волинські остарбайтери (1941-1945рр.). Волинь у Другій світовій війні. Луцьк, Волинська обласна друкарня. С. 107–126.

Збіжжя як засіб ведення тотальної війни. (1942) Волинь. 7 червня. С. 2.

Земляний В., Бондарчук Я. (2010) Історія Свято-Воскресенського храму міста Острога. Острозький краєзнавчий збірник. Вип.4. Острог, С. 113–117.

Іванов С. (2011) Діяльність Острозької районної управи в роки німецької окупації (3.07.1941 – 10.01.1944). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. Вип. 19. Острог, С. 82–98.

Іванов С. (2017) Становище населення Волині в період німецької окупації, Острог, Національний університет «Острозька академія». 241с.

Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (2011) Вип. 3. Острог, С. 405–408.

Коваль М. (1999) Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). Київ, Видавничий дім «Альтернативи». 336 с.

Косик В. (1999) Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942–1943). Т. 3. Львів, 384 с.

Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у 1941–1944 роках. Спогади, документи, факти. (2013) Ред.-уклад. Святослав Ситай. Рівне, О. Зень. 160 с.

Куницький М. (2014) Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр.), Київ, ПП «НВЦ «Профі»». 564 c.

Лисенко О., Нестеренко В. (2008) Окупаційний режим в Україні у 1941–1943 рр.; адміністративний аспект. Архіви окупації. Київ, Києво-Могилянська академія. С. 762 – 768.

Листи українських селян з Райху. (1942) Волинь. 24 травня. С. 2.

Михайлюк М. (2008) Агітаційно-пропагандистська підтримка заходів німецької окупаційної влади з вербування робітників до рейху. Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. ст. Київ, Інститут історії України НАН України. Вип.11. С. 139 – 147.

Місто Остріг – відновлюється. (1942) Волинь. 15 лютого. С. 3.

Найважливіше – перемогти большевизм (інтерв'ю з обласним комісаром в Рівному д-ром Вернером Беєром). (1941) Волинь. 7 грудня. С. 3.

Новосілецький А. (2004) Розвиток освіти в Острозі. Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 1. Острог, С. 56–57.

Особистий архів Ольги Руй. Щоденник Геннадія Руя.

Особистий архів Швайко Т. Спогади Ольги Руй (записані 12.05.2015р. в Острозі).

Особистий архів Швайко Т. Спогади Тетяни Жижко (записані 29.04.2015р. в Острозі).

Острозький Український Театр. (1942) Волинь. 5 липня. С. 3.

Пастушенко Т. (2009) Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942–1953). Київ, 282 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Книга перша. (2006) Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня». 584 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Книга друга. (2009) Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня». 612 с.

Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського союзу 1941–1945: Документи і матеріали. (1989) Львів, Каменяр. 223 с.

Руй О. (2004). Виписки з щоденника острожанина (4.05.43 – 11.01.44). Острозький краєзнавчий збірник. Острог. Вип. 1. С. 29–34.

Смирнов А. (2016) Спогади Ф. Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині. Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. Острог, С. 279–286.

Стельникович С. (2015) Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 р.р.). Житомир, Вид. О. О. Євенок. 592 с.

Титаренко Д. (2014) Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). Львів, Донецьк, 442 c.

Толочик О. (2011) Колишня остарбайтер всміхається життю. Замкова гора. 7 травня. С. 2.

Удовик В. (2005) Питання культурної політики в період німецької окупації (1941–1944 рр.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 9. Ч. 2. Київ, С. 327 – 334.

Українська молодь. (1943) Волинь. 9 травня. С. 3.

Хитрий Ч. (2010). Минувшина Рівненщини – далека і близька. Рівне, Волинські обереги. 416 с.

Що говорять про працю в Німеччині. (1943) Волинь. 15 серпня. С. 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ