ВІЙСЬКОВОТВОРЧИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗУСИЛЬ ОУН (б) У ГАЛИЧИНІ (червень − серпень 1941 р.)

Автор(и)

  • Ігор Іванович Дрогобицький Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8718-9544

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.43-59

Ключові слова:

національна ідея, державотворення, збройні сили, Організація Українських Націоналістів, дружини Українських Націоналістів, Українська Повстан¬ська Армія, Української Народна Самооборона.

Анотація

У статті акцентується на намаганнях діячів Організації українських націона­лістів (бандерівців) розгорнути та реалізувати справу формування збройних сил у вигляді «Української Національної Революційної Армії» в рамах національ­ного державотворчого процесу, який, зокрема, було означено проголошенням «Акта відновлення Української Державності» (30 червня 1941 р.).

Представлено в узагальненій формі особистісний вимір згаданого вище процесу. Проаналізовано прояви розбудови військових структур у вигляді започаткування навчальних закладів навчально-вишкільного характеру із підготовки командного складу різного рівня. Окреслено географію їхнього існування, а також способи, унаслідок застосування яких вдалося продовжити діяльність окремих із них після закриття більшості унаслідок репресій та тиску з боку нацистських спецслужб та окупаційної влади.

Означений комплекс подій представлено на тлі ставлення владних чинників нацистського окупаційного режиму до національних державницьких устремлінь. Визначено головні причини поступової еволюції проводу революційного крила націоналістичного руху до сприйняття та усвідомлення необхідності реалізації ідеї створення військових структур нерегулярного (партизанського) характеру. Наголошується на значенні ролі окремих соціальних чинників у постанні Українсь­кої Повстанської Армії та схожих за характером структур, які постали під егідою згаданого вище крила націоналістичного вітчизняного руху.

У висвітленні теми використано публіцистичні та архівні матеріали підпілля, джерела мемуаристичного характеру. Проаналізовано деякі дискусійні положення із означеної проблематики, викладені у доробку окремих зарубіжних дослідників.

Біографія автора

Ігор Іванович Дрогобицький, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

викладач кафедри теорії та методики навчання

Посилання

Бедрій А. (1983). ОУН і УПА. Нью-Йорк, Лондон, Мюнхен, Торонто: Укра-їнська центральна інформаційна служба. 64 с.;

Бедрій А. (2001). Українська Держава відновлена актом 30 червня 1941 року. Київ: Центр національного відродження ім. С. Бандери. 80 с.;

Бігун І. (2016). Міф 25. Бандера та українські націоналісти були агентами спецслужб нацистів. Війна і міф. Невідома Друга світова, ред. О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров. Харків: КК «Клуб Сімейного Дозвілля», С. 128−134;

Боляновський А. (1999). Німецька окупаційна адміністрація і національний рух опору України у 1941−1944 роках;

Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. 238 (CCXXXVIII). Львів: Видавництво НТШ у Львові. С. 348−381;

Боляновський А. (2003). Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). Львів: Місіонер, ЛНУ ім. І. Франка, Канадський ін-т українських студій Альбертського університету. 686 с.;

Боровець Т.,“Бульба” (1981). Армія без держави. Слава і трагедія укра-їнського повстанського руху. Спогади. Вінніпеґ: Т-во “Волинь”. 327 с.;

«В. Ж.» (1945). Велика проба 30 червня 1941. Стрілецькі вісті. Орган ВШВО ІІ. Ч. 6. Рік ІІ. Мороз В., Вовк О., упоряд. (2009). Воєнна Округа УПА «Буг» 1943−1952. Документи і матеріали. Літопис УПА. Нова серія. Т. 13. Кн. ІІ. Київ, Торонто: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вид-во «Літопис УПА», Державний комітет архівів України, ЦДАГО України, ГДА СБУ. С. 649-653;

Дашкевич Я., Кук В., упоряд. (2001). Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів, Київ: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, літературна агенція “Піраміда”. 556 с.;

Ільків М., (2020). Німецькі концентраційні лагери. Спогад. Нью-Йорк, 1983. В кн. Українські націоналісти в боротьбі проти нацизму: збройне протисто-яння, спротив у німецьких тюрмах і концтаборах, діяльність на еміграції. Доку¬менти та матеріали / упоряд. і відп. ред.. М. Романюк. Львів: НАН України Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича. С. 203−218;

Іщук О., Огороднік В. (2010). Генерал Микола Арсенич: життя та діяльність шефа СБ ОУН. Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство Вік. 194 с.;

Кук В. (2004). Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 р. Київ, Львів. 32 с.;

Кульчицький С. В., ред. (2005). Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія: історичні нариси. К.: Ін-т історії України НАН України, Наукова думка. 495 с.;

М. Вітенко, М. Кугутяк, ред. (2009). Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ ст. Документи і матеріали. Т. 2. Кн. 1 (1939–1945). Івано-Франківськ: КПФ «ЛІК». 599 с.;

Маївський Ю., Штендера Є., ред. (1995). Ідея і чин: Орган Проводу ОУН, 1942-1946. Передрук підпільного журналу. Літопис УПА. Основна серія. Т. 24. Торонто: Вид-во «Літопис УПА». 592 с.;

Мірчук П. (1992). Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісовости. Хмельницький: Поділля, 1992. 144 с.;

Мірчук П. (1953). Акт відновлення української державности 30 червня 1941 року. Його ґенеза та політичне й історичне значення. Вид. 2-ге. Мюнхен. 64 с.;

Мороз В., Вовк О., упоряд. (2009). Воєнна Округа УПА «Буг» 1943−1952. Документи і матеріали. Літопис УПА. Нова серія. Т. 13. Кн. ІІ. Київ, Торонто: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вид-во «Літопис УПА», Державний комітет архівів України, ЦДАГО України, ГДА СБУ. 1233 с.;

Паньківський К. (1970). Від держави до комітету. Вид. 2-ге. Кн. 10. Нью-Йорк, Торонто: Вид-во Миколи Шлемкевича “Життя і мислі”. 149 с.;

Паньківський К. (1990). Військові справи − Дивізія “Галичина”. В кн.: Укра-їнська дивізія “Галичина”. Матеріяли до історії. Торонто, Нью-Йорк: Брацтво кол. Вояків І-ої УД Української Національної Армії. С. 25-69;

Патриляк І., В’ятрович В. (2017). Повернення на арену історії: український визвольний рух у роки Другої світової війни. Від рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій. Історія без цензури у 10 т. Т. 10, ред. Я. Примаченко. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», ПРАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”». 352 с.;

Патриляк І., Боровик М. (2010). Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду. Київ, Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М. 590 с.;

Романишин О., упоряд. (2006). 65-та річниця проголошення Акта відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 1941−2006. Збірник матеріалів і документів. Київ: Українська Видавнича Спілка. 136 с.;

Романюк М., упоряд. (2014). Золочівська округа ОУН: Організаційні доку-менти. 1944-1952. Літопис УПА. Нова серія. Т. 24. Кн. ІІ. Київ, Торонто: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь¬кого НАН України, вид-во «Літопис УПА», Державний комітет архівів України, ЦДАГО України, ГДА СБУ. 1397 с.;

Стецько Я. (1967). 30 червня 1941 р. Проголошення відновлення державности України. Торонто, Hью-Йорк, Лондон: Ліга визволення України, вид-во “Гомін України”. 464 с.;

Argasinski M. (2010). Konspiracjawpowiecielubaczowskimwlatach 1939−1947. Zwierzyniec, Rzeszow: OS «Ostoja». 308 s.

Markiewicz J. (1985). Partyzanckikraj.Lublin: WydawnictwoLubelskie. 629 s.;

Topolski J. (1999) Polskadwudziestegowieku 1914−1999.Poznan: Wydawnictwo Poznanskie. 248 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ